[HamNET SP Logo]

SP.log - sp.ampr.org


Zmiany wpisów w ampr.org dotyczące SP (wszystkie aktualne wpisy - TU):
  -----------------------------  
  Tue Feb 26 07:07:05 CET 2019:  
  - sp8nth          	3600	in	a  
  - www.sp8nth        	3600	in	a  
  + sp8nth          	3600	in	a		155.133.14.66	  
  + www.sp8nth        	3600	in	a		155.133.14.66	  
  -----------------------------  
  Fri Mar 1 07:07:02 CET 2019:  
  - sp2put          	3600	in	mx	0		sq2frb  
  - sp2put          	3600	in	mx	10		klub.sp2put.pl.  
  + sp2put          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  + sp2put          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  -----------------------------  
  Sat Mar 2 08:04:44 CET 2019:  
  + 17.44.165  	3600	in	ptr	moni.sp2gps.ampr.org.  
  + 176.44.165 	3600	in	ptr	nodeu.sp2put.ampr.org.  
  + 177.44.165 	3600	in	ptr	link-nodew.sp2put.ampr.org.  
  + 18.44.165  	3600	in	ptr	link-sp2sj.sp2put.ampr.org.  
  + 19.44.165  	3600	in	ptr	sp2sj.ampr.org.  
  + link-nodew.sp2put    	3600	in	a		44.165.44.177	  
  + link-sp2sj.sp2put    	3600	in	a		44.165.44.18	  
  + moni.sp2gps       	3600	in	a		44.165.44.17	  
  + nodeu.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.176	  
  + sp2sj          	3600	in	a		44.165.44.19	  
  -----------------------------  
  Tue Mar 5 07:07:02 CET 2019:  
  + 131.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 132.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 133.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 135.145.165 	3600	in	ptr	emcom1.sp9krj.ampr.org.  
  + 136.145.165 	3600	in	ptr	emcom2.sp9krj.ampr.org.  
  + 137.145.165 	3600	in	ptr	emcom3.sp9krj.ampr.org.  
  + 138.145.165 	3600	in	ptr	emcom4.sp9krj.ampr.org.  
  + 139.145.165 	3600	in	ptr	emcom5.sp9krj.ampr.org.  
  + 140.145.165 	3600	in	ptr	emcom6.sp9krj.ampr.org.  
  + 252.145.165 	3600	in	ptr	sp9oyb-5l1.sp9oyb.ampr.org.  
  + emcom1.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.135	  
  + emcom2.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.136	  
  + emcom3.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.137	  
  + emcom4.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.138	  
  + emcom5.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.139	  
  + emcom6.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.140	  
  + sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.131	  
  + sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.132	  
  + sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.133	  
  + sp9oyb-5l1.sp9oyb    	3600	in	a		44.165.145.252	  
  -----------------------------  
  Wed Mar 6 07:07:02 CET 2019:  
  - 132.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 132.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj-l1.sp9krj.ampr.org.  
  - 133.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 133.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj-5l1.sp9krj.ampr.org.  
  - 168.44.165 	3600	in	ptr	balonmet.sp2put.ampr.org.  
  + 168.44.165 	3600	in	ptr	putham.sp2put.ampr.org.  
  - balonmet.sp2put     	3600	in	a		44.165.44.168	  
  + putham.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.168	  
  - sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.132	  
  - sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.133	  
  + sp9krj-5l1.sp9krj    	3600	in	a		44.165.145.133	  
  + sp9krj-l1.sp9krj     	3600	in	a		44.165.145.132	  
  - speedtest.sp       	3600	in	cname			sp2put  
  + speedtest.sp       	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Thu Mar 21 07:07:02 CET 2019:  
  + forum.sp         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  + hamcloud         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Fri Mar 22 07:07:02 CET 2019:  
  - sp2gps          	3600	in	mx	0		sp2gps  
  - sp2gps          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  - sp2gps          	3600	in	mx	20		klub.sp2put.pl.  
  + sp2gps          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  + sp2gps          	3600	in	mx	10		sp2gps  
  + sp2gps          	3600	in	mx	20		sq2frb  
  + sq2rby          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  + sq2rby          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  + sq2rby          	3600	in	mx	20		sq2frb3.ddns.net.  
  -----------------------------  
  Thu Mar 28 07:07:02 CET 2019:  
  + hamcloud.sp2put     	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - sp2gps          	3600	in	mx	10		sp2gps  
  - sp2gps          	3600	in	mx	20		sq2frb  
  - sp2gps          	3600	in	mx	30		sq2frb3.ddns.net.  
