[HamNET SP Logo]

SP.log - sp.ampr.org


Zmiany wpisów w ampr.org dotyczące SP (wszystkie aktualne wpisy - TU):
  -----------------------------  
  Tue Feb 26 07:07:05 CET 2019:  
  - sp8nth          	3600	in	a  
  - www.sp8nth        	3600	in	a  
  + sp8nth          	3600	in	a		155.133.14.66	  
  + www.sp8nth        	3600	in	a		155.133.14.66	  
  -----------------------------  
  Fri Mar 1 07:07:02 CET 2019:  
  - sp2put          	3600	in	mx	0		sq2frb  
  - sp2put          	3600	in	mx	10		klub.sp2put.pl.  
  + sp2put          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  + sp2put          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  -----------------------------  
  Sat Mar 2 08:04:44 CET 2019:  
  + 17.44.165  	3600	in	ptr	moni.sp2gps.ampr.org.  
  + 176.44.165 	3600	in	ptr	nodeu.sp2put.ampr.org.  
  + 177.44.165 	3600	in	ptr	link-nodew.sp2put.ampr.org.  
  + 18.44.165  	3600	in	ptr	link-sp2sj.sp2put.ampr.org.  
  + 19.44.165  	3600	in	ptr	sp2sj.ampr.org.  
  + link-nodew.sp2put    	3600	in	a		44.165.44.177	  
  + link-sp2sj.sp2put    	3600	in	a		44.165.44.18	  
  + moni.sp2gps       	3600	in	a		44.165.44.17	  
  + nodeu.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.176	  
  + sp2sj          	3600	in	a		44.165.44.19	  
  -----------------------------  
  Tue Mar 5 07:07:02 CET 2019:  
  + 131.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 132.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 133.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 135.145.165 	3600	in	ptr	emcom1.sp9krj.ampr.org.  
  + 136.145.165 	3600	in	ptr	emcom2.sp9krj.ampr.org.  
  + 137.145.165 	3600	in	ptr	emcom3.sp9krj.ampr.org.  
  + 138.145.165 	3600	in	ptr	emcom4.sp9krj.ampr.org.  
  + 139.145.165 	3600	in	ptr	emcom5.sp9krj.ampr.org.  
  + 140.145.165 	3600	in	ptr	emcom6.sp9krj.ampr.org.  
  + 252.145.165 	3600	in	ptr	sp9oyb-5l1.sp9oyb.ampr.org.  
  + emcom1.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.135	  
  + emcom2.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.136	  
  + emcom3.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.137	  
  + emcom4.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.138	  
  + emcom5.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.139	  
  + emcom6.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.140	  
  + sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.131	  
  + sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.132	  
  + sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.133	  
  + sp9oyb-5l1.sp9oyb    	3600	in	a		44.165.145.252	  
  -----------------------------  
  Wed Mar 6 07:07:02 CET 2019:  
  - 132.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 132.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj-l1.sp9krj.ampr.org.  
  - 133.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 133.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj-5l1.sp9krj.ampr.org.  
  - 168.44.165 	3600	in	ptr	balonmet.sp2put.ampr.org.  
  + 168.44.165 	3600	in	ptr	putham.sp2put.ampr.org.  
  - balonmet.sp2put     	3600	in	a		44.165.44.168	  
  + putham.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.168	  
  - sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.132	  
  - sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.133	  
  + sp9krj-5l1.sp9krj    	3600	in	a		44.165.145.133	  
  + sp9krj-l1.sp9krj     	3600	in	a		44.165.145.132	  
  - speedtest.sp       	3600	in	cname			sp2put  
  + speedtest.sp       	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Thu Mar 21 07:07:02 CET 2019:  
  + forum.sp         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  + hamcloud         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Fri Mar 22 07:07:02 CET 2019:  
  - sp2gps          	3600	in	mx	0		sp2gps  
  - sp2gps          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  - sp2gps          	3600	in	mx	20		klub.sp2put.pl.  
  + sp2gps          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  + sp2gps          	3600	in	mx	10		sp2gps  
  + sp2gps          	3600	in	mx	20		sq2frb  
  + sq2rby          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  + sq2rby          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  + sq2rby          	3600	in	mx	20		sq2frb3.ddns.net.  
  -----------------------------  
  Thu Mar 28 07:07:02 CET 2019:  
  + hamcloud.sp2put     	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - sp2gps          	3600	in	mx	10		sp2gps  
  - sp2gps          	3600	in	mx	20		sq2frb  
  - sp2gps          	3600	in	mx	30		sq2frb3.ddns.net.  
  + sp2gps          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  + sp2gps          	3600	in	mx	20		sq2frb3.ddns.net.  
  -----------------------------  
  Mon Apr 1 07:07:02 CEST 2019:  
  + mapa.sp         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Wed Apr 3 07:07:02 CEST 2019:  
  + hambook.sp        	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - hamcloud.sp2put     	3600	in	cname			putham.sp2put  
  + hamcloud.sp       	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Thu Apr 4 07:07:02 CEST 2019:  
  + forum          	3600	in	cname			putham.sp2put  
  + hambook         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  + proxy          	3600	in	cname			proxy.sp2put  
  + proxy.sp         	3600	in	cname			proxy.sp2put  
  + search          	3600	in	cname			search.sp2put  
  + search.sp        	3600	in	cname			search.sp2put  
  -----------------------------  
  Sun Apr 21 07:07:02 CEST 2019:  
  - 176.44.165 	3600	in	ptr	maps.sp2put.ampr.org.  
  + dns.sp          	3600	in	cname			sp2put  
  - maps.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.176	  
  -----------------------------  
  Mon May 20 07:07:03 CEST 2019:  
  + sip.sp2put        	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Thu May 30 07:07:02 CEST 2019:  
  + 179.44.165 	3600	in	ptr	extsrv.sp2put.ampr.org.  
  + extsrv.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.179	  
  -----------------------------  
  Sun Jun 2 07:07:02 CEST 2019:  
  - dxc.sr1dxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  + dxc.sr1dxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  -----------------------------  
  Tue Jun 25 07:07:02 CEST 2019:  
  - www.sr1wxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  + www.sr1wxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  -----------------------------  
  Wed Aug 7 07:07:02 CEST 2019:  
  - 1.45.165  	3600	in	ptr	sp2gch.ampr.org.  
  - 3.45.165  	3600	in	ptr	www.sp2gch.ampr.org.  
  + 65.2.165  	3600	in	ptr	gate.sp2gch.ampr.org.  
  + 66.2.165  	3600	in	ptr	node.sp2gch.ampr.org.  
  + 67.2.165  	3600	in	ptr	aprs-pomorze.ampr.org.  
  + 68.2.165  	3600	in	ptr	sr2wxcz.ampr.org.  
  + 69.2.165  	3600	in	ptr	sp2gch.ampr.org.  
  + aprs-pomorze       	3600	in	a		44.165.2.67	  
  + gate.sp2gch       	3600	in	a		44.165.2.65	  
  + node.sp2gch       	3600	in	a		44.165.2.66	  
  - sp2gch          	3600	in	a		44.165.45.1	  
  + sp2gch          	3600	in	a		44.165.2.69	  
  + sr2wxcz         	3600	in	a		44.165.2.68	  
  + www.gate.sp2gch     	3600	in	cname			gate.sp2gch  
  + www.node.sp2gch     	3600	in	cname			node.sp2gch  
  - www.sp2gch        	3600	in	a		44.165.45.3	  
  + www.sp2gch        	3600	in	cname			sp2gch  
  + www.sr2wxcz       	3600	in	cname			sr2wxcz  
  -----------------------------  
  Sun Aug 18 07:07:02 CEST 2019:  
  - 1.101.165  	3600	in	ptr	sq6ncc.ampr.org.  
  + 10.100.165 	3600	in	ptr	sq6ncc.ampr.org.  
  + 11.100.165 	3600	in	ptr	2.sq6ncc.ampr.org.  
  + 12.100.165 	3600	in	ptr	3.sq6ncc.ampr.org.  
  + 13.100.165 	3600	in	ptr	4.sq6ncc.ampr.org.  
  + 14.100.165 	3600	in	ptr	5.sq6ncc.ampr.org.  
  + 2.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.11	  
  + 3.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.12	  
  + 4.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.13	  
  + 5.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.14	  
  - sq6ncc          	3600	in	a		44.165.101.1	  
  + sq6ncc          	3600	in	a		44.165.100.10	  
  -----------------------------  
  Thu Aug 22 07:07:02 CEST 2019:  
  + 2.21.132  	3600	in	ptr	sr6dwb.ampr.org.  
  - 252.104.165 	3600	in	ptr	sr6dwb.ampr.org.  
  - sr6dwb          	3600	in	a		44.165.104.252	  
  + sr6dwb          	3600	in	a		44.132.21.2	  
  -----------------------------  
  Mon Sep 2 07:07:02 CEST 2019:  
  + 1.20.132  	3600	in	ptr	gw.m0hzq.ampr.org.  
  + 2.20.132  	3600	in	ptr	m0hzq.ampr.org.  
  - 6.104.165  	3600	in	ptr	sq6rr.ampr.org.  
  + gw.m0hzq         	3600	in	a		44.132.20.1	  
  + gw.sp6vxp        	3600	in	a		44.132.20.225	  
  + gw.sq6rr         	3600	in	a		44.132.20.194	  
  + gw.sr6s         	3600	in	a		44.132.21.65	  
  + m0hzq          	3600	in	a		44.132.20.2	  
  + rx-w.sr6s        	3600	in	a		44.132.21.66	  
  - sq6rr          	3600	in	a		44.165.104.6	  
  + sq6rr          	3600	in	a		44.132.20.200	  
  + webcam.sq6rr       	3600	in	a		44.132.20.201	  
  -----------------------------  
  Fri Sep 6 07:07:02 CEST 2019:  
  + ap-piaskowa.sp6vxp    	3600	in	a		44.132.20.226	  
  + ap.rx2.sr6w       	3600	in	a		44.132.20.228	  
  + pi.rx2.sr6w       	3600	in	a		44.132.20.229	  
  + webcam.sp6vxp      	3600	in	a		44.132.20.227	  
  -----------------------------  
  Tue Sep 10 07:07:03 CEST 2019:  
  - 4.104.165  	3600	in	ptr	sp6fig.ampr.org.  
  + ap.sp6fig        	3600	in	a		44.132.20.230	  
  - sp6fig          	3600	in	a		44.165.104.4	  
  + sp6fig          	3600	in	a		44.132.20.235	  
  -----------------------------  
  Sat Sep 14 07:07:02 CEST 2019:  
  + 22.67.165  	3600	in	ptr	sr4su15.ampr.org.  
  + sr4su15         	3600	in	a		44.165.67.22	  
  -----------------------------  
  Thu Sep 19 07:07:02 CEST 2019:  
  + 49.1.165  	3600	in	ptr	gw.hf8n.ampr.org.  
  + 50.1.165  	3600	in	ptr	bbs.hf8n.ampr.org.  
  + bbs.hf8n         	3600	in	a		44.165.1.50	  
  + gw.hf8n         	3600	in	a		44.165.1.49	  
  -----------------------------  
  Sat Sep 28 07:07:02 CEST 2019:  
  + pi.tx.sr6w        	3600	in	a		44.132.20.231	  
  -----------------------------  
  Tue Oct 1 07:07:02 CEST 2019:  
  + ap-access.sp6vxp     	3600	in	a		44.132.20.233	  
  + ap-chelmiec.sp6vxp    	3600	in	a		44.132.20.232	  
  -----------------------------  
  Wed Jan 15 07:07:02 CET 2020:  
  - dxc.sr1dxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + dxc.sr1dxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  - mail.sp1lop       	3600	in	cname			mail.hf1l  
  - www.sr1wxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + www.sr1wxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  -----------------------------  
  Sun Feb 16 07:07:03 CET 2020:  
  + 10.46.165  	3600	in	ptr	sp2rta.ampr.org.  
  + 20.46.165  	3600	in	ptr	sp2kfq.ampr.org.  
  + sp2kfq          	3600	in	a		44.165.46.20	  
  + sp2rta          	3600	in	a		44.165.46.10	  
  -----------------------------  
  Sat Feb 29 07:07:03 CET 2020:  
  + 1.128.165  	3600	in	ptr	bbs.hf8n.ampr.org.  
  + 254.128.165 	3600	in	ptr	gw.hf8n.ampr.org.  
  - 49.1.165  	3600	in	ptr	gw.hf8n.ampr.org.  
  - 50.1.165  	3600	in	ptr	bbs.hf8n.ampr.org.  
  - bbs.hf8n         	3600	in	a		44.165.1.50	  
  + bbs.hf8n         	3600	in	a		44.165.128.1	  
  - gw.hf8n         	3600	in	a		44.165.1.49	  
  + gw.hf8n         	3600	in	a		44.165.128.254	  
  -----------------------------  
  Sun Mar 15 07:07:02 CET 2020:  
  + 58.67.165  	3600	in	ptr	sr9pc.ampr.org.  
  + sr9pc          	3600	in	a		44.165.67.58	  
  -----------------------------  
  Sun Mar 22 07:07:02 CET 2020:  
  + 1.16.165  	3600	in	ptr	edge.sr1geo.ampr.org.  
  + 10.16.165  	3600	in	ptr	sr1geo.ampr.org.  
  + 11.16.165  	3600	in	ptr	sdr.sr1geo.ampr.org.  
  + 129.16.165 	3600	in	ptr	gw1.sr1k.ampr.org.  
  + 130.16.165 	3600	in	ptr	gw2.sr1k.ampr.org.  
  + 138.16.165 	3600	in	ptr	sp1imj.ampr.org.  
  + 146.16.165 	3600	in	ptr	sq1fyb.ampr.org.  
  + 2.16.165  	3600	in	ptr	edge-a.sr1geo.ampr.org.  
  + 3.16.165  	3600	in	ptr	edge-z.sr1geo.ampr.org.  
  + 34.16.165  	3600	in	ptr	sr1k.ampr.org.  
  + 35.16.165  	3600	in	ptr	sr1uvx.ampr.org.  
  + 36.16.165  	3600	in	ptr	sr1wx.ampr.org.  
  + 9.16.165  	3600	in	ptr	gw.sr1geo.ampr.org.  
  + edge-a.sr1geo      	3600	in	a		44.165.16.2	  
  + edge-z.sr1geo      	3600	in	a		44.165.16.3	  
  + edge.sr1geo       	3600	in	a		44.165.16.1	  
  + gw.sr1geo        	3600	in	a		44.165.16.9	  
  + gw.sr1geo        	3600	in	a		91.241.24.251	  
  + gw1.sr1k         	3600	in	a		44.165.16.129	  
  + gw2.sr1k         	3600	in	a		44.165.16.130	  
  + sdr.sr1geo        	3600	in	a		44.165.16.11	  
  + sp1imj          	3600	in	a		44.165.16.138	  
  + sq1fyb          	3600	in	a		44.165.16.146	  
  + sr1geo          	3600	in	a		44.165.16.10	  
  + sr1k           	3600	in	a		44.165.16.34	  
  + sr1uvx          	3600	in	a		44.165.16.35	  
  + sr1wx          	3600	in	a		44.165.16.36	  
  + www.sp1imj        	3600	in	cname			sp1imj  
  + www.sq1fyb        	3600	in	cname			sq1fyb  
  + www.sr1geo        	3600	in	cname			sr1geo  
  -----------------------------  
  Wed May 6 07:07:02 CEST 2020:  
  + 1.28.132  	3600	in	ptr	gw.sp8gpb.ampr.org.  
  + gw.sp8gon        	3600	in	a		44.132.28.65	  
  + gw.sp8gpb        	3600	in	a		44.132.28.1	  
  + gw.sp9pjs        	3600	in	a		44.132.32.129	  
  + gw.sr9jsr        	3600	in	a		44.132.32.65	  
  + linux.sp9pjs       	3600	in	a		44.132.32.130	  
  + linux.sr9jsr       	3600	in	a		44.132.32.67	  
  + sr9jsr          	3600	in	a		44.132.32.68	  
  + xnet.sp9pjs       	3600	in	a		44.132.32.131	  
  + xnet.sr9jsr       	3600	in	a		44.132.32.69	  
  -----------------------------  
  Mon May 11 07:07:02 CEST 2020:  
  + jabber.sp2l       	3600	in	cname			linux.sp2l  
  -----------------------------  
  Fri May 15 07:07:02 CEST 2020:  
  + 1.80.165  	3600	in	ptr	sr5ddd.ampr.org.  
  + 11.80.165  	3600	in	ptr	hm1.sr5ddd.ampr.org.  
  + 12.80.165  	3600	in	ptr	hm2.sr5ddd.ampr.org.  
