[HamNET SP Logo]

Flight Radar - sp.ampr.orgDostępny jest odbiornik Flight Radar.

  Obsługuje mody ADS-B oraz ModeS umożliwiając śledzenie samolotów (i wszystkiego co lata oraz wysyła swoją pozycję).

  Dzięki umiejscowieniu w centralnej części Polski pozwala na zobaczenie ruchu lotniczego praktycznie nad całą Polską i okolicami (zasięg zależny od wysokości - na EPBY rownież na płycie lotniska).

  W celu dekodowania użyj dowolnego oprogramowania do tego celu (uwaga: duża ilość danych do obróbki). Podłącz się do (tylko z AmprNET):


TCP: fradar.sp2put.ampr.org, Port: 30003.

Status urządzenia możesz zobaczyć na stronie: http://fradar.sp2put.ampr.org (tylko AmprNET).

Przykładowe dane ze strumienia:
MSG,4,333,57,47947C,157,2019/02/28,10:18:39.356,2019/02/28,10:18:39.356,,,496.0,161.9,,,64,,,,,
MSG,4,333,23,471F89,123,2019/02/28,10:18:39.359,2019/02/28,10:18:39.359,,,508.0,109.5,,,0,,,,,
MSG,3,333,1,4CAA5D,101,2019/02/28,10:18:39.361,2019/02/28,10:18:39.361,,36000,,,55.58607,19.63566,,,0,0,0,0VY & 73 de SP2PUT (SQ2FRB).