  + sp2gps          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  + sp2gps          	3600	in	mx	20		sq2frb3.ddns.net.  
  -----------------------------  
  Mon Apr 1 07:07:02 CEST 2019:  
  + mapa.sp         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Wed Apr 3 07:07:02 CEST 2019:  
  + hambook.sp        	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - hamcloud.sp2put     	3600	in	cname			putham.sp2put  
  + hamcloud.sp       	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Thu Apr 4 07:07:02 CEST 2019:  
  + forum          	3600	in	cname			putham.sp2put  
  + hambook         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  + proxy          	3600	in	cname			proxy.sp2put  
  + proxy.sp         	3600	in	cname			proxy.sp2put  
  + search          	3600	in	cname			search.sp2put  
  + search.sp        	3600	in	cname			search.sp2put  
  -----------------------------  
  Sun Apr 21 07:07:02 CEST 2019:  
  - 176.44.165 	3600	in	ptr	maps.sp2put.ampr.org.  
  + dns.sp          	3600	in	cname			sp2put  
  - maps.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.176	  
  -----------------------------  
  Mon May 20 07:07:03 CEST 2019:  
  + sip.sp2put        	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Thu May 30 07:07:02 CEST 2019:  
  + 179.44.165 	3600	in	ptr	extsrv.sp2put.ampr.org.  
  + extsrv.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.179	  
  -----------------------------  
  Sun Jun 2 07:07:02 CEST 2019:  
  - dxc.sr1dxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  + dxc.sr1dxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  -----------------------------  
  Tue Jun 25 07:07:02 CEST 2019:  
  - www.sr1wxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  + www.sr1wxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  -----------------------------  
  Wed Aug 7 07:07:02 CEST 2019:  
  - 1.45.165  	3600	in	ptr	sp2gch.ampr.org.  
  - 3.45.165  	3600	in	ptr	www.sp2gch.ampr.org.  
  + 65.2.165  	3600	in	ptr	gate.sp2gch.ampr.org.  
  + 66.2.165  	3600	in	ptr	node.sp2gch.ampr.org.  
  + 67.2.165  	3600	in	ptr	aprs-pomorze.ampr.org.  
  + 68.2.165  	3600	in	ptr	sr2wxcz.ampr.org.  
  + 69.2.165  	3600	in	ptr	sp2gch.ampr.org.  
  + aprs-pomorze       	3600	in	a		44.165.2.67	  
  + gate.sp2gch       	3600	in	a		44.165.2.65	  
  + node.sp2gch       	3600	in	a		44.165.2.66	  
  - sp2gch          	3600	in	a		44.165.45.1	  
  + sp2gch          	3600	in	a		44.165.2.69	  
  + sr2wxcz         	3600	in	a		44.165.2.68	  
  + www.gate.sp2gch     	3600	in	cname			gate.sp2gch  
  + www.node.sp2gch     	3600	in	cname			node.sp2gch  
  - www.sp2gch        	3600	in	a		44.165.45.3	  
  + www.sp2gch        	3600	in	cname			sp2gch  
  + www.sr2wxcz       	3600	in	cname			sr2wxcz  
  -----------------------------  
  Sun Aug 18 07:07:02 CEST 2019:  
  - 1.101.165  	3600	in	ptr	sq6ncc.ampr.org.  
  + 10.100.165 	3600	in	ptr	sq6ncc.ampr.org.  
  + 11.100.165 	3600	in	ptr	2.sq6ncc.ampr.org.  
  + 12.100.165 	3600	in	ptr	3.sq6ncc.ampr.org.  
  + 13.100.165 	3600	in	ptr	4.sq6ncc.ampr.org.  
  + 14.100.165 	3600	in	ptr	5.sq6ncc.ampr.org.  
  + 2.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.11	  
  + 3.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.12	  
  + 4.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.13	  
  + 5.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.14	  
  - sq6ncc          	3600	in	a		44.165.101.1	  
  + sq6ncc          	3600	in	a		44.165.100.10	  
  -----------------------------  
  Thu Aug 22 07:07:02 CEST 2019:  
  + 2.21.132  	3600	in	ptr	sr6dwb.ampr.org.  
  - 252.104.165 	3600	in	ptr	sr6dwb.ampr.org.  
  - sr6dwb          	3600	in	a		44.165.104.252	  
  + sr6dwb          	3600	in	a		44.132.21.2	  
  -----------------------------  
  Mon Sep 2 07:07:02 CEST 2019:  
  + 1.20.132  	3600	in	ptr	gw.m0hzq.ampr.org.  