  + 13.80.165  	3600	in	ptr	hm3.sr5ddd.ampr.org.  
  + 14.80.165  	3600	in	ptr	hm4.sr5ddd.ampr.org.  
  + 253.80.165 	3600	in	ptr	xnet.sr5ddd.ampr.org.  
  + 254.80.165 	3600	in	ptr	jnos.sr5ddd.ampr.org.  
  + hm1.sr5ddd        	3600	in	a		44.165.80.11	  
  + hm2.sr5ddd        	3600	in	a		44.165.80.12	  
  + hm3.sr5ddd        	3600	in	a		44.165.80.13	  
  + hm4.sr5ddd        	3600	in	a		44.165.80.14	  
  + jnos.sr5ddd       	3600	in	a		44.165.80.254	  
  + sr5ddd          	3600	in	a		44.165.80.1	  
  + xnet.sr5ddd       	3600	in	a		44.165.80.253	  
  -----------------------------  
  Thu Jun 4 07:07:02 CEST 2020:  
  - dxc.sr1dxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  + dxc.sr1dxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  -----------------------------  
  Sun Jun 7 07:07:03 CEST 2020:  
  + 6.67.165  	3600	in	ptr	sr2c.ampr.org.  
  + sr2c           	3600	in	a		44.165.67.6	  
  -----------------------------  
  Wed Jun 10 07:07:02 CEST 2020:  
  + 1.83.165  	3600	in	ptr	gw.sq5tb.ampr.org.  
  + 10.83.165  	3600	in	ptr	sq5tb.ampr.org.  
  + 17.83.165  	3600	in	ptr	user17.sq5tb.ampr.org.  
  + 18.83.165  	3600	in	ptr	user18.sq5tb.ampr.org.  
  + 19.83.165  	3600	in	ptr	user19.sq5tb.ampr.org.  
  + 20.83.165  	3600	in	ptr	user20.sq5tb.ampr.org.  
  + 21.83.165  	3600	in	ptr	user21.sq5tb.ampr.org.  
  + 22.83.165  	3600	in	ptr	user22.sq5tb.ampr.org.  
  + 254.83.165 	3600	in	ptr	gw2.sq5tb.ampr.org.  
  + gw.sq5tb         	3600	in	a		44.165.83.1	  
  + gw2.sq5tb        	3600	in	a		44.165.83.254	  
  + sq5tb          	3600	in	a		44.165.83.10	  
  + user17.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.17	  
  + user18.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.18	  
  + user19.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.19	  
  + user20.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.20	  
  + user21.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.21	  
  + user22.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.22	  
  + www.sq5tb        	3600	in	cname			sq5tb  
  -----------------------------  
  Fri Jun 12 07:07:02 CEST 2020:  
  - www.sr1wxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  + www.sr1wxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  -----------------------------  
  Sat Aug 15 07:07:03 CEST 2020:  
  + 180.44.165 	3600	in	ptr	remote.sp2put.ampr.org.  
  + remote.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.180	  
  -----------------------------  
  Sun Aug 23 07:07:03 CEST 2020:  
  + 2.84.165  	3600	in	ptr	sp5e.ampr.org.  
  + sp5e           	3600	in	a		44.165.84.2	  
  -----------------------------  
  Tue Sep 8 07:07:02 CEST 2020:  
  + 2.98.132  	3600	in	ptr	sp6mmm.ampr.org.  
  + sp6mmm          	3600	in	a		44.132.98.2	  
  -----------------------------  
  Tue Sep 15 07:07:03 CEST 2020:  
  - 250.129.165 	3600	in	ptr	jnos.sr8bbs.ampr.org.  
  - 254.129.165 	3600	in	ptr	linux.sr8bbs.ampr.org.  
  - bbs.sr8bbs        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + bbs.sr8bbs        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - dxc.sr1dxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  - dxc.sr8bbs        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + dxc.sr1dxz        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  + dxc.sr8bbs        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - jnos.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.250	  
  + jnos.sr8bbs       	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - linux.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.254	  
  + linux.sr8bbs       	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - mail.sr8bbs       	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + mail.sr8bbs       	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - server.sr8bbs      	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + server.sr8bbs      	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - ww2.sp1lop        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + ww2.sp1lop        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - www.sq8gkt        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + www.sq8gkt        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - www.sr1wxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + www.sr1wxz        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - www.sr8bbs        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  + www.sr8bbs        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  -----------------------------  
  Tue Sep 22 07:07:02 CEST 2020:  
  - 15.104.165 	3600	in	ptr	sp6hqt.ampr.org.  
  + 3.98.132  	3600	in	ptr	sp6hqt.ampr.org.  
  + 4.98.132  	3600	in	ptr	test.sq6elq.ampr.org.  
  + 5.98.132  	3600	in	ptr	sp9pw.ampr.org.  
  + 6.98.132  	3600	in	ptr	sp6ina.ampr.org.  
  - sp6hqt          	3600	in	a		44.165.104.15	  
  + sp6hqt          	3600	in	a		44.132.98.3	  
  + sp6ina          	3600	in	a		44.132.98.6	  
  + sp9pw          	3600	in	a		44.132.98.5	  
  + test.sq6elq       	3600	in	a		44.132.98.4	  
  -----------------------------  
  Mon Oct 5 07:07:03 CEST 2020:  
  + gateway.sr8bbs      	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - server.sr8bbs      	3600	in	a		89.186.30.23	  
  -----------------------------  
  Tue Nov 10 07:07:02 CET 2020:  
  + gw.sq9gin        	3600	in	a		44.132.32.30	  
  + tx.sq6rr         	3600	in	a		44.132.20.199	  
  -----------------------------  
  Wed Nov 11 07:07:03 CET 2020:  
  - 11.80.165  	3600	in	ptr	so5wb.ampr.org.  
  - 12.80.165  	3600	in	ptr	sp5kab.ampr.org.  
  + 242.104.165 	3600	in	ptr	trx.sq6elq.ampr.org.  
  + 252.104.165 	3600	in	ptr	ap-west.sr6dwc.ampr.org.  
  + 253.104.165 	3600	in	ptr	mk.sr6dwc.ampr.org.  
  - 254.80.165 	3600	in	ptr	linux.sr5bbs.ampr.org.  
  + ap-west.sr6dwc      	3600	in	a		44.165.104.252	  
  - linux.sr5bbs       	3600	in	a		44.165.80.254	  
  + mk.sr6dwc        	3600	in	a		44.165.104.253	  
  + pi-star.sq9gin      	3600	in	a		44.132.32.26	  
  - so5wb          	3600	in	a		44.165.80.11	  
  - sp5kab          	3600	in	a		44.165.80.12	  
  + trx.sq6elq        	3600	in	a		44.165.104.242	  
  -----------------------------  
  Thu Nov 12 07:07:02 CET 2020:  
  + 1.35.165  	3600	in	ptr	gate.sp2gch.ampr.org.  
  + 10.35.165  	3600	in	ptr	node.sp2gch.ampr.org.  
  + 2.35.165  	3600	in	ptr	aprs-pomorze.ampr.org.  
  + 4.98.132  	3600	in	ptr	vpn.sq6elq.ampr.org.  
  - 65.2.165  	3600	in	ptr	gate.sp2gch.ampr.org.  
  - 66.2.165  	3600	in	ptr	node.sp2gch.ampr.org.  
  - 67.2.165  	3600	in	ptr	aprs-pomorze.ampr.org.  
  - 68.2.165  	3600	in	ptr	sr2wxcz.ampr.org.  
  - 69.2.165  	3600	in	ptr	sp2gch.ampr.org.  
  + 7.98.132  	3600	in	ptr	sp9soi.ampr.org.  
  + 9.35.165  	3600	in	ptr	sr2wxcz.ampr.org.  
  - aprs-pomorze       	3600	in	a		44.165.2.67	  
  + aprs-pomorze       	3600	in	a		44.165.35.2	  
  - gate.sp2gch       	3600	in	a		44.165.2.65	  
  + gate.sp2gch       	3600	in	a		44.165.35.1	  
  - node.sp2gch       	3600	in	a		44.165.2.66	  
  + node.sp2gch       	3600	in	a		44.165.35.10	  
  + silesia.hblink      	3600	in	cname			sr9dbn  
  - sp2gch          	3600	in	a		44.165.2.69	  
  + sp2gch          	3600	in	cname			aprs-pomorze  
  + sp9soi          	3600	in	a		44.132.98.7	  
  - sr2wxcz         	3600	in	a		44.165.2.68	  
  + sr2wxcz         	3600	in	a		44.165.35.9	  
  + sr9dbn          	3600	in	a		44.132.32.25	  
  + vpn.sq6elq        	3600	in	a		44.132.98.4	  
  - www.sp2gch        	3600	in	cname			sp2gch  
  + www.sp2gch        	3600	in	cname			aprs-pomorze  
  -----------------------------  
  Fri Nov 13 07:07:03 CET 2020:  
  + 192.152.165 	3600	in	ptr	sr9zaa.ampr.org.  
  + 193.152.165 	3600	in	ptr	bbs.sr9zaa.ampr.org.  
  + 194.152.165 	3600	in	ptr	xnet.sr9zaa.ampr.org.  
  + 250.129.165 	3600	in	ptr	jnos.sr8bbs.ampr.org.  
  + 253.129.165 	3600	in	ptr	xnet.sr8bbs.ampr.org.  
  + 254.129.165 	3600	in	ptr	linux.sr8bbs.ampr.org.  
  - 4.98.132  	3600	in	ptr	test.sq6elq.ampr.org.  
  + bbs.sr9zaa        	3600	in	a		44.165.152.193	  
  - jnos.sr8bbs       	3600	in	a		89.186.30.23	  
  + jnos.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.250	  
  - linux.sr8bbs       	3600	in	a		89.186.30.23	  
  + linux.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.254	  
  + sr9zaa          	3600	in	a		44.165.152.192	  
  - test.sq6elq       	3600	in	a		44.132.98.4	  
  + xnet.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.253	  
  + xnet.sr9zaa       	3600	in	a		44.165.152.194	  
  -----------------------------  
  Sun Nov 22 07:07:03 CET 2020:  
  - www.sr1wxz        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  + www.sr1wxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  -----------------------------  
  Mon Nov 30 07:07:03 CET 2020:  
  - 10.83.165  	3600	in	ptr	sq5tb.ampr.org.  
  + 2.83.165  	3600	in	ptr	sq5tb.ampr.org.  
  + mail.sq5tb        	3600	in	cname			sq5tb  
  + mmdvm.sq5tb       	3600	in	cname			sq5tb  
  - sq5tb          	3600	in	a		44.165.83.10	  
  + sq5tb          	3600	in	a		44.165.83.2	  
  + voip.sq5tb        	3600	in	cname			sq5tb  
  -----------------------------  
  Wed Dec 2 07:07:02 CET 2020:  
  - dxc.sr1dxz        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  + dxc.sr1dxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  -----------------------------  
  Mon Dec 21 07:07:02 CET 2020:  
  - 1.112.165  	3600	in	ptr	router.sq7psu.ampr.org.  
  - 2.112.165  	3600	in	ptr	sq7psu.ampr.org.  
  + 54.67.165  	3600	in	ptr	sr8kr.ampr.org.  
  - router.sq7psu      	3600	in	a		44.165.112.1	  
  + router.sq7psu      	3600	in	a		44.132.24.129	  
  - sq7psu          	3600	in	a		44.165.112.2	  
  + sq7psu          	3600	in	a		44.132.24.130	  
  + sr8kr          	3600	in	a		44.165.67.54	  
  -----------------------------  
  Thu Feb 4 07:07:02 CET 2021:  
  + 1.130.165  	3600	in	ptr	sq8l.ampr.org.  
  + 10.113.165 	3600	in	ptr	gate.sq7rai.ampr.org.  
  + 113.113.165 	3600	in	ptr	sp7team.ampr.org.  
  + 20.113.165 	3600	in	ptr	sq7rai.ampr.org.  
  + 21.113.165 	3600	in	ptr	sq7br.ampr.org.  
  + 22.113.165 	3600	in	ptr	sq7khz.ampr.org.  
  + 23.113.165 	3600	in	ptr	sq7fjb.ampr.org.  
  + 24.113.165 	3600	in	ptr	sp7tq.ampr.org.  
  + 30.113.165 	3600	in	ptr	dyn30.sq7rai.ampr.org.  
  + 31.113.165 	3600	in	ptr	dyn31.sq7rai.ampr.org.  
  + 32.113.165 	3600	in	ptr	dyn32.sq7rai.ampr.org.  
  + 33.113.165 	3600	in	ptr	dyn33.sq7rai.ampr.org.  
  + 34.113.165 	3600	in	ptr	dyn34.sq7rai.ampr.org.  
  + 35.113.165 	3600	in	ptr	dyn35.sq7rai.ampr.org.  
  + 36.113.165 	3600	in	ptr	dyn36.sq7rai.ampr.org.  
  + 37.113.165 	3600	in	ptr	dyn37.sq7rai.ampr.org.  
  + 38.113.165 	3600	in	ptr	dyn38.sq7rai.ampr.org.  
  + 39.113.165 	3600	in	ptr	dyn39.sq7rai.ampr.org.  
  + 40.113.165 	3600	in	ptr	dyn40.sq7rai.ampr.org.  
  + 41.113.165 	3600	in	ptr	dyn41.sq7rai.ampr.org.  
  + 42.113.165 	3600	in	ptr	dyn42.sq7rai.ampr.org.  
  + 43.113.165 	3600	in	ptr	dyn43.sq7rai.ampr.org.  
  + 44.113.165 	3600	in	ptr	dyn44.sq7rai.ampr.org.  
  + 45.113.165 	3600	in	ptr	dyn45.sq7rai.ampr.org.  
  + dyn30.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.30	  
  + dyn31.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.31	  
  + dyn32.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.32	  
  + dyn33.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.33	  
  + dyn34.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.34	  
  + dyn35.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.35	  
  + dyn36.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.36	  
  + dyn37.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.37	  
  + dyn38.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.38	  
  + dyn39.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.39	  
  + dyn40.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.40	  
  + dyn41.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.41	  
  + dyn42.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.42	  
  + dyn43.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.43	  
  + dyn44.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.44	  
  + dyn45.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.45	  
  + gate.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.10	  
  + sp7team         	3600	in	a		44.165.113.113	  
  + sp7tq          	3600	in	a		44.165.113.24	  
  + sq7br          	3600	in	a		44.165.113.21	  
  + sq7fjb          	3600	in	a		44.165.113.23	  
  + sq7khz          	3600	in	a		44.165.113.22	  
  + sq7rai          	3600	in	a		44.165.113.20	  
  + sq8l           	3600	in	a		44.165.130.1	  
  -----------------------------  
  Wed Mar 3 07:07:02 CET 2021:  
  + esp32rx.db0sc      	3600	in	a		44.149.101.8	  
  -----------------------------  
  Wed Mar 24 07:07:02 CET 2021:  
  + 129.130.165 	3600	in	ptr	n1.sq8l.ampr.org.  
  + 130.130.165 	3600	in	ptr	n2.sq8l.ampr.org.  
  + 2.130.165  	3600	in	ptr	local.n1.sq8l.ampr.org.  
  + 33.130.165 	3600	in	ptr	gw-vpn.sq8l.ampr.org.  
  + 34.130.165 	3600	in	ptr	host-34.sq8l.ampr.org.  
  + 35.130.165 	3600	in	ptr	host-35.sq8l.ampr.org.  
  + 36.130.165 	3600	in	ptr	host-36.sq8l.ampr.org.  
  + 37.130.165 	3600	in	ptr	host-37.sq8l.ampr.org.  
  + 38.130.165 	3600	in	ptr	host-38.sq8l.ampr.org.  
  + 39.130.165 	3600	in	ptr	host-39.sq8l.ampr.org.  
  + 40.130.165 	3600	in	ptr	host-40.sq8l.ampr.org.  
  + 41.130.165 	3600	in	ptr	host-41.sq8l.ampr.org.  
  + 42.130.165 	3600	in	ptr	host-42.sq8l.ampr.org.  
  + 43.130.165 	3600	in	ptr	host-43.sq8l.ampr.org.  
  + 44.130.165 	3600	in	ptr	host-44.sq8l.ampr.org.  
  + 45.130.165 	3600	in	ptr	host-45.sq8l.ampr.org.  
  + 46.130.165 	3600	in	ptr	host-46.sq8l.ampr.org.  
  + 8.98.132  	3600	in	ptr	sp9rtk.ampr.org.  
  + 9.98.132  	3600	in	ptr	sp6mr.ampr.org.  