  + 2.20.132  	3600	in	ptr	m0hzq.ampr.org.  
  - 6.104.165  	3600	in	ptr	sq6rr.ampr.org.  
  + gw.m0hzq         	3600	in	a		44.132.20.1	  
  + gw.sp6vxp        	3600	in	a		44.132.20.225	  
  + gw.sq6rr         	3600	in	a		44.132.20.194	  
  + gw.sr6s         	3600	in	a		44.132.21.65	  
  + m0hzq          	3600	in	a		44.132.20.2	  
  + rx-w.sr6s        	3600	in	a		44.132.21.66	  
  - sq6rr          	3600	in	a		44.165.104.6	  
  + sq6rr          	3600	in	a		44.132.20.200	  
  + webcam.sq6rr       	3600	in	a		44.132.20.201	  
  -----------------------------  
  Fri Sep 6 07:07:02 CEST 2019:  
  + ap-piaskowa.sp6vxp    	3600	in	a		44.132.20.226	  
  + ap.rx2.sr6w       	3600	in	a		44.132.20.228	  
  + pi.rx2.sr6w       	3600	in	a		44.132.20.229	  
  + webcam.sp6vxp      	3600	in	a		44.132.20.227	  
  -----------------------------  
  Tue Sep 10 07:07:03 CEST 2019:  
  - 4.104.165  	3600	in	ptr	sp6fig.ampr.org.  
  + ap.sp6fig        	3600	in	a		44.132.20.230	  
  - sp6fig          	3600	in	a		44.165.104.4	  
  + sp6fig          	3600	in	a		44.132.20.235	  
  -----------------------------  
  Sat Sep 14 07:07:02 CEST 2019:  
  + 22.67.165  	3600	in	ptr	sr4su15.ampr.org.  
  + sr4su15         	3600	in	a		44.165.67.22	  
  -----------------------------  
  Thu Sep 19 07:07:02 CEST 2019:  
  + 49.1.165  	3600	in	ptr	gw.hf8n.ampr.org.  
  + 50.1.165  	3600	in	ptr	bbs.hf8n.ampr.org.  
  + bbs.hf8n         	3600	in	a		44.165.1.50	  
  + gw.hf8n         	3600	in	a		44.165.1.49	  
  -----------------------------  
  Sat Sep 28 07:07:02 CEST 2019:  
  + pi.tx.sr6w        	3600	in	a		44.132.20.231	  
  -----------------------------  
  Tue Oct 1 07:07:02 CEST 2019:  
  + ap-access.sp6vxp     	3600	in	a		44.132.20.233	  
  + ap-chelmiec.sp6vxp    	3600	in	a		44.132.20.232	  
  -----------------------------  
  Wed Jan 15 07:07:02 CET 2020:  
  - dxc.sr1dxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + dxc.sr1dxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  - mail.sp1lop       	3600	in	cname			mail.hf1l  
  - www.sr1wxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + www.sr1wxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  -----------------------------  
  Sun Feb 16 07:07:03 CET 2020:  
  + 10.46.165  	3600	in	ptr	sp2rta.ampr.org.  
  + 20.46.165  	3600	in	ptr	sp2kfq.ampr.org.  
  + sp2kfq          	3600	in	a		44.165.46.20	  
  + sp2rta          	3600	in	a		44.165.46.10	  
  -----------------------------  
  Sat Feb 29 07:07:03 CET 2020:  
  + 1.128.165  	3600	in	ptr	bbs.hf8n.ampr.org.  
  + 254.128.165 	3600	in	ptr	gw.hf8n.ampr.org.  
  - 49.1.165  	3600	in	ptr	gw.hf8n.ampr.org.  
  - 50.1.165  	3600	in	ptr	bbs.hf8n.ampr.org.  
  - bbs.hf8n         	3600	in	a		44.165.1.50	  
  + bbs.hf8n         	3600	in	a		44.165.128.1	  
  - gw.hf8n         	3600	in	a		44.165.1.49	  
  + gw.hf8n         	3600	in	a		44.165.128.254	  
  -----------------------------  
  Sun Mar 15 07:07:02 CET 2020:  
  + 58.67.165  	3600	in	ptr	sr9pc.ampr.org.  
  + sr9pc          	3600	in	a		44.165.67.58	  
  -----------------------------  
  Sun Mar 22 07:07:02 CET 2020:  
  + 1.16.165  	3600	in	ptr	edge.sr1geo.ampr.org.  
  + 10.16.165  	3600	in	ptr	sr1geo.ampr.org.  
  + 11.16.165  	3600	in	ptr	sdr.sr1geo.ampr.org.  
  + 129.16.165 	3600	in	ptr	gw1.sr1k.ampr.org.  
  + 130.16.165 	3600	in	ptr	gw2.sr1k.ampr.org.  
  + 138.16.165 	3600	in	ptr	sp1imj.ampr.org.  
  + 146.16.165 	3600	in	ptr	sq1fyb.ampr.org.  
  + 2.16.165  	3600	in	ptr	edge-a.sr1geo.ampr.org.  
  + 3.16.165  	3600	in	ptr	edge-z.sr1geo.ampr.org.  
  + 34.16.165  	3600	in	ptr	sr1k.ampr.org.  
  + 35.16.165  	3600	in	ptr	sr1uvx.ampr.org.  
  + 36.16.165  	3600	in	ptr	sr1wx.ampr.org.  
  + 9.16.165  	3600	in	ptr	gw.sr1geo.ampr.org.  
  + edge-a.sr1geo      	3600	in	a		44.165.16.2	  
  + edge-z.sr1geo      	3600	in	a		44.165.16.3	  
  + edge.sr1geo       	3600	in	a		44.165.16.1	  
  + gw.sr1geo        	3600	in	a		44.165.16.9	  
  + gw.sr1geo        	3600	in	a		91.241.24.251	  
  + gw1.sr1k         	3600	in	a		44.165.16.129	  
  + gw2.sr1k         	3600	in	a		44.165.16.130	  
  + sdr.sr1geo        	3600	in	a		44.165.16.11	  
  + sp1imj          	3600	in	a		44.165.16.138	  
  + sq1fyb          	3600	in	a		44.165.16.146	  
  + sr1geo          	3600	in	a		44.165.16.10	  
  + sr1k           	3600	in	a		44.165.16.34	  
  + sr1uvx          	3600	in	a		44.165.16.35	  
  + sr1wx          	3600	in	a		44.165.16.36	  
  + www.sp1imj        	3600	in	cname			sp1imj  
  + www.sq1fyb        	3600	in	cname			sq1fyb  
  + www.sr1geo        	3600	in	cname			sr1geo  
  -----------------------------  
  Wed May 6 07:07:02 CEST 2020:  
  + 1.28.132  	3600	in	ptr	gw.sp8gpb.ampr.org.  
  + gw.sp8gon        	3600	in	a		44.132.28.65	  
  + gw.sp8gpb        	3600	in	a		44.132.28.1	  
  + gw.sp9pjs        	3600	in	a		44.132.32.129	  
  + gw.sr9jsr        	3600	in	a		44.132.32.65	  
  + linux.sp9pjs       	3600	in	a		44.132.32.130	  
  + linux.sr9jsr       	3600	in	a		44.132.32.67	  
  + sr9jsr          	3600	in	a		44.132.32.68	  
  + xnet.sp9pjs       	3600	in	a		44.132.32.131	  
  + xnet.sr9jsr       	3600	in	a		44.132.32.69	  
  -----------------------------  
  Mon May 11 07:07:02 CEST 2020:  
  + jabber.sp2l       	3600	in	cname			linux.sp2l  
  -----------------------------  
  Fri May 15 07:07:02 CEST 2020:  
  + 1.80.165  	3600	in	ptr	sr5ddd.ampr.org.  
  + 11.80.165  	3600	in	ptr	hm1.sr5ddd.ampr.org.  
  + 12.80.165  	3600	in	ptr	hm2.sr5ddd.ampr.org.  
  + 13.80.165  	3600	in	ptr	hm3.sr5ddd.ampr.org.  
  + 14.80.165  	3600	in	ptr	hm4.sr5ddd.ampr.org.  
  + 253.80.165 	3600	in	ptr	xnet.sr5ddd.ampr.org.  
  + 254.80.165 	3600	in	ptr	jnos.sr5ddd.ampr.org.  
  + hm1.sr5ddd        	3600	in	a		44.165.80.11	  
  + hm2.sr5ddd        	3600	in	a		44.165.80.12	  
  + hm3.sr5ddd        	3600	in	a		44.165.80.13	  
  + hm4.sr5ddd        	3600	in	a		44.165.80.14	  
  + jnos.sr5ddd       	3600	in	a		44.165.80.254	  
  + sr5ddd          	3600	in	a		44.165.80.1	  
  + xnet.sr5ddd       	3600	in	a		44.165.80.253	  
  -----------------------------  
  Thu Jun 4 07:07:02 CEST 2020:  
  - dxc.sr1dxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  + dxc.sr1dxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  -----------------------------  
  Sun Jun 7 07:07:03 CEST 2020:  
  + 6.67.165  	3600	in	ptr	sr2c.ampr.org.  