  + gw-vpn.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.33	  
  + host-34.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.34	  
  + host-35.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.35	  
  + host-36.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.36	  
  + host-37.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.37	  
  + host-38.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.38	  
  + host-39.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.39	  
  + host-40.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.40	  
  + host-41.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.41	  
  + host-42.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.42	  
  + host-43.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.43	  
  + host-44.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.44	  
  + host-45.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.45	  
  + host-46.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.46	  
  + local.n1.sq8l      	3600	in	a		44.165.130.2	  
  + n1.sq8l         	3600	in	a		44.165.130.129	  
  + n2.sq8l         	3600	in	a		44.165.130.130	  
  + ovh.sp9ch        	3600	in	a		44.132.96.22	  
  + remote.sq8l       	3600	in	cname			host-34.sq8l.ampr.org  
  + sp6mr          	3600	in	a		44.132.98.9	  
  + sp8ok          	3600	in	a		44.132.98.14	  
  + sp9rtk          	3600	in	a		44.132.98.8	  
  + sp9ted          	3600	in	a		44.132.98.16	  
  -----------------------------  
  Fri Apr 2 07:07:02 CEST 2021:  
  - 253.129.165 	3600	in	ptr	xnet.sr8bbs.ampr.org.  
  + 253.129.165 	3600	in	ptr	xnet.sr8dbs.ampr.org.  
  - xnet.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.253	  
  + xnet.sr8dbs       	3600	in	a		44.165.129.253	  
  -----------------------------  
  Mon May 17 07:07:03 CEST 2021:  
  + gw.sr9dhs        	3600	in	a		44.132.32.193	  
  + linux.sr9dhs       	3600	in	a		44.132.32.195	  
  -----------------------------  
  Thu May 20 07:07:02 CEST 2021:  
  + xnet.sr9dhs       	3600	in	a		44.132.32.197	  
  -----------------------------  
  Wed Aug 18 07:07:02 CEST 2021:  
  + sp6mks          	3600	in	a		44.132.96.24	  
  -----------------------------  
  Tue Sep 28 07:07:02 CEST 2021:  
  + 60.67.165  	3600	in	ptr	sr9np.ampr.org.  
  + sr9np          	3600	in	a		44.165.67.60	  
  -----------------------------  
  Thu Dec 9 07:07:02 CET 2021:  
  + sp0dz          	3600	in	a		44.132.96.27	  
  + sp3vsc          	3600	in	a		44.132.98.11	  
  + sq7os          	3600	in	a		44.132.98.19	  
  + sq9nfn          	3600	in	a		44.132.98.10	  
  + sq9rzi          	3600	in	a		44.132.98.12	  
  + sq9zaq          	3600	in	a		44.132.98.13	  
  + sr4don          	3600	in	mx	10		sr4don.ampr.org.  
  + sr4don          	3600	in	mx	20		gaja.jestok.com.  
  + sr4don          	3600	in	mx	30		gate.sr4don.ampr.org.  
  + sr5ddd          	3600	in	mx	10		sr5ddd.ampr.org.  
  + sr5ddd          	3600	in	mx	20		gaja.jestok.com.  
  + sr5ddd          	3600	in	mx	30		gate.sr4don.ampr.org.  
  -----------------------------  
  Sun Dec 26 07:07:03 CET 2021:  
  + sq8oqc          	3600	in	a		44.132.98.20	  
  -----------------------------  
  Wed Dec 29 07:07:02 CET 2021:  
  - sq8oqc          	3600	in	a		44.132.98.20	  
  + sq8oqc          	3600	in	a		44.132.98.21	  
  + web.sq8oqc        	3600	in	a		44.132.98.20	  
  -----------------------------  
  Wed Jan 5 07:07:02 CET 2022:  
  + sq9lm          	3600	in	a		44.132.98.22	  
  -----------------------------  
  Thu Jan 27 07:07:02 CET 2022:  
  + hf4all          	3600	in	a		44.132.98.18	  
  + sp1are          	3600	in	a		44.132.98.17	  
  + sp6pfl          	3600	in	a		44.132.98.23	  
  + sq9jdz          	3600	in	a		44.132.98.15	  
  -----------------------------  
  Sun Jan 30 07:07:02 CET 2022:  
  + 1.46.165  	3600	in	ptr	gate.sp2kfq.ampr.org.  
  + gate.sp2kfq       	3600	in	a		44.165.46.1	  
  -----------------------------  
  Wed Feb 2 07:07:02 CET 2022:  
  + sp9sgl          	3600	in	a		44.132.98.24	  
  -----------------------------  
  Sat Feb 19 07:07:03 CET 2022:  
  + forum.sr6dwb       	3600	in	cname			www.sr6dwb  
  + gitea.sp         	3600	in	cname			www.sr6dwb  
  + www.sr6dwb        	3600	in	a		44.132.21.132	  
  -----------------------------  
  Thu Feb 24 07:07:02 CET 2022:  
  - 2.21.132  	3600	in	ptr	sr6dwb.ampr.org.  
  + 2.21.132  	3600	in	ptr	old.sr6dwb.ampr.org.  
  + old.sr6dwb        	3600	in	a		44.132.21.2	  
  + sq6dz          	3600	in	a		44.132.98.25	  
  - sr6dwb          	3600	in	a		44.132.21.2	  
  + sr6dwb          	3600	in	a		44.132.21.132	  
  - www.sr6dwb        	3600	in	a		44.132.21.132	  
  -----------------------------  
  Tue Apr 19 07:07:03 CEST 2022:  
  + hblink.sp        	3600	in	cname			ovh.sp9ch  
  + sp9t           	3600	in	cname			sq9tck  
  + sq9tck          	3600	in	a		44.132.33.221	  
  + svxlink.sp        	3600	in	cname			ovh.sp9ch  
  -----------------------------  
  Wed May 4 07:07:04 CEST 2022:  
  + so8oo          	3600	in	a		44.132.98.28	  
  -----------------------------  
  Tue May 31 07:07:03 CEST 2022:  
  + 7.67.165  	3600	in	ptr	sr2fm.ampr.org.  
  + sr2fm          	3600	in	a		44.165.67.7	  
  -----------------------------  
  Thu Jul 14 07:07:02 CEST 2022:  
  + gw.sp6hack        	3600	in	a		44.132.21.193	  
  + sp6hack         	3600	in	a		44.132.96.28	  
  -----------------------------  
  Mon Aug 22 07:07:03 CEST 2022:  
  + bb-db0spn.sp6wjm     	3600	in	a		44.148.76.30	  
  + bb-sp6wjm.db0spn     	3600	in	a		44.148.76.25	  
  + trx-db0spn.sp6wjm    	3600	in	a		44.148.76.29	  
  + trx-sp6wjm.db0spn    	3600	in	a		44.148.76.26	  
  -----------------------------  
  Sat Aug 27 07:07:03 CEST 2022:  
  + gw.sq3c         	3600	in	a		44.132.8.65	  
  + sq3c           	3600	in	a		44.132.96.29	  
  -----------------------------  
  Thu Sep 29 07:07:03 CEST 2022:  
  + dig.so8oo        	3600	in	a		44.132.98.30	  
  -----------------------------  
  Fri Sep 30 07:07:03 CEST 2022:  
  + dig           	3600	in	cname			dig.so8oo  
  -----------------------------  
  Sat Oct 1 07:07:02 CEST 2022:  
  + vpn.so8oo        	3600	in	a		44.132.98.31	  
  -----------------------------  
  Sun Jan 22 07:07:03 CET 2023:  
  - _xmpp-client._tcp.sp2pmk IN SRV 0 5 5222 sp2pmk  
  - _xmpp-server._tcp.conference.sp2pmk IN SRV 0 5 5269 sp2pmk  
  - _xmpp-server._tcp.sp2pmk IN SRV 0 5 5269 sp2pmk  
  + ;_xmpp-client._tcp.sp2pmk IN SRV 0 5 5222 sp2pmk  
  + ;_xmpp-server._tcp.conference.sp2pmk IN SRV 0 5 5269 sp2pmk  
  + ;_xmpp-server._tcp.sp2pmk IN SRV 0 5 5269 sp2pmk  
  -----------------------------  
  Sat Feb 4 07:07:02 CET 2023:  
  + 9.1.165   	3600	in	ptr	gw.sp9ted.ampr.org.  
  + gw.sp9ted        	3600	in	a		44.165.1.9	  
  -----------------------------  
  Tue Feb 21 07:07:03 CET 2023:  
  - 1.100.165  	3600	in	ptr	stepin.sq6oxf.ampr.org.  
  - 1.144.165  	3600	in	ptr	sp9pdf.ampr.org.  
  - 1.146.165  	3600	in	ptr	router.sq9iwe.ampr.org.  
  - 1.51.165  	3600	in	ptr	linux.sp3cai.ampr.org.  
  - 1.64.165  	3600	in	ptr	router.sp4ywm.ampr.org.  
  - 1.65.165  	3600	in	ptr	sq4bjo.ampr.org.  
  - 1.88.165  	3600	in	ptr	gw.sq5ccv.ampr.org.  
  - 1.90.165  	3600	in	ptr	gw2.sq5ccv.ampr.org.  
  - 10.100.165 	3600	in	ptr	sq6ncc.ampr.org.  
  - 11.100.165 	3600	in	ptr	2.sq6ncc.ampr.org.  
  - 12.100.165 	3600	in	ptr	3.sq6ncc.ampr.org.  
  - 129.101.165 	3600	in	ptr	sq6ncc-l1.sq6ncc.ampr.org.  
  - 129.51.165 	3600	in	ptr	sp3nyf.ampr.org.  
  - 129.65.165 	3600	in	ptr	sq4bjo-l1.sq4bjo.ampr.org.  
  - 13.100.165 	3600	in	ptr	4.sq6ncc.ampr.org.  
  - 130.101.165 	3600	in	ptr	sq6ncc-l2.sq6ncc.ampr.org.  
  - 130.65.165 	3600	in	ptr	sp4xks.ampr.org.  
  - 133.51.165 	3600	in	ptr	sp3cmx.ampr.org.  
  - 137.51.165 	3600	in	ptr	sp3htf.ampr.org.  
  - 14.100.165 	3600	in	ptr	5.sq6ncc.ampr.org.  
  - 2.100.165  	3600	in	ptr	sq6oxf.ampr.org.  
  - 2.144.165  	3600	in	ptr	sq9fk.ampr.org.  
  - 2.146.165  	3600	in	ptr	sq9iwe.ampr.org.  
  - 2.84.165  	3600	in	ptr	sp5e.ampr.org.  
  - 2.88.165  	3600	in	ptr	sq5ccv.ampr.org.  
  - 251.100.165 	3600	in	ptr	link1.sq6oxf.ampr.org.  
  - 251.60.165 	3600	in	ptr	gate.sq3kaq.ampr.org.  
  - 252.100.165 	3600	in	ptr	link2.sq6oxf.ampr.org.  
  - 252.90.165 	3600	in	ptr	hamnet2.sq5ccv.ampr.org.  
  - 3.100.165  	3600	in	ptr	sq6xl.ampr.org.  
  - 3.144.165  	3600	in	ptr	sp9uob.ampr.org.  
  - 3.146.165  	3600	in	ptr	sr9ndx.ampr.org.  
  - 3.88.165  	3600	in	ptr	hamnet.sq5ccv.ampr.org.  
  - 4.100.165  	3600	in	ptr	mirkow.sq6xl.ampr.org.  
  - 4.88.165  	3600	in	ptr	pi.sq5ccv.ampr.org.  
  - 5.51.165  	3600	in	ptr	sp3cai.ampr.org.  
  - 5.64.165  	3600	in	ptr	sp4ywm.ampr.org.  
  - 6.60.165  	3600	in	ptr	sq3kaq.ampr.org.  
  - 9.60.165  	3600	in	ptr	sq3ogx.ampr.org.  
  - 2.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.11	  
  - 3.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.12	  
  - 4.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.13	  
  - 5.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.14	  
  - ; for sp2ong's jabber server (per SP1LOP)  
  - ;_xmpp-client._tcp.sp2pmk IN SRV 0 5 5222 sp2pmk  
  - ;_xmpp-server._tcp.conference.sp2pmk IN SRV 0 5 5269 sp2pmk  
  - ;_xmpp-server._tcp.sp2pmk IN SRV 0 5 5269 sp2pmk  
  - gate.sq3kaq       	3600	in	a		44.165.60.251	  
  - gw.sq5ccv        	3600	in	a		44.165.88.1	  
  - gw2.sq5ccv        	3600	in	a		44.165.90.1	  
  - hamnet.sq5ccv      	3600	in	a		44.165.88.3	  
  - hamnet2.sq5ccv      	3600	in	a		44.165.90.252	  
  - link1.sq6oxf       	3600	in	a		44.165.100.251	  
  - link2.sq6oxf       	3600	in	a		44.165.100.252	  
  - linux.sp3cai       	3600	in	a		44.165.51.1	  
  - mirkow.sq6xl       	3600	in	a		44.165.100.4	  
  - pi.sq5ccv        	3600	in	a		44.165.88.4	  
  - router.sp4ywm      	3600	in	a		44.165.64.1	  
  - router.sq9iwe      	3600	in	a		44.165.146.1	  
  - sp3cai          	3600	in	a		44.165.51.5	  
  - sp3cmx          	3600	in	a		44.165.51.133	  
  - sp3htf          	3600	in	a		44.165.51.137	  
  - sp3nyf          	3600	in	a		44.165.51.129	  
  - sp4xks          	3600	in	a		44.165.65.130	  
  - sp4ywm          	3600	in	a		44.165.64.5	  
  - sp5e           	3600	in	a		44.165.84.2	  
  - sp9pdf          	3600	in	a		44.165.144.1	  
  - sp9uob          	3600	in	a		44.165.144.3	  
  - sq3kaq          	3600	in	a		44.165.60.6	  
  - sq3ogx          	3600	in	a		44.165.60.9	  
  - sq4bjo          	3600	in	a		44.165.65.1	  
  - sq4bjo-l1.sq4bjo     	3600	in	a		44.165.65.129	  
  - sq5ccv          	3600	in	a		44.165.88.2	  
  - sq6ncc          	3600	in	a		44.165.100.10	  
  - sq6ncc-l1.sq6ncc     	3600	in	a		44.165.101.129	  
  - sq6ncc-l2.sq6ncc     	3600	in	a		44.165.101.130	  
  - sq6oxf          	3600	in	a		44.165.100.2	  
  - sq6xl          	3600	in	a		44.165.100.3	  
  - sq9fk          	3600	in	a		44.165.144.2	  
  - sq9iwe          	3600	in	a		44.165.146.2	  
  - sr9ndx          	3600	in	a		44.165.146.3	  
  - stepin.sq6oxf      	3600	in	a		44.165.100.1	  
  - www.sp3cai        	3600	in	cname			linux.sp3cai  
  - www.sq5ccv        	3600	in	cname			sq5ccv  
  -----------------------------  
  Sat Feb 25 07:07:03 CET 2023:  
  - sp5dlx          	3600	in	a		136.243.64.71	  
  + sp5dlx          	3600	in	a		44.165.81.1	  
  -----------------------------  
  Sun Feb 26 07:07:02 CET 2023:  
  - ap-access.sp6vxp     	3600	in	a		44.132.20.233	  
  - ap-chelmiec.sp6vxp    	3600	in	a		44.132.20.232	  
  - ap-piaskowa.sp6vxp    	3600	in	a		44.132.20.226	  
  - ap-west.sr6dwc      	3600	in	a		44.165.104.252	  
  - ap.rx2.sr6w       	3600	in	a		44.132.20.228	  
  - ap.sp6fig        	3600	in	a		44.132.20.230	  
  - aprs-pomorze       	3600	in	a		44.165.35.2	  
  - avpn1.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.18	  
  - avpn2.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.19	  
  - avpn3.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.20	  
  - avpn4.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.21	  
  - avpn5.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.22	  
  - avpn6.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.23	  
  - avpn7.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.24	  
  - bb-db0spn.sp6wjm     	3600	in	a		44.148.76.30	  
  - bb-sp6wjm.db0spn     	3600	in	a		44.148.76.25	  
  - bbs.hf8n         	3600	in	a		44.165.128.1	  
  - bbs.sr1bsz        	3600	in	cname			www.sr1bsz  
  - bbs.sr8bbs        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - bbs.sr9zaa        	3600	in	a		44.165.152.193	  
  - blog.sp2pmk       	3600	in	cname			sp2pmk  
  - bydgoszcz        	3600	in	cname			sp2put  
  - bygra          	3600	in	cname			sp2put  
  - cam.sp2gps        	3600	in	a		44.165.44.12	  
  - cam.sq2frb        	3600	in	a		44.165.44.10	  
  - clock.sq6emm       	3600	in	a		44.165.111.2	  
  - dhcp123.sp2st      	3600	in	a		44.165.44.123	  
  - dhcp124.sp2st      	3600	in	a		44.165.44.124	  
  - dhcp125.sp2st      	3600	in	a		44.165.44.125	  
  - dhcp126.sp2st      	3600	in	a		44.165.44.126	  
  - dhcp128.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.128	  
  - dhcp129.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.129	  
  - dhcp130.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.130	  
  - dhcp131.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.131	  
  - dhcp132.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.132	  
  - dhcp133.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.133	  
  - dhcp134.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.134	  
  - dhcp135.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.135	  
  - dhcp136.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.136	  
  - dhcp137.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.137	  
  - dhcp138.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.138	  
  - dhcp139.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.139	  
  - dhcp140.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.140	  
  - dhcp141.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.141	  
  - dhcp142.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.142	  
  - dhcp143.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.143	  
  - dhcp144.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.144	  
  - dhcp145.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.145	  
  - dhcp146.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.146	  
  - dhcp147.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.147	  
  - dhcp148.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.148	  
  - dhcp149.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.149	  
  - dhcp150.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.150	  
  - dhcp151.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.151	  
  - dhcp152.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.152	  
  - dhcp153.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.153	  
  - dhcp154.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.154	  
  - dhcp155.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.155	  
  - dhcp156.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.156	  
  - dhcp157.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.157	  
  - dhcp158.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.158	  
  - dhcp159.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.159	  
  - dig           	3600	in	cname			dig.so8oo  
  - dig.so8oo        	3600	in	a		44.132.98.30	  
  - dns.sp          	3600	in	cname			sp2put  
  - dxc.sp2l         	3600	in	a		87.251.250.110	  
  - dxc.sr1dxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  - dxc.sr8bbs        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - dyn30.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.30	  
  - dyn31.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.31	  
  - dyn32.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.32	  
  - dyn33.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.33	  
  - dyn34.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.34	  
  - dyn35.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.35	  
  - dyn36.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.36	  
  - dyn37.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.37	  
  - dyn38.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.38	  
  - dyn39.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.39	  
  - dyn40.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.40	  
  - dyn41.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.41	  
  - dyn42.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.42	  
  - dyn43.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.43	  
  - dyn44.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.44	  
  - dyn45.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.45	  
  - ecra.sr6dwb       	3600	in	a		44.165.104.13	  
  - edge-a.sr1geo      	3600	in	a		44.165.16.2	  
  - edge-z.sr1geo      	3600	in	a		44.165.16.3	  
  - edge.sr1geo       	3600	in	a		44.165.16.1	  
  - emcom1.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.135	  
  - emcom2.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.136	  
  - emcom3.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.137	  
  - emcom4.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.138	  
  - emcom5.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.139	  
  - emcom6.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.140	  
  - esp32rx.db0sc      	3600	in	a		44.149.101.8	  
  - extsrv.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.179	  
  - forum          	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - forum.sp         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - forum.sr6dwb       	3600	in	cname			www.sr6dwb  
  - fradar.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.167	  
  - ftp.sr3bbs        	3600	in	cname			linux.sr3bbs  
  - gate.sp2gch       	3600	in	a		44.165.35.1	  
  - gate.sp2kfq       	3600	in	a		44.165.46.1	  
  - gate.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.1	  
  - gate.sp2st        	3600	in	a		44.165.44.121	  
  - gate.sq7rai       	3600	in	a		44.165.113.10	  
  - gate.sr1bsz       	3600	in	a		44.165.25.251	  
  - gate.sr4don       	3600	in	a		44.165.68.1	  
  - gate.sr4don       	3600	in	mx	0		jestok.com.  