  + sr2c           	3600	in	a		44.165.67.6	  
  -----------------------------  
  Wed Jun 10 07:07:02 CEST 2020:  
  + 1.83.165  	3600	in	ptr	gw.sq5tb.ampr.org.  
  + 10.83.165  	3600	in	ptr	sq5tb.ampr.org.  
  + 17.83.165  	3600	in	ptr	user17.sq5tb.ampr.org.  
  + 18.83.165  	3600	in	ptr	user18.sq5tb.ampr.org.  
  + 19.83.165  	3600	in	ptr	user19.sq5tb.ampr.org.  
  + 20.83.165  	3600	in	ptr	user20.sq5tb.ampr.org.  
  + 21.83.165  	3600	in	ptr	user21.sq5tb.ampr.org.  
  + 22.83.165  	3600	in	ptr	user22.sq5tb.ampr.org.  
  + 254.83.165 	3600	in	ptr	gw2.sq5tb.ampr.org.  
  + gw.sq5tb         	3600	in	a		44.165.83.1	  
  + gw2.sq5tb        	3600	in	a		44.165.83.254	  
  + sq5tb          	3600	in	a		44.165.83.10	  
  + user17.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.17	  
  + user18.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.18	  
  + user19.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.19	  
  + user20.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.20	  
  + user21.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.21	  
  + user22.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.22	  
  + www.sq5tb        	3600	in	cname			sq5tb  
  -----------------------------  
  Fri Jun 12 07:07:02 CEST 2020:  
  - www.sr1wxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  + www.sr1wxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  -----------------------------  
  Sat Aug 15 07:07:03 CEST 2020:  
  + 180.44.165 	3600	in	ptr	remote.sp2put.ampr.org.  
  + remote.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.180	  
  -----------------------------  
  Sun Aug 23 07:07:03 CEST 2020:  
  + 2.84.165  	3600	in	ptr	sp5e.ampr.org.  
  + sp5e           	3600	in	a		44.165.84.2	  
  -----------------------------  
  Tue Sep 8 07:07:02 CEST 2020:  
  + 2.98.132  	3600	in	ptr	sp6mmm.ampr.org.  
  + sp6mmm          	3600	in	a		44.132.98.2	  
  -----------------------------  
  Tue Sep 15 07:07:03 CEST 2020:  
  - 250.129.165 	3600	in	ptr	jnos.sr8bbs.ampr.org.  
  - 254.129.165 	3600	in	ptr	linux.sr8bbs.ampr.org.  
  - bbs.sr8bbs        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + bbs.sr8bbs        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - dxc.sr1dxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  - dxc.sr8bbs        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + dxc.sr1dxz        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  + dxc.sr8bbs        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - jnos.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.250	  
  + jnos.sr8bbs       	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - linux.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.254	  
  + linux.sr8bbs       	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - mail.sr8bbs       	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + mail.sr8bbs       	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - server.sr8bbs      	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + server.sr8bbs      	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - ww2.sp1lop        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + ww2.sp1lop        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - www.sq8gkt        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + www.sq8gkt        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - www.sr1wxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + www.sr1wxz        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - www.sr8bbs        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + www.sr8bbs        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  -----------------------------  
  Tue Sep 22 07:07:02 CEST 2020:  
  - 15.104.165 	3600	in	ptr	sp6hqt.ampr.org.  
  + 3.98.132  	3600	in	ptr	sp6hqt.ampr.org.  
  + 4.98.132  	3600	in	ptr	test.sq6elq.ampr.org.  
  + 5.98.132  	3600	in	ptr	sp9pw.ampr.org.  
  + 6.98.132  	3600	in	ptr	sp6ina.ampr.org.  
  - sp6hqt          	3600	in	a		44.165.104.15	  
  + sp6hqt          	3600	in	a		44.132.98.3	  
  + sp6ina          	3600	in	a		44.132.98.6	  
  + sp9pw          	3600	in	a		44.132.98.5	  
  + test.sq6elq       	3600	in	a		44.132.98.4	  
  -----------------------------  
  Mon Oct 5 07:07:03 CEST 2020:  
  + gateway.sr8bbs      	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - server.sr8bbs      	3600	in	a		89.186.30.23	  
  -----------------------------  
  Tue Nov 10 07:07:02 CET 2020:  
  + gw.sq9gin        	3600	in	a		44.132.32.30	  
  + tx.sq6rr         	3600	in	a		44.132.20.199	  
  -----------------------------  
  Wed Nov 11 07:07:03 CET 2020:  
  - 11.80.165  	3600	in	ptr	so5wb.ampr.org.  