  - gate.sr6dwc       	3600	in	a		44.165.104.250	  
  - gate2.sr6dwh       	3600	in	a		44.165.108.250	  
  - gateway.sr8bbs      	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - gitea.sp         	3600	in	cname			www.sr6dwb  
  - gw-vpn.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.33	  
  - gw.hf8n         	3600	in	a		44.165.128.254	  
  - gw.m0hzq         	3600	in	a		44.132.20.1	  
  - gw.sp6hack        	3600	in	a		44.132.21.193	  
  - gw.sp6vxp        	3600	in	a		44.132.20.225	  
  - gw.sp8gon        	3600	in	a		44.132.28.65	  
  - gw.sp8gpb        	3600	in	a		44.132.28.1	  
  - gw.sp9pjs        	3600	in	a		44.132.32.129	  
  - gw.sp9ted        	3600	in	a		44.165.1.9	  
  - gw.sq3c         	3600	in	a		44.132.8.65	  
  - gw.sq5tb         	3600	in	a		44.165.83.1	  
  - gw.sq6emm        	3600	in	a		44.165.111.1	  
  - gw.sq6rr         	3600	in	a		44.132.20.194	  
  - gw.sq9gin        	3600	in	a		44.132.32.30	  
  - gw.sr1geo        	3600	in	a		44.165.16.9	  
  - gw.sr1geo        	3600	in	a		91.241.24.251	  
  - gw.sr6s         	3600	in	a		44.132.21.65	  
  - gw.sr9dhs        	3600	in	a		44.132.32.193	  
  - gw.sr9jsr        	3600	in	a		44.132.32.65	  
  - gw1.sr1k         	3600	in	a		44.165.16.129	  
  - gw2.sq5tb        	3600	in	a		44.165.83.254	  
  - gw2.sr1k         	3600	in	a		44.165.16.130	  
  - hambook         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - hambook.sp        	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - hamcloud         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - hamcloud.sp       	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - hamnet.sp2put      	3600	in	cname			sp2put  
  - hblink.sp        	3600	in	cname			ovh.sp9ch  
  - hf1l           	3600	in	a		44.165.25.33	  
  - hf4all          	3600	in	a		44.132.98.18	  
  - hm1.sr5ddd        	3600	in	a		44.165.80.11	  
  - hm2.sr5ddd        	3600	in	a		44.165.80.12	  
  - hm3.sr5ddd        	3600	in	a		44.165.80.13	  
  - hm4.sr5ddd        	3600	in	a		44.165.80.14	  
  - home.hf2l        	3600	in	a		44.165.2.14	  
  - home.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.4	  
  - home.sp2l        	3600	in	mx	0		home.sp2l  
  - host-34.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.34	  
  - host-35.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.35	  
  - host-36.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.36	  
  - host-37.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.37	  
  - host-38.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.38	  
  - host-39.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.39	  
  - host-40.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.40	  
  - host-41.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.41	  
  - host-42.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.42	  
  - host-43.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.43	  
  - host-44.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.44	  
  - host-45.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.45	  
  - host-46.sq8l       	3600	in	a		44.165.130.46	  
  - hpt610.sp2l       	3600	in	a		44.165.2.9	  
  - hptlxc.sp2l       	3600	in	a		44.165.2.11	  
  - hub.sr4don        	3600	in	a		44.165.67.1	  
  - jabber.sp2l       	3600	in	cname			linux.sp2l  
  - jnos.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.3	  
  - jnos.sp7ydd       	3600	in	a		44.165.69.250	  
  - jnos.sr1bsz       	3600	in	a		44.165.25.250	  
  - jnos.sr5ddd       	3600	in	a		44.165.80.254	  
  - jnos.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.250	  
  - jnsp.hf2l        	3600	in	a		44.165.2.13	  
  - jnsp.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.6	  
  - klub.sp2put       	3600	in	cname			sp2put  
  - link-nodew.sp2put    	3600	in	a		44.165.44.177	  
  - link-sp2gps.sp2put    	3600	in	a		44.165.44.2	  
  - link-sp2jp.sp2put    	3600	in	a		44.165.44.13	  
  - link-sp2sj.sp2put    	3600	in	a		44.165.44.18	  
  - link-sq2frb.sp2put    	3600	in	a		44.165.44.6	  
  - link.sp2gps       	3600	in	a		44.165.44.3	  
  - link.sq2frb       	3600	in	a		44.165.44.7	  
  - link.sq2rby       	3600	in	a		44.165.44.11	  
  - linux-sp2ong       	3600	in	mx	50		geofizyka.torun.pl.  
  - linux.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.2	  
  - linux.sp2l        	3600	in	aaaa		2001:470:7dac::2	  
  - linux.sp7ydd       	3600	in	a		44.165.69.254	  
  - linux.sp9pjs       	3600	in	a		44.132.32.130	  
  - linux.sq6ell       	3600	in	a		44.165.104.7	  
  - linux.sq6ell       	3600	in	mx	10		mail.provider.pl.  
  - linux.sr1bsz       	3600	in	a		44.165.25.254	  
  - linux.sr6dwc       	3600	in	a		44.165.104.254	  
  - linux.sr6dwh       	3600	in	a		44.165.108.254	  
  - linux.sr8bbs       	3600	in	a		44.165.129.254	  
  - linux.sr9dhs       	3600	in	a		44.132.32.195	  
  - linux.sr9jsr       	3600	in	a		44.132.32.67	  
  - local.n1.sq8l      	3600	in	a		44.165.130.2	  
  - m0hzq          	3600	in	a		44.132.20.2	  
  - mail.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.2	  
  - mail.sp2l        	3600	in	mx	0		mail.sp2l  
  - mail.sp7ydd       	3600	in	a		89.228.59.72	  
  - mail.sq5tb        	3600	in	cname			sq5tb  
  - mail.sr5bbs       	3600	in	a		44.165.80.3	  
  - mail.sr8bbs       	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - mapa.sp         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - mk.sr6dwc        	3600	in	a		44.165.104.253	  
  - mmdvm.sq5tb       	3600	in	cname			sq5tb  
  - moni.sp2gps       	3600	in	a		44.165.44.17	  
  - n1.sq8l         	3600	in	a		44.165.130.129	  
  - n2.sq8l         	3600	in	a		44.165.130.130	  
  - node.sp2gch       	3600	in	a		44.165.35.10	  
  - node.sp2gps       	3600	in	a		44.165.44.4	  
  - node.sq2frb       	3600	in	a		44.165.44.8	  
  - node.sq2rby       	3600	in	a		44.165.44.15	  
  - nodek.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.160	  
  - nodem.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.171	  
  - nodes.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.173	  
  - nodeu.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.176	  
  - nodew.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.174	  
  - ok.sq9dhs        	3600	in	a		44.177.74.21	  
  - old.sr6dwb        	3600	in	a		44.132.21.2	  
  - ovh.sp9ch        	3600	in	a		44.132.96.22	  
  - pa.sp2l         	3600	in	a		44.137.40.185	  
  - pi-star.sq9gin      	3600	in	a		44.132.32.26	  
  - pi.rx2.sr6w       	3600	in	a		44.132.20.229	  
  - pi.tx.sr6w        	3600	in	a		44.132.20.231	  
  - ping.sp         	3600	in	cname			sp2put  
  - pl            	3600	in	cname			sp2put  
  - proxy          	3600	in	cname			proxy.sp2put  
  - proxy.sp         	3600	in	cname			proxy.sp2put  
  - proxy.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.170	  
  - proxy.sp2put       	3600	in	loc			53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  - putham.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.168	  
  - remote.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.180	  
  - remote.sq8l       	3600	in	cname			host-34.sq8l.ampr.org  
  - router.sq7psu      	3600	in	a		44.132.24.129	  
  - rx-w.sr6s        	3600	in	a		44.132.21.66	  
  - sdr.sr1geo        	3600	in	a		44.165.16.11	  
  - search          	3600	in	cname			search.sp2put  
  - search.sp        	3600	in	cname			search.sp2put  
  - search.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.175	  
  - senga86.dyndns.tv    	3600	in	cname			www.sp7ewl.ampr.org  
  - silesia.hblink      	3600	in	cname			sr9dbn  
  - sip.sp2put        	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - so8oo          	3600	in	a		44.132.98.28	  
  - sp            	3600	in	cname			sp2put  
  - sp.pe1chl        	3600	in	a		44.165.2.25	  
  - sp0dz          	3600	in	a		44.132.96.27	  
  - sp1are          	3600	in	a		44.132.98.17	  
  - sp1imj          	3600	in	a		44.165.16.138	  
  - sp1wsc          	3600	in	a		44.165.25.29	  
  - sp2erd          	3600	in	a		44.165.33.138	  
  - sp2fwf          	3600	in	a		44.165.33.130	  
  - sp2gch          	3600	in	cname			aprs-pomorze  
  - sp2gps          	3600	in	a		44.165.44.5	  
  - sp2gps          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  - sp2gps          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  - sp2gps          	3600	in	mx	20		sq2frb3.ddns.net.  
  - sp2iaz          	3600	in	a		44.165.33.129	  
  - sp2jp          	3600	in	a		44.165.44.14	  
  - sp2kfq          	3600	in	a		44.165.46.20	  
  - sp2l           	3600	in	a		87.251.250.110	  
  - sp2l           	3600	in	loc			54 32 28.244 N 18 28 9.464 E 26.0  
  - sp2msf          	3600	in	a		44.165.33.136	  
  - sp2ong          	3600	in	a		44.165.32.1	  
  - sp2ong          	3600	in	mx	0		sp2ong  
  - sp2ong-qrl.sp2ong    	3600	in	a		44.165.33.250	  
  - sp2pmk          	3600	in	a		44.165.33.1	  
  - sp2pmk          	3600	in	mx	0		sp2pmk  
  - sp2pmk          	3600	in	mx	10		sp2pmk.tvk.torun.pl.  
  - sp2pmk-2l1.sp2pmk    	3600	in	a		44.165.33.253	  
  - sp2pmk-5l1.sp2pmk    	3600	in	a		44.165.33.252	  
  - sp2pmk-club.sp2pmk    	3600	in	a		44.165.33.254	  
  - sp2pr          	3600	in	a		44.165.33.139	  
  - sp2put          	3600	in	a		44.165.44.165	  
  - sp2put          	3600	in	loc			53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 75.00  
  - sp2put          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  - sp2put          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  - sp2put          	3600	in	mx	20		sq2frb3.ddns.net.  
  - sp2put          	3600	in	txt			"v=spf1 mx -all"  
  - sp2rta          	3600	in	a		44.165.46.10	  
  - sp2sj          	3600	in	a		44.165.44.19	  
  - sp2st          	3600	in	a		44.165.44.122	  
  - sp2swr          	3600	in	a		44.165.33.132	  
  - sp3vsc          	3600	in	a		44.132.98.11	  
  - sp4cmy          	3600	in	a		44.165.68.31	  
  - sp4inh          	3600	in	a		44.165.69.1	  
  - sp4tko          	3600	in	a		44.165.68.32	  
  - sp5dlx          	3600	in	a		44.165.81.1	  
  - sp6asb          	3600	in	a		44.165.104.10	  
  - sp6fig          	3600	in	a		44.132.20.235	  
  - sp6gpj          	3600	in	mx	50		go2.pl.  
  - sp6hack         	3600	in	a		44.132.96.28	  
  - sp6hqt          	3600	in	a		44.132.98.3	  
  - sp6ina          	3600	in	a		44.132.98.6	  
  - sp6kcn          	3600	in	a		44.165.104.251	  
  - sp6mks          	3600	in	a		44.132.96.24	  
  - sp6ml          	3600	in	a		44.165.104.14	  
  - sp6mmm          	3600	in	a		44.132.98.2	  
  - sp6mr          	3600	in	a		44.132.98.9	  
  - sp6pfl          	3600	in	a		44.132.98.23	  
  - sp6qko          	3600	in	a		44.165.104.11	  
  - sp6vxp          	3600	in	a		44.165.104.12	  
  - sp7omq          	3600	in	a		44.165.112.10	  
  - sp7team         	3600	in	a		44.165.113.113	  
  - sp7tq          	3600	in	a		44.165.113.24	  
  - sp7tsa          	3600	in	a		44.165.112.14	  
  - sp7udi          	3600	in	a		44.165.112.26	  
  - sp8nth          	3600	in	a		155.133.14.66	  
  - sp8nth          	3600	in	mx	0		sp8nth  
  - sp8ok          	3600	in	a		44.132.98.14	  
  - sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.131	  
  - sp9krj-5l1.sp9krj    	3600	in	a		44.165.145.133	  
  - sp9krj-l1.sp9krj     	3600	in	a		44.165.145.132	  
  - sp9oyb          	3600	in	a		44.165.145.1	  
  - sp9oyb-5l1.sp9oyb    	3600	in	a		44.165.145.252	  
  - sp9oyb-l1.sp9oyb     	3600	in	a		44.165.145.254	  
  - sp9oyb-l2.sp9oyb     	3600	in	a		44.165.145.253	  
  - sp9pw          	3600	in	a		44.132.98.5	  
  - sp9rtk          	3600	in	a		44.132.98.8	  
  - sp9rtt          	3600	in	a		44.177.74.54	  
  - sp9sgl          	3600	in	a		44.132.98.24	  
  - sp9soi          	3600	in	a		44.132.98.7	  
  - sp9t           	3600	in	cname			sq9tck  
  - sp9ted          	3600	in	a		44.132.98.16	  
  - speedtest.sp       	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - sq1fyb          	3600	in	a		44.165.16.146	  
  - sq2cfv          	3600	in	a		44.165.33.131	  
  - sq2cfv-2nd.sp2cfv    	3600	in	a		44.165.33.134	  
  - sq2frb          	3600	in	a		44.165.44.9	  
  - sq2frb          	3600	in	loc			53 09 01.4 N 18 10 40.7 E 0.00  
  - sq2frb          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  - sq2frb          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  - sq2frb          	3600	in	mx	20		sq2frb3.ddns.net.  