  - 12.80.165  	3600	in	ptr	sp5kab.ampr.org.  
  + 242.104.165 	3600	in	ptr	trx.sq6elq.ampr.org.  
  + 252.104.165 	3600	in	ptr	ap-west.sr6dwc.ampr.org.  
  + 253.104.165 	3600	in	ptr	mk.sr6dwc.ampr.org.  
  - 254.80.165 	3600	in	ptr	linux.sr5bbs.ampr.org.  
  + ap-west.sr6dwc      	3600	in	a		44.165.104.252	  
  - linux.sr5bbs       	3600	in	a		44.165.80.254	  
  + mk.sr6dwc        	3600	in	a		44.165.104.253	  
  + pi-star.sq9gin      	3600	in	a		44.132.32.26	  
  - so5wb          	3600	in	a		44.165.80.11	  
  - sp5kab          	3600	in	a		44.165.80.12	  
  + trx.sq6elq        	3600	in	a		44.165.104.242	  
  -----------------------------  
  Thu Nov 12 07:07:02 CET 2020:  
  + 1.35.165  	3600	in	ptr	gate.sp2gch.ampr.org.  
  + 10.35.165  	3600	in	ptr	node.sp2gch.ampr.org.  
  + 2.35.165  	3600	in	ptr	aprs-pomorze.ampr.org.  
  + 4.98.132  	3600	in	ptr	vpn.sq6elq.ampr.org.  
  - 65.2.165  	3600	in	ptr	gate.sp2gch.ampr.org.  
  - 66.2.165  	3600	in	ptr	node.sp2gch.ampr.org.  
  - 67.2.165  	3600	in	ptr	aprs-pomorze.ampr.org.  
  - 68.2.165  	3600	in	ptr	sr2wxcz.ampr.org.  
  - 69.2.165  	3600	in	ptr	sp2gch.ampr.org.  
  + 7.98.132  	3600	in	ptr	sp9soi.ampr.org.  
  + 9.35.165  	3600	in	ptr	sr2wxcz.ampr.org.  
  - aprs-pomorze       	3600	in	a		44.165.2.67	  
  + aprs-pomorze       	3600	in	a		44.165.35.2	  
  - gate.sp2gch       	3600	in	a		44.165.2.65	  
  + gate.sp2gch       	3600	in	a		44.165.35.1	  
  - node.sp2gch       	3600	in	a		44.165.2.66	  
  + node.sp2gch       	3600	in	a		44.165.35.10	  
  + silesia.hblink      	3600	in	cname			sr9dbn  
  - sp2gch          	3600	in	a		44.165.2.69	  
  + sp2gch          	3600	in	cname			aprs-pomorze  
  + sp9soi          	3600	in	a		44.132.98.7	  
  - sr2wxcz         	3600	in	a		44.165.2.68	  
  + sr2wxcz         	3600	in	a		44.165.35.9	  
  + sr9dbn          	3600	in	a		44.132.32.25	  
  + vpn.sq6elq        	3600	in	a		44.132.98.4	  
  - www.sp2gch        	3600	in	cname			sp2gch  
  + www.sp2gch        	3600	in	cname			aprs-pomorze  
  -----------------------------  
  Fri Nov 13 07:07:03 CET 2020:  
  + 192.152.165 	3600	in	ptr	sr9zaa.ampr.org.  
  + 193.152.165 	3600	in	ptr	bbs.sr9zaa.ampr.org.  
  + 194.152.165 	3600	in	ptr	xnet.sr9zaa.ampr.org.  
  + 250.129.165 	3600	in	ptr	jnos.sr8bbs.ampr.org.  
  + 253.129.165 	3600	in	ptr	xnet.sr8bbs.ampr.org.  
  + 254.129.165 	3600	in	ptr	linux.sr8bbs.ampr.org.  
  - 4.98.132  	3600	in	ptr	test.sq6elq.ampr.org.  
  + bbs.sr9zaa        	3600	in	a		44.165.152.193	  
  - jnos.sr8bbs       	3600	in	a		89.186.30.23	  
  + jnos.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.250	  
  - linux.sr8bbs       	3600	in	a		89.186.30.23	  
  + linux.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.254	  
  + sr9zaa          	3600	in	a		44.165.152.192	  
  - test.sq6elq       	3600	in	a		44.132.98.4	  
  + xnet.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.253	  
  + xnet.sr9zaa       	3600	in	a		44.165.152.194	  
  -----------------------------  
  Sun Nov 22 07:07:03 CET 2020:  
  - www.sr1wxz        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  + www.sr1wxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  -----------------------------  
  Mon Nov 30 07:07:03 CET 2020:  
  - 10.83.165  	3600	in	ptr	sq5tb.ampr.org.  