  - sq2frb          	3600	in	txt			"v=spf1 mx -all"  
  - sq2lxn          	3600	in	a		44.165.33.137	  
  - sq2rby          	3600	in	a		44.165.44.16	  
  - sq2rby          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  - sq2rby          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  - sq2rby          	3600	in	mx	20		sq2frb3.ddns.net.  
  - sq2yc          	3600	in	a		44.165.33.133	  
  - sq2yc-wx.sq2yc      	3600	in	a		44.165.33.135	  
  - sq3c           	3600	in	a		44.132.96.29	  
  - sq4bja          	3600	in	a		44.165.67.201	  
  - sq4cuc          	3600	in	a		44.165.68.20	  
  - sq5tb          	3600	in	a		44.165.83.2	  
  - sq6dz          	3600	in	a		44.132.98.25	  
  - sq6elq          	3600	in	a		44.165.104.9	  
  - sq6rr          	3600	in	a		44.132.20.200	  
  - sq7br          	3600	in	a		44.165.113.21	  
  - sq7eho          	3600	in	a		44.165.67.205	  
  - sq7fjb          	3600	in	a		44.165.113.23	  
  - sq7khz          	3600	in	a		44.165.113.22	  
  - sq7os          	3600	in	a		44.132.98.19	  
  - sq7owv          	3600	in	a		44.165.112.18	  
  - sq7psu          	3600	in	a		44.132.24.130	  
  - sq7pte          	3600	in	a		44.165.112.22	  
  - sq7rai          	3600	in	a		44.165.113.20	  
  - sq8gkt          	3600	in	a		44.165.129.5	  
  - sq8jmd          	3600	in	a		44.165.80.10	  
  - sq8l           	3600	in	a		44.165.130.1	  
  - sq8oqc          	3600	in	a		44.132.98.21	  
  - sq9jdz          	3600	in	a		44.132.98.15	  
  - sq9lfq          	3600	in	a		44.165.145.129	  
  - sq9lm          	3600	in	a		44.132.98.22	  
  - sq9nfn          	3600	in	a		44.132.98.10	  
  - sq9rzi          	3600	in	a		44.132.98.12	  
  - sq9tck          	3600	in	a		44.132.33.221	  
  - sq9zaq          	3600	in	a		44.132.98.13	  
  - sr1geo          	3600	in	a		44.165.16.10	  
  - sr1k           	3600	in	a		44.165.16.34	  
  - sr1uvx          	3600	in	a		44.165.16.35	  
  - sr1wx          	3600	in	a		44.165.16.36	  
  - sr2c           	3600	in	a		44.165.67.6	  
  - sr2dbm          	3600	in	a		44.165.44.172	  
  - sr2dbm          	3600	in	loc			53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  - sr2fm          	3600	in	a		44.165.67.7	  
  - sr2gt          	3600	in	a		44.165.67.5	  
  - sr2put          	3600	in	a		44.165.44.162	  
  - sr2put          	3600	in	loc			53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80.00  
  - sr2uvf          	3600	in	a		44.165.44.163	  
  - sr2uvf          	3600	in	loc			53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 80.00  
  - sr2wx          	3600	in	a		44.165.44.166	  
  - sr2wx          	3600	in	loc			53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80  
  - sr2wxc          	3600	in	a		44.165.44.250	  
  - sr2wxcz         	3600	in	a		44.165.35.9	  
  - sr3xxx          	3600	in	a		44.165.67.9	  
  - sr4dgt          	3600	in	a		44.165.67.13	  
  - sr4don          	3600	in	a		44.165.68.254	  
  - sr4don          	3600	in	mx	10		sr4don.ampr.org.  
  - sr4don          	3600	in	mx	20		gaja.jestok.com.  
  - sr4don          	3600	in	mx	30		gate.sr4don.ampr.org.  
  - sr4dxc          	3600	in	cname			gate.sr4don  
  - sr4mi          	3600	in	a		44.165.67.17	  
  - sr4su          	3600	in	a		44.165.67.21	  
  - sr4su15         	3600	in	a		44.165.67.22	  
  - sr5bbs          	3600	in	a		44.165.80.250	  
  - sr5ddd          	3600	in	a		44.165.80.1	  
  - sr5ddd          	3600	in	mx	10		sr5ddd.ampr.org.  
  - sr5ddd          	3600	in	mx	20		gaja.jestok.com.  
  - sr5ddd          	3600	in	mx	30		gate.sr4don.ampr.org.  
  - sr5wp          	3600	in	a		44.165.67.25	  
  - sr6dwb          	3600	in	a		44.132.21.132	  
  - sr6dwh          	3600	in	a		44.165.108.1	  
  - sr6lws          	3600	in	a		44.165.67.33	  
  - sr6lzm          	3600	in	a		44.165.67.29	  
  - sr7ki          	3600	in	a		44.165.67.37	  
  - sr7ldz          	3600	in	a		44.165.67.41	  
  - sr7sc          	3600	in	a		44.165.67.65	  
  - sr7st          	3600	in	a		44.165.67.45	  
  - sr7vv          	3600	in	a		44.165.67.49	  
  - sr8kr          	3600	in	a		44.165.67.54	  
  - sr8mbx          	3600	in	mx	0		gvj74.internetdsl.tpnet.pl.  
  - sr8pl          	3600	in	a		44.165.67.53	  
  - sr9ae          	3600	in	a		44.165.67.61	  
  - sr9dbn          	3600	in	a		44.132.32.25	  
  - sr9jsr          	3600	in	a		44.132.32.68	  
  - sr9np          	3600	in	a		44.165.67.60	  
  - sr9pc          	3600	in	a		44.165.67.58	  
  - sr9ss          	3600	in	a		44.165.67.57	  
  - sr9zaa          	3600	in	a		44.165.152.192	  
  - stretch.sp2l       	3600	in	a		44.165.2.10	  
  - svxlink.sp        	3600	in	cname			ovh.sp9ch  
  - tnn.sr4don        	3600	in	a		44.165.68.2	  
  - tnos.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.5	  
  - trace.sp         	3600	in	cname			sp2put  
  - traceroute.sp      	3600	in	cname			sp2put  
  - trx-db0spn.sp6wjm    	3600	in	a		44.148.76.29	  
  - trx-sp6wjm.db0spn    	3600	in	a		44.148.76.26	  
  - trx.sp2put        	3600	in	a		44.165.44.164	  
  - trx.sq6elq        	3600	in	a		44.165.104.242	  
  - tx.sq6rr         	3600	in	a		44.132.20.199	  
  - uron.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.7	  
  - user17.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.17	  
  - user18.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.18	  
  - user19.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.19	  
  - user20.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.20	  
  - user21.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.21	  
  - user22.sq5tb       	3600	in	a		44.165.83.22	  
  - voip.sq5tb        	3600	in	cname			sq5tb  
  - vpn-gate.sp2put     	3600	in	a		44.165.44.193	  
  - vpn.so8oo        	3600	in	a		44.132.98.31	  
  - vpn.sp2st        	3600	in	a		44.165.44.246	  
  - vpn.sq2frb        	3600	in	a		44.165.44.254	  
  - vpn.sq6elq        	3600	in	a		44.132.98.4	  
  - vpn198.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.198	  
  - vpn202.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.202	  
  - vpn206.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.206	  
  - vpn210.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.210	  
  - vpn214.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.214	  
  - vpn218.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.218	  
  - vpn222.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.222	  
  - vpn226.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.226	  
  - vpn230.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.230	  
  - vpn234.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.234	  
  - vpn238.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.238	  
  - vpn242.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.242	  
  - vpnsr.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.17	  
  - web.sp2put        	3600	in	cname			sp2put  
  - web.sq8oqc        	3600	in	a		44.132.98.20	  
  - webcam.sp6vxp      	3600	in	a		44.132.20.227	  
  - webcam.sq6rr       	3600	in	a		44.132.20.201	  
  - websdr.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.169	  
  - whatismyip.sp      	3600	in	cname			sp2put  
  - wifi.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.161	  
  - ww2.sp1lop        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - www.bydgoszcz      	3600	in	cname			sp2put  
  - www.bygra        	3600	in	cname			sp2put  
  - www.gate.sp2gch     	3600	in	cname			gate.sp2gch  
  - www.node.sp2gch     	3600	in	cname			node.sp2gch  
  - www.pl          	3600	in	cname			sp2put  
  - www.sp          	3600	in	cname			sp2put  
  - www.sp1imj        	3600	in	cname			sp1imj  
  - www.sp1jqj        	3600	in	cname			server.hf1l  
  - www.sp2gch        	3600	in	cname			aprs-pomorze  
  - www.sp2l         	3600	in	a		87.251.250.110	  
  - www.sp2put        	3600	in	cname			sp2put  
  - www.sp5dlx        	3600	in	cname			sp5dlx  
  - www.sp7ydd        	3600	in	a		89.228.59.72	  
  - www.sp8nth        	3600	in	a		155.133.14.66	  
  - www.sp9oyb        	3600	in	cname			sp9oyb  
  - www.sq1fyb        	3600	in	cname			sq1fyb  
  - www.sq5tb        	3600	in	cname			sq5tb  
  - www.sq6mno        	3600	in	cname			server.hf1l  
  - www.sq8gkt        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - www.sr1bsz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  - www.sr1dsz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  - www.sr1geo        	3600	in	cname			sr1geo  
  - www.sr1wxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  - www.sr2wxcz       	3600	in	cname			sr2wxcz  
  - www.sr4don        	3600	in	cname			gate.sr4don  
  - www.sr5bbs        	3600	in	a		195.187.71.116	  
  - www.sr8bbs        	3600	in	a		89.186.30.23	  
  - wx.sr1wxz        	3600	in	a		44.165.25.252	  
  - xnet.sp2l        	3600	in	a		44.165.2.8	  
  - xnet.sp9pjs       	3600	in	a		44.132.32.131	  
  - xnet.sr1dsz       	3600	in	a		44.165.25.253	  
  - xnet.sr4don       	3600	in	a		44.165.68.253	  
  - xnet.sr5ddd       	3600	in	a		44.165.80.253	  
  - xnet.sr8dbs       	3600	in	a		44.165.129.253	  
  - xnet.sr9dhs       	3600	in	a		44.132.32.197	  
  - xnet.sr9jsr       	3600	in	a		44.132.32.69	  
  - xnet.sr9zaa       	3600	in	a		44.165.152.194	  
  + ap-access.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.233  
  + ap-chelmiec.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.232  
  + ap-piaskowa.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.226  
  + ap-west.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.252  
  + ap.rx2.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.228  
  + ap.sp6fig	3600	IN	a	44.132.20.230  
  + aprs-pomorze	3600	IN	a	44.165.35.2  
  + avpn1.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.18  
  + avpn2.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.19  
  + avpn3.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.20  
  + avpn4.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.21  
  + avpn5.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.22  
  + avpn6.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.23  
  + avpn7.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.24  
  + bb-db0spn.sp6wjm	3600	IN	a	44.148.76.30  
  + bb-sp6wjm.db0spn	3600	IN	a	44.148.76.25  
  + bbs.hf8n	3600	IN	a	44.165.128.1  
  + bbs.sr1bsz	3600	IN	cname	www.sr1bsz  
  + bbs.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + bbs.sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.193  
  + blog.sp2pmk	3600	IN	cname	sp2pmk  
  + bydgoszcz	3600	IN	cname	sp2put  
  + bygra	3600	IN	cname	sp2put  
  + cam.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.12  
  + cam.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.10  
  + clock.sq6emm	3600	IN	a	44.165.111.2  
  + dhcp123.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.123  
  + dhcp124.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.124  
  + dhcp125.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.125  
  + dhcp126.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.126  
  + dhcp128.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.128  
  + dhcp129.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.129  
  + dhcp130.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.130  
  + dhcp131.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.131  
  + dhcp132.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.132  
  + dhcp133.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.133  
  + dhcp134.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.134  
  + dhcp135.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.135  
  + dhcp136.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.136  
  + dhcp137.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.137  
  + dhcp138.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.138  
  + dhcp139.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.139  
  + dhcp140.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.140  
  + dhcp141.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.141  
  + dhcp142.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.142  
  + dhcp143.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.143  
  + dhcp144.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.144  
  + dhcp145.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.145  
  + dhcp146.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.146  
  + dhcp147.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.147  
  + dhcp148.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.148  
  + dhcp149.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.149  
  + dhcp150.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.150  
  + dhcp151.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.151  
  + dhcp152.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.152  
  + dhcp153.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.153  
  + dhcp154.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.154  
  + dhcp155.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.155  
  + dhcp156.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.156  
  + dhcp157.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.157  
  + dhcp158.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.158  
  + dhcp159.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.159  
  + dig	3600	IN	cname	dig.so8oo  
  + dig.so8oo	3600	IN	a	44.132.98.30  
  + dkim._domainkey.lx4cg	3600	IN	txt	"v=dkim1; p=" "miibijanbgkqhkig9w0baqefaaocaq8amiibcgkcaqealjb9+mklwg/ru5ajlmsb" "bj7kwsg1zk033lvjdx8c/qpmqfxe9qumjhnxz4gk52v2g6dkde5f/4fv4qwgurqq" "bqhhju46om2zyj9i0pydv4k20s7wc+1j/we77kwvwsl9f2gkfs3staubuaj4dnaj" "toakcdpuux5plgprofigkqehrmsq4n7dxp8ymzv3bfgtr1ls24gvbplzw2jck8oi" "12wtqdcah/su/5xjbepolb6wezajljotfaxlwiacuef3xh3aia6q5snkotejjyyr" "r5ehwfjkjuk0apxzfdomkpvi8q+x0kdubjvryxxbwajwesxpfb0zlf9n/bbm2xpi" "8qidaqab"  
  + dns.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + dxc.sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  + dxc.sr1dxz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  + dxc.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + dyn30.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.30  
  + dyn31.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.31  
  + dyn32.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.32  
  + dyn33.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.33  
  + dyn34.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.34  
  + dyn35.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.35  
  + dyn36.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.36  
  + dyn37.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.37  
  + dyn38.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.38  
  + dyn39.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.39  
  + dyn40.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.40  
  + dyn41.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.41  
  + dyn42.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.42  
  + dyn43.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.43  
  + dyn44.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.44  
  + dyn45.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.45  
  + ecra.sr6dwb	3600	IN	a	44.165.104.13  
  + edge-a.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.2  
  + edge-z.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.3  
  + edge.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.1  
  + emcom1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.135  
  + emcom2.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.136  
  + emcom3.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.137  
  + emcom4.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.138  
  + emcom5.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.139  
  + emcom6.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.140  
  + esp32rx.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.8  
  + extsrv.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.179  
  + forum	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + forum.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + forum.sr6dwb	3600	IN	cname	www.sr6dwb  
  + fradar.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.167  
  + ftp.sr3bbs	3600	IN	cname	linux.sr3bbs  
  + gate.sp2gch	3600	IN	a	44.165.35.1  
  + gate.sp2kfq	3600	IN	a	44.165.46.1  
  + gate.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.1  
  + gate.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.121  
  + gate.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.10  
  + gate.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.251  
  + gate.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.1  
  + gate.sr4don	3600	IN	mx	0 jestok.com.  
  + gate.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.250  
  + gate2.sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.250  
  + gateway.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + gitea.sp	3600	IN	cname	www.sr6dwb  
  + gw-vpn.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.33  
  + gw.hf8n	3600	IN	a	44.165.128.254  
  + gw.m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.1  
  + gw.sp6hack	3600	IN	a	44.132.21.193  
  + gw.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.225  
  + gw.sp8gon	3600	IN	a	44.132.28.65  
  + gw.sp8gpb	3600	IN	a	44.132.28.1  
  + gw.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.129  
  + gw.sp9ted	3600	IN	a	44.165.1.9  
  + gw.sq3c	3600	IN	a	44.132.8.65  
  + gw.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.1  
  + gw.sq6emm	3600	IN	a	44.165.111.1  
  + gw.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.194  
  + gw.sq9gin	3600	IN	a	44.132.32.30  
  + gw.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.9  
  + gw.sr1geo	3600	IN	a	91.241.24.251  
  + gw.sr6s	3600	IN	a	44.132.21.65  
  + gw.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.193  
  + gw.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.65  
  + gw1.sr1k	3600	IN	a	44.165.16.129  
  + gw2.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.254  
  + gw2.sr1k	3600	IN	a	44.165.16.130  
  + hambook	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + hambook.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + hamcloud	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + hamcloud.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + hamnet.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  + hblink.sp	3600	IN	cname	ovh.sp9ch  
  + hf1l	3600	IN	a	44.165.25.33  
  + hf4all	3600	IN	a	44.132.98.18  
  + hm1.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.11  
  + hm2.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.12  
  + hm3.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.13  
  + hm4.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.14  
  + home.hf2l	3600	IN	a	44.165.2.14  
  + home.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.4  
  + home.sp2l	3600	IN	mx	0 home.sp2l  
  + host-34.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.34  
  + host-35.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.35  
  + host-36.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.36  
  + host-37.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.37  
  + host-38.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.38  
  + host-39.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.39  
  + host-40.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.40  
  + host-41.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.41  
  + host-42.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.42  
  + host-43.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.43  
  + host-44.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.44  
  + host-45.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.45  
  + host-46.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.46  
  + hpt610.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.9  
  + hptlxc.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.11  
  + hub.sr4don	3600	IN	a	44.165.67.1  
  + jabber.sp2l	3600	IN	cname	linux.sp2l  
  + je3zpz	3600	IN	txt	"google-site-verification=cf-wh5tgxm8gdoztfjayeuvq01hwm5ltnkwso4psoba"  
  + jnos.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.3  
  + jnos.sp7ydd	3600	IN	a	44.165.69.250  
  + jnos.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.250  
  + jnos.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.254  
  + jnos.sr8bbs	3600	IN	a	44.165.129.250  
  + jnsp.hf2l	3600	IN	a	44.165.2.13  
  + jnsp.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.6  
  + klub.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  + link-nodew.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.177  
  + link-sp2gps.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.2  
  + link-sp2jp.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.13  
  + link-sp2sj.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.18  
  + link-sq2frb.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.6  
  + link.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.3  
  + link.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.7  
  + link.sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.11  
  + linux-sp2ong	3600	IN	mx	50 geofizyka.torun.pl.  
  + linux.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.2  
  + linux.sp2l	3600	IN	aaaa	2001:470:7dac::2  
  + linux.sp7ydd	3600	IN	a	44.165.69.254  
  + linux.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.130  
  + linux.sq6ell	3600	IN	a	44.165.104.7  
  + linux.sq6ell	3600	IN	mx	10 mail.provider.pl.  
  + linux.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.254  
  + linux.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.254  
  + linux.sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.254  
  + linux.sr8bbs	3600	IN	a	44.165.129.254  
  + linux.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.195  
  + linux.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.67  
  + local.n1.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.2  
  + m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.2  
  + mail.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.2  
  + mail.sp2l	3600	IN	mx	0 mail.sp2l  
  + mail.sp7ydd	3600	IN	a	89.228.59.72  
  + mail.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  + mail.sr5bbs	3600	IN	a	44.165.80.3  
  + mail.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + mail41709._domainkey.w4xsc	3600	IN	txt	"v=dkim1; k=rsa; p=migfma0gcsqgsib3dqebaquaa4gnadcbiqkbgqdwmp4hc1thonisn6ivjadkmq37hdb1/mkg27vvpvbia5obemuy6i2jgch/ueedawsj/kxi+f8b33ezkiqjbt/zsv+5f6twy/232dhip8nirklzdko6yj2rvb1fh7kybn/cmootfyn4itkbxbffsaano22iufl+mmsdrtfg5gcocwidaqab"  
  + mapa.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + mk.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.253  
  + mmdvm.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  + moni.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.17  
  + n1.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.129  
  + n2.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.130  
  + node.sp2gch	3600	IN	a	44.165.35.10  
  + node.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.4  
  + node.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.8  
  + node.sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.15  
  + nodek.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.160  
  + nodem.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.171  
  + nodes.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.173  
  + nodeu.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.176  
  + nodew.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.174  
  + ok.sq9dhs	3600	IN	a	44.177.74.21  
  + old.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.2  
  + ovh.sp9ch	3600	IN	a	44.132.96.22  
  + pa.sp2l	3600	IN	a	44.137.40.185  
  + pi-star.sq9gin	3600	IN	a	44.132.32.26  
  + pi.rx2.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.229  
  + pi.tx.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.231  
  + ping.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + pl	3600	IN	cname	sp2put  
  + proxy	3600	IN	cname	proxy.sp2put  
  + proxy.sp	3600	IN	cname	proxy.sp2put  
  + proxy.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.170  
  + proxy.sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.300 n 18 8 4.200 e 75.00  
  + putham.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.168  
  + remote.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.180  
  + remote.sq8l	3600	IN	cname	host-34.sq8l.ampr.org  
  + router.sq7psu	3600	IN	a	44.132.24.129  
  + rx-w.sr6s	3600	IN	a	44.132.21.66  
  + sdr.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.11  
  + search	3600	IN	cname	search.sp2put  
  + search.sp	3600	IN	cname	search.sp2put  
  + search.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.175  
  + senga86.dyndns.tv	3600	IN	cname	www.sp7ewl.ampr.org  
  + silesia.hblink	3600	IN	cname	sr9dbn  
  + sip.sp2put	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + so8oo	3600	IN	a	44.132.98.28  
  + sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + sp.pe1chl	3600	IN	a	44.165.2.25  
  + sp0dz	3600	IN	a	44.132.96.27  
  + sp1are	3600	IN	a	44.132.98.17  
  + sp1imj	3600	IN	a	44.165.16.138  
  + sp1wsc	3600	IN	a	44.165.25.29  
  + sp2erd	3600	IN	a	44.165.33.138  
  + sp2fwf	3600	IN	a	44.165.33.130  
  + sp2gch	3600	IN	cname	aprs-pomorze  
  + sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.5  
  + sp2gps	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sp2gps	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  + sp2gps	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sp2iaz	3600	IN	a	44.165.33.129  
  + sp2jp	3600	IN	a	44.165.44.14  
  + sp2kfq	3600	IN	a	44.165.46.20  
  + sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  + sp2l	3600	IN	loc	54 32 28.244 n 18 28 9.464 e 26.0  
  + sp2msf	3600	IN	a	44.165.33.136  
  + sp2ong	3600	IN	a	44.165.32.1  
  + sp2ong	3600	IN	mx	0 sp2ong  
  + sp2ong-qrl.sp2ong	3600	IN	a	44.165.33.250  
  + sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.1  
  + sp2pmk	3600	IN	mx	0 sp2pmk  
  + sp2pmk	3600	IN	mx	10 sp2pmk.tvk.torun.pl.  
  + sp2pmk-2l1.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.253  
  + sp2pmk-5l1.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.252  
  + sp2pmk-club.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.254  
  + sp2pr	3600	IN	a	44.165.33.139  
  + sp2put	3600	IN	a	44.165.44.165  
  + sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.3 n 18 8 4.2 e 75.00  
  + sp2put	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sp2put	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  + sp2put	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sp2put	3600	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  + sp2rta	3600	IN	a	44.165.46.10  
  + sp2sj	3600	IN	a	44.165.44.19  
  + sp2st	3600	IN	a	44.165.44.122  
  + sp2swr	3600	IN	a	44.165.33.132  
  + sp3vsc	3600	IN	a	44.132.98.11  
  + sp4cmy	3600	IN	a	44.165.68.31  
  + sp4inh	3600	IN	a	44.165.69.1  
  + sp4tko	3600	IN	a	44.165.68.32  
  + sp5dlx	3600	IN	a	44.165.81.1  
  + sp6asb	3600	IN	a	44.165.104.10  
  + sp6fig	3600	IN	a	44.132.20.235  
  + sp6gpj	3600	IN	mx	50 go2.pl.  
  + sp6hack	3600	IN	a	44.132.96.28  
  + sp6hqt	3600	IN	a	44.132.98.3  
  + sp6ina	3600	IN	a	44.132.98.6  
  + sp6kcn	3600	IN	a	44.165.104.251  
  + sp6mks	3600	IN	a	44.132.96.24  
  + sp6ml	3600	IN	a	44.165.104.14  
  + sp6mmm	3600	IN	a	44.132.98.2  
  + sp6mr	3600	IN	a	44.132.98.9  
  + sp6pfl	3600	IN	a	44.132.98.23  
  + sp6qko	3600	IN	a	44.165.104.11  
  + sp6vxp	3600	IN	a	44.165.104.12  
  + sp7omq	3600	IN	a	44.165.112.10  
  + sp7team	3600	IN	a	44.165.113.113  
  + sp7tq	3600	IN	a	44.165.113.24  
  + sp7tsa	3600	IN	a	44.165.112.14  
  + sp7udi	3600	IN	a	44.165.112.26  
  + sp8nth	3600	IN	a	155.133.14.66  
  + sp8nth	3600	IN	mx	0 sp8nth  
  + sp8ok	3600	IN	a	44.132.98.14  
  + sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.131  
  + sp9krj-5l1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.133  
  + sp9krj-l1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.132  
  + sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.1  
  + sp9oyb-5l1.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.252  
  + sp9oyb-l1.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.254  
  + sp9oyb-l2.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.253  
  + sp9pw	3600	IN	a	44.132.98.5  
  + sp9rtk	3600	IN	a	44.132.98.8  
  + sp9rtt	3600	IN	a	44.177.74.54  
  + sp9sgl	3600	IN	a	44.132.98.24  
  + sp9soi	3600	IN	a	44.132.98.7  
  + sp9t	3600	IN	cname	sq9tck  
  + sp9ted	3600	IN	a	44.132.98.16  
  + speedtest.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + sq1fyb	3600	IN	a	44.165.16.146  
  + sq2cfv	3600	IN	a	44.165.33.131  
  + sq2cfv-2nd.sp2cfv	3600	IN	a	44.165.33.134  
  + sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.9  
  + sq2frb	3600	IN	loc	53 09 01.4 n 18 10 40.7 e 0.00  
  + sq2frb	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sq2frb	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  + sq2frb	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sq2frb	3600	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  + sq2lxn	3600	IN	a	44.165.33.137  
  + sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.16  
  + sq2rby	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sq2rby	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  + sq2rby	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sq2yc	3600	IN	a	44.165.33.133  
  + sq2yc-wx.sq2yc	3600	IN	a	44.165.33.135  
  + sq3c	3600	IN	a	44.132.96.29  
  + sq4bja	3600	IN	a	44.165.67.201  
  + sq4cuc	3600	IN	a	44.165.68.20  
  + sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.2  
  + sq6dz	3600	IN	a	44.132.98.25  
  + sq6elq	3600	IN	a	44.165.104.9  
  + sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.200  
  + sq7br	3600	IN	a	44.165.113.21  
  + sq7eho	3600	IN	a	44.165.67.205  
  + sq7fjb	3600	IN	a	44.165.113.23  
  + sq7khz	3600	IN	a	44.165.113.22  
  + sq7os	3600	IN	a	44.132.98.19  
  + sq7owv	3600	IN	a	44.165.112.18  
  + sq7psu	3600	IN	a	44.132.24.130  
  + sq7pte	3600	IN	a	44.165.112.22  
  + sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.20  
  + sq8gkt	3600	IN	a	44.165.129.5  
  + sq8jmd	3600	IN	a	44.165.80.10  
  + sq8l	3600	IN	a	44.165.130.1  
  + sq8oqc	3600	IN	a	44.132.98.21  
  + sq9jdz	3600	IN	a	44.132.98.15  
  + sq9lfq	3600	IN	a	44.165.145.129  
  + sq9lm	3600	IN	a	44.132.98.22  
  + sq9nfn	3600	IN	a	44.132.98.10  
  + sq9rzi	3600	IN	a	44.132.98.12  
  + sq9tck	3600	IN	a	44.132.33.221  
  + sq9zaq	3600	IN	a	44.132.98.13  
  + sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.10  
  + sr1k	3600	IN	a	44.165.16.34  
  + sr1uvx	3600	IN	a	44.165.16.35  
  + sr1wx	3600	IN	a	44.165.16.36  
  + sr2c	3600	IN	a	44.165.67.6  
  + sr2dbm	3600	IN	a	44.165.44.172  
  + sr2dbm	3600	IN	loc	53 8 33.300 n 18 8 4.200 e 75.00  
  + sr2fm	3600	IN	a	44.165.67.7  
  + sr2gt	3600	IN	a	44.165.67.5  
  + sr2put	3600	IN	a	44.165.44.162  
  + sr2put	3600	IN	loc	53 7 19.33 n 17 58 56.92 e 80.00  
  + sr2uvf	3600	IN	a	44.165.44.163  
  + sr2uvf	3600	IN	loc	53 8 33.3 n 18 8 4.2 e 80.00  
  + sr2wx	3600	IN	a	44.165.44.166  
  + sr2wx	3600	IN	loc	53 7 19.33 n 17 58 56.92 e 80  
  + sr2wxc	3600	IN	a	44.165.44.250  
  + sr2wxcz	3600	IN	a	44.165.35.9  
  + sr3xxx	3600	IN	a	44.165.67.9  
  + sr4dgt	3600	IN	a	44.165.67.13  
  + sr4don	3600	IN	a	44.165.68.254  
  + sr4don	3600	IN	mx	10 sr4don.ampr.org.  
  + sr4don	3600	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  + sr4don	3600	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  + sr4dxc	3600	IN	cname	gate.sr4don  
  + sr4mi	3600	IN	a	44.165.67.17  
  + sr4su	3600	IN	a	44.165.67.21  
  + sr4su15	3600	IN	a	44.165.67.22  
  + sr5bbs	3600	IN	a	44.165.80.250  
  + sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.1  
  + sr5ddd	3600	IN	mx	10 sr5ddd.ampr.org.  
  + sr5ddd	3600	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  + sr5ddd	3600	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  + sr5wp	3600	IN	a	44.165.67.25  
  + sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.132  
  + sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.1  
  + sr6lws	3600	IN	a	44.165.67.33  
  + sr6lzm	3600	IN	a	44.165.67.29  
  + sr7ki	3600	IN	a	44.165.67.37  
  + sr7ldz	3600	IN	a	44.165.67.41  
  + sr7sc	3600	IN	a	44.165.67.65  
  + sr7st	3600	IN	a	44.165.67.45  
  + sr7vv	3600	IN	a	44.165.67.49  
  + sr8kr	3600	IN	a	44.165.67.54  
  + sr8mbx	3600	IN	mx	0 gvj74.internetdsl.tpnet.pl.  