  + 2.83.165  	3600	in	ptr	sq5tb.ampr.org.  
  + mail.sq5tb        	3600	in	cname			sq5tb  
  + mmdvm.sq5tb       	3600	in	cname			sq5tb  
  - sq5tb          	3600	in	a		44.165.83.10	  
  + sq5tb          	3600	in	a		44.165.83.2	  
  + voip.sq5tb        	3600	in	cname			sq5tb  
  -----------------------------  
  Wed Dec 2 07:07:02 CET 2020:  
  - dxc.sr1dxz        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  + dxc.sr1dxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  -----------------------------  
  Mon Dec 21 07:07:02 CET 2020:  
  - 1.112.165  	3600	in	ptr	router.sq7psu.ampr.org.  
  - 2.112.165  	3600	in	ptr	sq7psu.ampr.org.  
  + 54.67.165  	3600	in	ptr	sr8kr.ampr.org.  
  - router.sq7psu      	3600	in	a		44.165.112.1	  
  + router.sq7psu      	3600	in	a		44.132.24.129	  
  - sq7psu          	3600	in	a		44.165.112.2	  
  + sq7psu          	3600	in	a		44.132.24.130	  
  + sr8kr          	3600	in	a		44.165.67.54	  
  -----------------------------  
  Thu Feb 4 07:07:02 CET 2021:  
  + 1.130.165  	3600	in	ptr	sq8l.ampr.org.  
  + 10.113.165 	3600	in	ptr	gate.sq7rai.ampr.org.  
  + 113.113.165 	3600	in	ptr	sp7team.ampr.org.  
  + 20.113.165 	3600	in	ptr	sq7rai.ampr.org.  
  + 21.113.165 	3600	in	ptr	sq7br.ampr.org.  
  + 22.113.165 	3600	in	ptr	sq7khz.ampr.org.  
  + 23.113.165 	3600	in	ptr	sq7fjb.ampr.org.  
  + 24.113.165 	3600	in	ptr	sp7tq.ampr.org.  
  + 30.113.165 	3600	in	ptr	dyn30.sq7rai.ampr.org.  
  + 31.113.165 	3600	in	ptr	dyn31.sq7rai.ampr.org.  
  + 32.113.165 	3600	in	ptr	dyn32.sq7rai.ampr.org.  
  + 33.113.165 	3600	in	ptr	dyn33.sq7rai.ampr.org.  
  + 34.113.165 	3600	in	ptr	dyn34.sq7rai.ampr.org.  
  + 35.113.165 	3600	in	ptr	dyn35.sq7rai.ampr.org.  
  + 36.113.165 	3600	in	ptr	dyn36.sq7rai.ampr.org.  
  + 37.113.165 	3600	in	ptr	dyn37.sq7rai.ampr.org.  
  + 38.113.165 	3600	in	ptr	dyn38.sq7rai.ampr.org.  
  + 39.113.165 	3600	in	ptr	dyn39.sq7rai.ampr.org.  
  + 40.113.165 	3600	in	ptr	dyn40.sq7rai.ampr.org.  
  + 41.113.165 	3600	in	ptr	dyn41.sq7rai.ampr.org.  
  + 42.113.165 	3600	in	ptr	dyn42.sq7rai.ampr.org.  
  + 43.113.165 	3600	in	ptr	dyn43.sq7rai.ampr.org.  
  + 44.113.165 	3600	in	ptr	dyn44.sq7rai.ampr.org.  
  + 45.113.165 	3600	in	ptr	dyn45.sq7rai.ampr.org.  
  + dyn30.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.30	  
  + dyn31.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.31	  
  + dyn32.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.32	  
  + dyn33.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.33	  
  + dyn34.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.34	  
  + dyn35.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.35	  
  + dyn36.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.36	  
  + dyn37.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.37	  
  + dyn38.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.38	  
  + dyn39.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.39	  
  + dyn40.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.40	  
  + dyn41.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.41	  
  + dyn42.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.42	  
  + dyn43.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.43	  
  + dyn44.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.44	  
  + dyn45.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.45	  
  + gate.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.10	  
  + sp7team         	3600	in	a		44.165.113.113	  
  + sp7tq          	3600	in	a		44.165.113.24	  
  + sq7br          	3600	in	a		44.165.113.21	  
  + sq7fjb          	3600	in	a		44.165.113.23	  
  + sq7khz          	3600	in	a		44.165.113.22	  
  + sq7rai          	3600	in	a		44.165.113.20	  
  + sq8l           	3600	in	a		44.165.130.1	  
  -----------------------------  
  Wed Mar 3 07:07:02 CET 2021:  
  + esp32rx.db0sc      	3600	in	a		44.149.101.8	  
  -----------------------------  
  Wed Mar 24 07:07:02 CET 2021:  
  + 129.130.165 	3600	in	ptr	n1.sq8l.ampr.org.  