  + sr8pl	3600	IN	a	44.165.67.53  
  + sr9ae	3600	IN	a	44.165.67.61  
  + sr9dbn	3600	IN	a	44.132.32.25  
  + sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.68  
  + sr9np	3600	IN	a	44.165.67.60  
  + sr9pc	3600	IN	a	44.165.67.58  
  + sr9ss	3600	IN	a	44.165.67.57  
  + sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.192  
  + stretch.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.10  
  + svxlink.sp	3600	IN	cname	ovh.sp9ch  
  + tnn.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.2  
  + tnos.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.5  
  + trace.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + traceroute.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + trx-db0spn.sp6wjm	3600	IN	a	44.148.76.29  
  + trx-sp6wjm.db0spn	3600	IN	a	44.148.76.26  
  + trx.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.164  
  + trx.sq6elq	3600	IN	a	44.165.104.242  
  + tx.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.199  
  + uron.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.7  
  + user17.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.17  
  + user18.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.18  
  + user19.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.19  
  + user20.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.20  
  + user21.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.21  
  + user22.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.22  
  + va4wan	3600	IN	txt	"google-site-verification=iurc5vvcokxpqxmoll9qyib2_b5crq9so2sqk1xasx8"  
  + voip.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  + vpn-gate.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.193  
  + vpn.so8oo	3600	IN	a	44.132.98.31  
  + vpn.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.246  
  + vpn.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.254  
  + vpn.sq6elq	3600	IN	a	44.132.98.4  
  + vpn198.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.198  
  + vpn202.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.202  
  + vpn206.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.206  
  + vpn210.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.210  
  + vpn214.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.214  
  + vpn218.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.218  
  + vpn222.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.222  
  + vpn226.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.226  
  + vpn230.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.230  
  + vpn234.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.234  
  + vpn238.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.238  
  + vpn242.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.242  
  + vpnsr.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.17  
  + web.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  + web.sq8oqc	3600	IN	a	44.132.98.20  
  + webcam.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.227  
  + webcam.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.201  
  + websdr.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.169  
  + whatismyip.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + wifi.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.161  
  + ww2.sp1lop	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + www.bydgoszcz	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.bygra	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.gate.sp2gch	3600	IN	cname	gate.sp2gch  
  + www.node.sp2gch	3600	IN	cname	node.sp2gch  
  + www.pl	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.sp1imj	3600	IN	cname	sp1imj  
  + www.sp1jqj	3600	IN	cname	server.hf1l  
  + www.sp2gch	3600	IN	cname	aprs-pomorze  
  + www.sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  + www.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.sp5dlx	3600	IN	cname	sp5dlx  
  + www.sp7ydd	3600	IN	a	89.228.59.72  
  + www.sp8nth	3600	IN	a	155.133.14.66  
  + www.sp9oyb	3600	IN	cname	sp9oyb  
  + www.sq1fyb	3600	IN	cname	sq1fyb  
  + www.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  + www.sq6mno	3600	IN	cname	server.hf1l  
  + www.sq8gkt	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + www.sr1bsz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  + www.sr1dsz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  + www.sr1geo	3600	IN	cname	sr1geo  
  + www.sr1wxz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  + www.sr2wxcz	3600	IN	cname	sr2wxcz  
  + www.sr4don	3600	IN	cname	gate.sr4don  
  + www.sr5bbs	3600	IN	a	195.187.71.116  
  + www.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + wx.sr1wxz	3600	IN	a	44.165.25.252  
  + xnet.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.8  
  + xnet.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.131  
  + xnet.sr1dsz	3600	IN	a	44.165.25.253  
  + xnet.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.253  
  + xnet.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.253  
  + xnet.sr8dbs	3600	IN	a	44.165.129.253  
  + xnet.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.197  
  + xnet.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.69  
  + xnet.sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.194  
  -----------------------------  
  Wed Apr 19 07:07:03 CEST 2023:  
  + ap-ne.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.3  
  + ap-se.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.2  
  - ecra.sr6dwb	3600	IN	a	44.165.104.13  
  + gw.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.1  
  - old.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.2  
  + sq6elq.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.18  
  + sq6rr.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.17  
  -----------------------------  
  Sat Apr 22 07:07:03 CEST 2023:  
  - esp32rx.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.8  
  + esp32rx1.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.8  
  + esp32rx2.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.9  
  + esp32rx3.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.10  
  -----------------------------  
  Fri May 12 07:07:02 CEST 2023:  
  + ap.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.5  
  + gw.sp2topa	3600	IN	a	44.132.4.65  
  + gw.sq2kl	3600	IN	a	44.132.4.129  
  + gw.sr6box	3600	IN	a	44.132.22.1  
  + sip.m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.4  
  + sr6box	3600	IN	a	44.132.22.2  
  + sr6w	3600	IN	a	44.132.21.4  
  -----------------------------  
  Mon May 15 07:07:02 CEST 2023:  
  + cam-e.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.7  
  + cam-n.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.6  
  + cam-sw.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.8  
  - forum.sr6dwb	3600	IN	cname	www.sr6dwb  
  + forum.sr6dwb	3600	IN	cname	sr6dwb  
  -----------------------------  
  Mon May 22 07:07:03 CEST 2023:  
  + gw.sp2gdz	3600	IN	a	44.132.5.65  
  + gw.sp2pwm	3600	IN	a	44.132.5.1  
  + gw.sp2zie	3600	IN	a	44.132.4.193  
  + sp2pwm.sp2zie	3600	IN	a	44.132.66.2  
  + sp2zie.sp2pwm	3600	IN	a	44.132.66.1  
  -----------------------------  
  Mon Jun 5 07:07:03 CEST 2023:  
  - esp32rx3.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.10  
  -----------------------------  
  Fri Jun 9 07:07:03 CEST 2023:  
  - dkim._domainkey.lx4cg	3600	IN	txt	"v=dkim1; p=" "miibijanbgkqhkig9w0baqefaaocaq8amiibcgkcaqealjb9+mklwg/ru5ajlmsb" "bj7kwsg1zk033lvjdx8c/qpmqfxe9qumjhnxz4gk52v2g6dkde5f/4fv4qwgurqq" "bqhhju46om2zyj9i0pydv4k20s7wc+1j/we77kwvwsl9f2gkfs3staubuaj4dnaj" "toakcdpuux5plgprofigkqehrmsq4n7dxp8ymzv3bfgtr1ls24gvbplzw2jck8oi" "12wtqdcah/su/5xjbepolb6wezajljotfaxlwiacuef3xh3aia6q5snkotejjyyr" "r5ehwfjkjuk0apxzfdomkpvi8q+x0kdubjvryxxbwajwesxpfb0zlf9n/bbm2xpi" "8qidaqab"  
  - je3zpz	3600	IN	txt	"google-site-verification=cf-wh5tgxm8gdoztfjayeuvq01hwm5ltnkwso4psoba"  
  - mail41709._domainkey.w4xsc	3600	IN	txt	"v=dkim1; k=rsa; p=migfma0gcsqgsib3dqebaquaa4gnadcbiqkbgqdwmp4hc1thonisn6ivjadkmq37hdb1/mkg27vvpvbia5obemuy6i2jgch/ueedawsj/kxi+f8b33ezkiqjbt/zsv+5f6twy/232dhip8nirklzdko6yj2rvb1fh7kybn/cmootfyn4itkbxbffsaano22iufl+mmsdrtfg5gcocwidaqab"  
  - proxy.sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.300 n 18 8 4.200 e 75.00  
  + proxy.sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  - sp2l	3600	IN	loc	54 32 28.244 n 18 28 9.464 e 26.0  
  + sp2l	3600	IN	loc	54 32 28.244 N 18 28 9.464 E 26.0  
  - sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.3 n 18 8 4.2 e 75.00  
  + sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 75.00  
  - sq2frb	3600	IN	loc	53 09 01.4 n 18 10 40.7 e 0.00  
  + sq2frb	3600	IN	loc	53 09 01.4 N 18 10 40.7 E 0.00  
  - sr2dbm	3600	IN	loc	53 8 33.300 n 18 8 4.200 e 75.00  
  + sr2dbm	3600	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  - sr2put	3600	IN	loc	53 7 19.33 n 17 58 56.92 e 80.00  
  + sr2put	3600	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80.00  
  - sr2uvf	3600	IN	loc	53 8 33.3 n 18 8 4.2 e 80.00  
  + sr2uvf	3600	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 80.00  
  - sr2wx	3600	IN	loc	53 7 19.33 n 17 58 56.92 e 80  
  + sr2wx	3600	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80  
  - va4wan	3600	IN	txt	"google-site-verification=iurc5vvcokxpqxmoll9qyib2_b5crq9so2sqk1xasx8"  
  -----------------------------  
  Thu Jun 29 07:07:01 CEST 2023:  
  - ap-access.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.233  
  - ap-chelmiec.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.232  
  - ap-ne.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.3  
  - ap-piaskowa.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.226  
  - ap-se.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.2  
  - ap-west.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.252  
  - ap.rx2.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.228  
  - ap.sp6fig	3600	IN	a	44.132.20.230  
  - ap.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.5  
  - aprs-pomorze	3600	IN	a	44.165.35.2  
  - avpn1.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.18  
  - avpn2.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.19  
  - avpn3.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.20  
  - avpn4.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.21  
  - avpn5.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.22  
  - avpn6.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.23  
  - avpn7.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.24  
  - bb-db0spn.sp6wjm	3600	IN	a	44.148.76.30  
  - bb-sp6wjm.db0spn	3600	IN	a	44.148.76.25  
  - bbs.hf8n	3600	IN	a	44.165.128.1  
  - bbs.sr1bsz	3600	IN	cname	www.sr1bsz  
  - bbs.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - bbs.sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.193  
  - blog.sp2pmk	3600	IN	cname	sp2pmk  
  - bydgoszcz	3600	IN	cname	sp2put  
  - bygra	3600	IN	cname	sp2put  
  - cam-e.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.7  
  - cam-n.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.6  
  - cam-sw.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.8  
  - cam.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.12  
  - cam.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.10  
  - clock.sq6emm	3600	IN	a	44.165.111.2  
  - dhcp123.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.123  
  - dhcp124.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.124  
  - dhcp125.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.125  
  - dhcp126.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.126  
  - dhcp128.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.128  
  - dhcp129.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.129  
  - dhcp130.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.130  
  - dhcp131.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.131  
  - dhcp132.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.132  
  - dhcp133.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.133  
  - dhcp134.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.134  
  - dhcp135.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.135  
  - dhcp136.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.136  
  - dhcp137.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.137  
  - dhcp138.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.138  
  - dhcp139.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.139  
  - dhcp140.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.140  
  - dhcp141.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.141  
  - dhcp142.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.142  
  - dhcp143.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.143  
  - dhcp144.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.144  
  - dhcp145.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.145  
  - dhcp146.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.146  
  - dhcp147.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.147  
  - dhcp148.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.148  
  - dhcp149.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.149  
  - dhcp150.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.150  
  - dhcp151.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.151  
  - dhcp152.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.152  
  - dhcp153.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.153  
  - dhcp154.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.154  
  - dhcp155.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.155  
  - dhcp156.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.156  
  - dhcp157.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.157  
  - dhcp158.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.158  
  - dhcp159.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.159  
  - dig	3600	IN	cname	dig.so8oo  
  - dig.so8oo	3600	IN	a	44.132.98.30  
  - dns.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - dxc.sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  - dxc.sr1dxz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  - dxc.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - dyn30.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.30  
  - dyn31.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.31  
  - dyn32.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.32  
  - dyn33.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.33  
  - dyn34.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.34  
  - dyn35.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.35  
  - dyn36.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.36  
  - dyn37.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.37  
  - dyn38.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.38  
  - dyn39.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.39  
  - dyn40.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.40  
  - dyn41.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.41  
  - dyn42.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.42  
  - dyn43.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.43  
  - dyn44.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.44  
  - dyn45.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.45  
  - edge-a.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.2  
  - edge-z.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.3  
  - edge.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.1  
  - emcom1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.135  
  - emcom2.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.136  
  - emcom3.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.137  
  - emcom4.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.138  
  - emcom5.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.139  
  - emcom6.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.140  
  - esp32rx1.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.8  
  - esp32rx2.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.9  
  - extsrv.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.179  
  - forum	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - forum.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - forum.sr6dwb	3600	IN	cname	sr6dwb  
  - fradar.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.167  
  - ftp.sr3bbs	3600	IN	cname	linux.sr3bbs  
  - gate.sp2gch	3600	IN	a	44.165.35.1  
  - gate.sp2kfq	3600	IN	a	44.165.46.1  
  - gate.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.1  
  - gate.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.121  
  - gate.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.10  
  - gate.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.251  
  - gate.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.1  
  - gate.sr4don	3600	IN	mx	0 jestok.com.  
  - gate.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.250  
  - gate2.sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.250  
  - gateway.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - gitea.sp	3600	IN	cname	www.sr6dwb  
  - gw-vpn.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.33  
  - gw.hf8n	3600	IN	a	44.165.128.254  
  - gw.m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.1  
  - gw.sp2gdz	3600	IN	a	44.132.5.65  
  - gw.sp2pwm	3600	IN	a	44.132.5.1  
  - gw.sp2topa	3600	IN	a	44.132.4.65  
  - gw.sp2zie	3600	IN	a	44.132.4.193  
  - gw.sp6hack	3600	IN	a	44.132.21.193  
  - gw.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.225  
  - gw.sp8gon	3600	IN	a	44.132.28.65  
  - gw.sp8gpb	3600	IN	a	44.132.28.1  
  - gw.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.129  
  - gw.sp9ted	3600	IN	a	44.165.1.9  
  - gw.sq2kl	3600	IN	a	44.132.4.129  
  - gw.sq3c	3600	IN	a	44.132.8.65  
  - gw.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.1  
  - gw.sq6emm	3600	IN	a	44.165.111.1  
  - gw.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.194  
  - gw.sq9gin	3600	IN	a	44.132.32.30  
  - gw.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.9  
  - gw.sr1geo	3600	IN	a	91.241.24.251  
  - gw.sr6box	3600	IN	a	44.132.22.1  
  - gw.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.1  
  - gw.sr6s	3600	IN	a	44.132.21.65  
  - gw.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.193  
  - gw.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.65  
  - gw1.sr1k	3600	IN	a	44.165.16.129  
  - gw2.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.254  
  - gw2.sr1k	3600	IN	a	44.165.16.130  
  - hambook	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - hambook.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - hamcloud	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - hamcloud.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - hamnet.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  - hblink.sp	3600	IN	cname	ovh.sp9ch  
  - hf1l	3600	IN	a	44.165.25.33  
  - hf4all	3600	IN	a	44.132.98.18  
  - hm1.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.11  
  - hm2.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.12  
  - hm3.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.13  
  - hm4.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.14  
  - home.hf2l	3600	IN	a	44.165.2.14  
  - home.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.4  
  - home.sp2l	3600	IN	mx	0 home.sp2l  
  - host-34.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.34  
  - host-35.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.35  
  - host-36.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.36  
  - host-37.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.37  
  - host-38.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.38  
  - host-39.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.39  
  - host-40.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.40  
  - host-41.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.41  
  - host-42.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.42  
  - host-43.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.43  
  - host-44.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.44  
  - host-45.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.45  
  - host-46.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.46  
  - hpt610.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.9  
  - hptlxc.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.11  
  - hub.sr4don	3600	IN	a	44.165.67.1  
  - jabber.sp2l	3600	IN	cname	linux.sp2l  
  - jnos.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.3  
  - jnos.sp7ydd	3600	IN	a	44.165.69.250  
  - jnos.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.250  
  - jnos.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.254  
  - jnos.sr8bbs	3600	IN	a	44.165.129.250  
  - jnsp.hf2l	3600	IN	a	44.165.2.13  
  - jnsp.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.6  
  - klub.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  - link-nodew.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.177  
  - link-sp2gps.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.2  
  - link-sp2jp.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.13  
  - link-sp2sj.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.18  
  - link-sq2frb.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.6  
  - link.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.3  
  - link.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.7  
  - link.sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.11  
  - linux-sp2ong	3600	IN	mx	50 geofizyka.torun.pl.  
  - linux.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.2  
  - linux.sp2l	3600	IN	aaaa	2001:470:7dac::2  
  - linux.sp7ydd	3600	IN	a	44.165.69.254  
  - linux.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.130  
  - linux.sq6ell	3600	IN	a	44.165.104.7  
  - linux.sq6ell	3600	IN	mx	10 mail.provider.pl.  
  - linux.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.254  
  - linux.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.254  
  - linux.sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.254  
  - linux.sr8bbs	3600	IN	a	44.165.129.254  
  - linux.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.195  
  - linux.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.67  
  - local.n1.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.2  
  - m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.2  
  - mail.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.2  
  - mail.sp2l	3600	IN	mx	0 mail.sp2l  
  - mail.sp7ydd	3600	IN	a	89.228.59.72  
  - mail.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  - mail.sr5bbs	3600	IN	a	44.165.80.3  
  - mail.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - mapa.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - mk.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.253  
  - mmdvm.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  - moni.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.17  
  - n1.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.129  
  - n2.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.130  
  - node.sp2gch	3600	IN	a	44.165.35.10  
  - node.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.4  
  - node.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.8  
  - node.sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.15  
  - nodek.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.160  
  - nodem.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.171  
  - nodes.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.173  
  - nodeu.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.176  
  - nodew.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.174  
  - ok.sq9dhs	3600	IN	a	44.177.74.21  
  - ovh.sp9ch	3600	IN	a	44.132.96.22  
  - pa.sp2l	3600	IN	a	44.137.40.185  
  - pi-star.sq9gin	3600	IN	a	44.132.32.26  
  - pi.rx2.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.229  
  - pi.tx.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.231  
  - ping.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - pl	3600	IN	cname	sp2put  
  - proxy	3600	IN	cname	proxy.sp2put  
  - proxy.sp	3600	IN	cname	proxy.sp2put  
  - proxy.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.170  
  - proxy.sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  - putham.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.168  
  - remote.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.180  
  - remote.sq8l	3600	IN	cname	host-34.sq8l.ampr.org  
  - router.sq7psu	3600	IN	a	44.132.24.129  
  - rx-w.sr6s	3600	IN	a	44.132.21.66  
  - sdr.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.11  
  - search	3600	IN	cname	search.sp2put  
  - search.sp	3600	IN	cname	search.sp2put  
  - search.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.175  
  - senga86.dyndns.tv	3600	IN	cname	www.sp7ewl.ampr.org  
  - silesia.hblink	3600	IN	cname	sr9dbn  
  - sip.m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.4  
  - sip.sp2put	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - so8oo	3600	IN	a	44.132.98.28  
  - sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - sp.pe1chl	3600	IN	a	44.165.2.25  
  - sp0dz	3600	IN	a	44.132.96.27  
  - sp1are	3600	IN	a	44.132.98.17  
  - sp1imj	3600	IN	a	44.165.16.138  
  - sp1wsc	3600	IN	a	44.165.25.29  
  - sp2erd	3600	IN	a	44.165.33.138  
  - sp2fwf	3600	IN	a	44.165.33.130  
  - sp2gch	3600	IN	cname	aprs-pomorze  
  - sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.5  
  - sp2gps	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  - sp2gps	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  - sp2gps	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  - sp2iaz	3600	IN	a	44.165.33.129  
  - sp2jp	3600	IN	a	44.165.44.14  
  - sp2kfq	3600	IN	a	44.165.46.20  
  - sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  - sp2l	3600	IN	loc	54 32 28.244 N 18 28 9.464 E 26.0  
  - sp2msf	3600	IN	a	44.165.33.136  
  - sp2ong	3600	IN	a	44.165.32.1  
  - sp2ong	3600	IN	mx	0 sp2ong  
  - sp2ong-qrl.sp2ong	3600	IN	a	44.165.33.250  
  - sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.1  
  - sp2pmk	3600	IN	mx	0 sp2pmk  
  - sp2pmk	3600	IN	mx	10 sp2pmk.tvk.torun.pl.  