  + 130.130.165 	3600	in	ptr	n2.sq8l.ampr.org.  
  + 2.130.165  	3600	in	ptr	local.n1.sq8l.ampr.org.  
  + 33.130.165 	3600	in	ptr	gw-vpn.sq8l.ampr.org.  
  + 34.130.165 	3600	in	ptr	host-34.sq8l.ampr.org.  
  + 35.130.165 	3600	in	ptr	host-35.sq8l.ampr.org.  
  + 36.130.165 	3600	in	ptr	host-36.sq8l.ampr.org.  
  + 37.130.165 	3600	in	ptr	host-37.sq8l.ampr.org.  
  + 38.130.165 	3600	in	ptr	host-38.sq8l.ampr.org.  
  + 39.130.165 	3600	in	ptr	host-39.sq8l.ampr.org.  
  + 40.130.165 	3600	in	ptr	host-40.sq8l.ampr.org.  
  + 41.130.165 	3600	in	ptr	host-41.sq8l.ampr.org.  
  + 42.130.165 	3600	in	ptr	host-42.sq8l.ampr.org.  
  + 43.130.165 	3600	in	ptr	host-43.sq8l.ampr.org.  
  + 44.130.165 	3600	in	ptr	host-44.sq8l.ampr.org.  
  + 45.130.165 	3600	in	ptr	host-45.sq8l.ampr.org.  
  + 46.130.165 	3600	in	ptr	host-46.sq8l.ampr.org.  
  + 8.98.132  	3600	in	ptr	sp9rtk.ampr.org.  
  + 9.98.132  	3600	in	ptr	sp6mr.ampr.org.  
  + gw-vpn.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.33	  
  + host-34.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.34	  
  + host-35.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.35	  
  + host-36.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.36	  
  + host-37.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.37	  
  + host-38.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.38	  
  + host-39.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.39	  
  + host-40.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.40	  
  + host-41.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.41	  
  + host-42.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.42	  
  + host-43.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.43	  
  + host-44.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.44	  
  + host-45.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.45	  
  + host-46.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.46	  
  + local.n1.sq8l      	3600	in	a		44.165.130.2	  
  + n1.sq8l         	3600	in	a		44.165.130.129	  
  + n2.sq8l         	3600	in	a		44.165.130.130	  
  + ovh.sp9ch        	3600	in	a		44.132.96.22	  
  + remote.sq8l       	3600	in	cname			host-34.sq8l.ampr.org  
  + sp6mr          	3600	in	a		44.132.98.9	  
  + sp8ok          	3600	in	a		44.132.98.14	  
  + sp9rtk          	3600	in	a		44.132.98.8	  
  + sp9ted          	3600	in	a		44.132.98.16	  
  -----------------------------  
  Fri Apr 2 07:07:02 CEST 2021:  
  - 253.129.165 	3600	in	ptr	xnet.sr8bbs.ampr.org.  
  + 253.129.165 	3600	in	ptr	xnet.sr8dbs.ampr.org.  
  - xnet.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.253	  
  + xnet.sr8dbs       	3600	in	a		44.165.129.253	  
  -----------------------------  
  Mon May 17 07:07:03 CEST 2021:  
  + gw.sr9dhs        	3600	in	a		44.132.32.193	  
  + linux.sr9dhs       	3600	in	a		44.132.32.195	  
  -----------------------------  
  Thu May 20 07:07:02 CEST 2021:  
  + xnet.sr9dhs       	3600	in	a		44.132.32.197	  
  -----------------------------  
  Wed Aug 18 07:07:02 CEST 2021:  
  + sp6mks          	3600	in	a		44.132.96.24	  
  -----------------------------  
  Tue Sep 28 07:07:02 CEST 2021:  
  + 60.67.165  	3600	in	ptr	sr9np.ampr.org.  
  + sr9np          	3600	in	a		44.165.67.60	  

VY & 73 de SP2PUT (SQ2FRB).