  - sp2pmk-2l1.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.253  
  - sp2pmk-5l1.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.252  
  - sp2pmk-club.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.254  
  - sp2pr	3600	IN	a	44.165.33.139  
  - sp2put	3600	IN	a	44.165.44.165  
  - sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 75.00  
  - sp2put	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  - sp2put	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  - sp2put	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  - sp2put	3600	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  - sp2pwm.sp2zie	3600	IN	a	44.132.66.2  
  - sp2rta	3600	IN	a	44.165.46.10  
  - sp2sj	3600	IN	a	44.165.44.19  
  - sp2st	3600	IN	a	44.165.44.122  
  - sp2swr	3600	IN	a	44.165.33.132  
  - sp2zie.sp2pwm	3600	IN	a	44.132.66.1  
  - sp3vsc	3600	IN	a	44.132.98.11  
  - sp4cmy	3600	IN	a	44.165.68.31  
  - sp4inh	3600	IN	a	44.165.69.1  
  - sp4tko	3600	IN	a	44.165.68.32  
  - sp5dlx	3600	IN	a	44.165.81.1  
  - sp6asb	3600	IN	a	44.165.104.10  
  - sp6fig	3600	IN	a	44.132.20.235  
  - sp6gpj	3600	IN	mx	50 go2.pl.  
  - sp6hack	3600	IN	a	44.132.96.28  
  - sp6hqt	3600	IN	a	44.132.98.3  
  - sp6ina	3600	IN	a	44.132.98.6  
  - sp6kcn	3600	IN	a	44.165.104.251  
  - sp6mks	3600	IN	a	44.132.96.24  
  - sp6ml	3600	IN	a	44.165.104.14  
  - sp6mmm	3600	IN	a	44.132.98.2  
  - sp6mr	3600	IN	a	44.132.98.9  
  - sp6pfl	3600	IN	a	44.132.98.23  
  - sp6qko	3600	IN	a	44.165.104.11  
  - sp6vxp	3600	IN	a	44.165.104.12  
  - sp7omq	3600	IN	a	44.165.112.10  
  - sp7team	3600	IN	a	44.165.113.113  
  - sp7tq	3600	IN	a	44.165.113.24  
  - sp7tsa	3600	IN	a	44.165.112.14  
  - sp7udi	3600	IN	a	44.165.112.26  
  - sp8nth	3600	IN	a	155.133.14.66  
  - sp8nth	3600	IN	mx	0 sp8nth  
  - sp8ok	3600	IN	a	44.132.98.14  
  - sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.131  
  - sp9krj-5l1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.133  
  - sp9krj-l1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.132  
  - sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.1  
  - sp9oyb-5l1.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.252  
  - sp9oyb-l1.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.254  
  - sp9oyb-l2.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.253  
  - sp9pw	3600	IN	a	44.132.98.5  
  - sp9rtk	3600	IN	a	44.132.98.8  
  - sp9rtt	3600	IN	a	44.177.74.54  
  - sp9sgl	3600	IN	a	44.132.98.24  
  - sp9soi	3600	IN	a	44.132.98.7  
  - sp9t	3600	IN	cname	sq9tck  
  - sp9ted	3600	IN	a	44.132.98.16  
  - speedtest.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - sq1fyb	3600	IN	a	44.165.16.146  
  - sq2cfv	3600	IN	a	44.165.33.131  
  - sq2cfv-2nd.sp2cfv	3600	IN	a	44.165.33.134  
  - sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.9  
  - sq2frb	3600	IN	loc	53 09 01.4 N 18 10 40.7 E 0.00  
  - sq2frb	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  - sq2frb	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  - sq2frb	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  - sq2frb	3600	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  - sq2lxn	3600	IN	a	44.165.33.137  
  - sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.16  
  - sq2rby	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  - sq2rby	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  - sq2rby	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  - sq2yc	3600	IN	a	44.165.33.133  
  - sq2yc-wx.sq2yc	3600	IN	a	44.165.33.135  
  - sq3c	3600	IN	a	44.132.96.29  
  - sq4bja	3600	IN	a	44.165.67.201  
  - sq4cuc	3600	IN	a	44.165.68.20  
  - sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.2  
  - sq6dz	3600	IN	a	44.132.98.25  
  - sq6elq	3600	IN	a	44.165.104.9  
  - sq6elq.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.18  
  - sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.200  
  - sq6rr.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.17  
  - sq7br	3600	IN	a	44.165.113.21  
  - sq7eho	3600	IN	a	44.165.67.205  
  - sq7fjb	3600	IN	a	44.165.113.23  
  - sq7khz	3600	IN	a	44.165.113.22  
  - sq7os	3600	IN	a	44.132.98.19  
  - sq7owv	3600	IN	a	44.165.112.18  
  - sq7psu	3600	IN	a	44.132.24.130  
  - sq7pte	3600	IN	a	44.165.112.22  
  - sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.20  
  - sq8gkt	3600	IN	a	44.165.129.5  
  - sq8jmd	3600	IN	a	44.165.80.10  
  - sq8l	3600	IN	a	44.165.130.1  
  - sq8oqc	3600	IN	a	44.132.98.21  
  - sq9jdz	3600	IN	a	44.132.98.15  
  - sq9lfq	3600	IN	a	44.165.145.129  
  - sq9lm	3600	IN	a	44.132.98.22  
  - sq9nfn	3600	IN	a	44.132.98.10  
  - sq9rzi	3600	IN	a	44.132.98.12  
  - sq9tck	3600	IN	a	44.132.33.221  
  - sq9zaq	3600	IN	a	44.132.98.13  
  - sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.10  
  - sr1k	3600	IN	a	44.165.16.34  
  - sr1uvx	3600	IN	a	44.165.16.35  
  - sr1wx	3600	IN	a	44.165.16.36  
  - sr2c	3600	IN	a	44.165.67.6  
  - sr2dbm	3600	IN	a	44.165.44.172  
  - sr2dbm	3600	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  - sr2fm	3600	IN	a	44.165.67.7  
  - sr2gt	3600	IN	a	44.165.67.5  
  - sr2put	3600	IN	a	44.165.44.162  
  - sr2put	3600	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80.00  
  - sr2uvf	3600	IN	a	44.165.44.163  
  - sr2uvf	3600	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 80.00  
  - sr2wx	3600	IN	a	44.165.44.166  
  - sr2wx	3600	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80  
  - sr2wxc	3600	IN	a	44.165.44.250  
  - sr2wxcz	3600	IN	a	44.165.35.9  
  - sr3xxx	3600	IN	a	44.165.67.9  
  - sr4dgt	3600	IN	a	44.165.67.13  
  - sr4don	3600	IN	a	44.165.68.254  
  - sr4don	3600	IN	mx	10 sr4don.ampr.org.  
  - sr4don	3600	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  - sr4don	3600	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  - sr4dxc	3600	IN	cname	gate.sr4don  
  - sr4mi	3600	IN	a	44.165.67.17  
  - sr4su	3600	IN	a	44.165.67.21  
  - sr4su15	3600	IN	a	44.165.67.22  
  - sr5bbs	3600	IN	a	44.165.80.250  
  - sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.1  
  - sr5ddd	3600	IN	mx	10 sr5ddd.ampr.org.  
  - sr5ddd	3600	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  - sr5ddd	3600	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  - sr5wp	3600	IN	a	44.165.67.25  
  - sr6box	3600	IN	a	44.132.22.2  
  - sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.132  
  - sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.1  
  - sr6lws	3600	IN	a	44.165.67.33  
  - sr6lzm	3600	IN	a	44.165.67.29  
  - sr6w	3600	IN	a	44.132.21.4  
  - sr7ki	3600	IN	a	44.165.67.37  
  - sr7ldz	3600	IN	a	44.165.67.41  
  - sr7sc	3600	IN	a	44.165.67.65  
  - sr7st	3600	IN	a	44.165.67.45  
  - sr7vv	3600	IN	a	44.165.67.49  
  - sr8kr	3600	IN	a	44.165.67.54  
  - sr8mbx	3600	IN	mx	0 gvj74.internetdsl.tpnet.pl.  
  - sr8pl	3600	IN	a	44.165.67.53  
  - sr9ae	3600	IN	a	44.165.67.61  
  - sr9dbn	3600	IN	a	44.132.32.25  
  - sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.68  
  - sr9np	3600	IN	a	44.165.67.60  
  - sr9pc	3600	IN	a	44.165.67.58  
  - sr9ss	3600	IN	a	44.165.67.57  
  - sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.192  
  - stretch.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.10  
  - svxlink.sp	3600	IN	cname	ovh.sp9ch  
  - tnn.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.2  
  - tnos.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.5  
  - trace.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - traceroute.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - trx-db0spn.sp6wjm	3600	IN	a	44.148.76.29  
  - trx-sp6wjm.db0spn	3600	IN	a	44.148.76.26  
  - trx.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.164  
  - trx.sq6elq	3600	IN	a	44.165.104.242  
  - tx.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.199  
  - uron.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.7  
  - user17.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.17  
  - user18.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.18  
  - user19.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.19  
  - user20.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.20  
  - user21.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.21  
  - user22.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.22  
  - voip.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  - vpn-gate.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.193  
  - vpn.so8oo	3600	IN	a	44.132.98.31  
  - vpn.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.246  
  - vpn.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.254  
  - vpn.sq6elq	3600	IN	a	44.132.98.4  
  - vpn198.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.198  
  - vpn202.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.202  
  - vpn206.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.206  
  - vpn210.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.210  
  - vpn214.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.214  
  - vpn218.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.218  
  - vpn222.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.222  
  - vpn226.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.226  
  - vpn230.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.230  
  - vpn234.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.234  
  - vpn238.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.238  
  - vpn242.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.242  
  - vpnsr.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.17  
  - web.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  - web.sq8oqc	3600	IN	a	44.132.98.20  
  - webcam.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.227  
  - webcam.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.201  
  - websdr.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.169  
  - whatismyip.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - wifi.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.161  
  - ww2.sp1lop	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - www.bydgoszcz	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.bygra	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.gate.sp2gch	3600	IN	cname	gate.sp2gch  
  - www.node.sp2gch	3600	IN	cname	node.sp2gch  
  - www.pl	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.sp1imj	3600	IN	cname	sp1imj  
  - www.sp1jqj	3600	IN	cname	server.hf1l  
  - www.sp2gch	3600	IN	cname	aprs-pomorze  
  - www.sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  - www.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.sp5dlx	3600	IN	cname	sp5dlx  
  - www.sp7ydd	3600	IN	a	89.228.59.72  
  - www.sp8nth	3600	IN	a	155.133.14.66  
  - www.sp9oyb	3600	IN	cname	sp9oyb  
  - www.sq1fyb	3600	IN	cname	sq1fyb  
  - www.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  - www.sq6mno	3600	IN	cname	server.hf1l  
  - www.sq8gkt	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - www.sr1bsz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  - www.sr1dsz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  - www.sr1geo	3600	IN	cname	sr1geo  
  - www.sr1wxz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  - www.sr2wxcz	3600	IN	cname	sr2wxcz  
  - www.sr4don	3600	IN	cname	gate.sr4don  
  - www.sr5bbs	3600	IN	a	195.187.71.116  
  - www.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - wx.sr1wxz	3600	IN	a	44.165.25.252  
  - xnet.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.8  
  - xnet.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.131  
  - xnet.sr1dsz	3600	IN	a	44.165.25.253  
  - xnet.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.253  
  - xnet.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.253  
  - xnet.sr8dbs	3600	IN	a	44.165.129.253  
  - xnet.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.197  
  - xnet.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.69  
  - xnet.sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.194  
  -----------------------------  
  Fri Jun 30 07:07:03 CEST 2023:  
  + ap-access.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.233  
  + ap-chelmiec.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.232  
  + ap-ne.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.3  
  + ap-piaskowa.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.226  
  + ap-se.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.2  
  + ap-west.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.252  
  + ap.rx2.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.228  
  + ap.sp6fig	3600	IN	a	44.132.20.230  
  + ap.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.5  
  + aprs-pomorze	3600	IN	a	44.165.35.2  
  + avpn1.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.18  
  + avpn2.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.19  
  + avpn3.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.20  
  + avpn4.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.21  
  + avpn5.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.22  
  + avpn6.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.23  
  + avpn7.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.24  
  + bb-db0spn.sp6wjm	3600	IN	a	44.148.76.30  
  + bb-sp6wjm.db0spn	3600	IN	a	44.148.76.25  
  + bbs.hf8n	3600	IN	a	44.165.128.1  
  + bbs.sr1bsz	3600	IN	cname	www.sr1bsz  
  + bbs.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + bbs.sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.193  
  + blog.sp2pmk	3600	IN	cname	sp2pmk  
  + bydgoszcz	3600	IN	cname	sp2put  
  + bygra	3600	IN	cname	sp2put  
  + cam-e.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.7  
  + cam-n.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.6  
  + cam-sw.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.8  
  + cam.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.12  
  + cam.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.10  
  + clock.sq6emm	3600	IN	a	44.165.111.2  
  + dhcp123.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.123  
  + dhcp124.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.124  
  + dhcp125.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.125  
  + dhcp126.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.126  
  + dhcp128.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.128  
  + dhcp129.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.129  
  + dhcp130.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.130  
  + dhcp131.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.131  
  + dhcp132.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.132  
  + dhcp133.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.133  
  + dhcp134.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.134  
  + dhcp135.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.135  
  + dhcp136.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.136  
  + dhcp137.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.137  
  + dhcp138.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.138  
  + dhcp139.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.139  
  + dhcp140.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.140  
  + dhcp141.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.141  
  + dhcp142.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.142  
  + dhcp143.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.143  
  + dhcp144.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.144  
  + dhcp145.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.145  
  + dhcp146.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.146  
  + dhcp147.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.147  
  + dhcp148.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.148  
  + dhcp149.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.149  
  + dhcp150.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.150  
  + dhcp151.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.151  
  + dhcp152.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.152  
  + dhcp153.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.153  
  + dhcp154.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.154  
  + dhcp155.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.155  
  + dhcp156.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.156  
  + dhcp157.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.157  
  + dhcp158.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.158  
  + dhcp159.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.159  
  + dig	3600	IN	cname	dig.so8oo  
  + dig.so8oo	3600	IN	a	44.132.98.30  
  + dns.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + dxc.sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  + dxc.sr1dxz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  + dxc.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + dyn30.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.30  
  + dyn31.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.31  
  + dyn32.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.32  
  + dyn33.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.33  
  + dyn34.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.34  
  + dyn35.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.35  
  + dyn36.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.36  
  + dyn37.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.37  
  + dyn38.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.38  
  + dyn39.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.39  
  + dyn40.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.40  
  + dyn41.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.41  
  + dyn42.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.42  
  + dyn43.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.43  
  + dyn44.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.44  
  + dyn45.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.45  
  + edge-a.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.2  
  + edge-z.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.3  
  + edge.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.1  
  + emcom1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.135  
  + emcom2.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.136  
  + emcom3.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.137  
  + emcom4.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.138  
  + emcom5.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.139  
  + emcom6.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.140  
  + esp32rx1.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.8  
  + esp32rx2.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.9  
  + extsrv.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.179  
  + forum	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + forum.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + forum.sr6dwb	3600	IN	cname	sr6dwb  
  + fradar.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.167  
  + ftp.sr3bbs	3600	IN	cname	linux.sr3bbs  
  + gate.sp2gch	3600	IN	a	44.165.35.1  
  + gate.sp2kfq	3600	IN	a	44.165.46.1  
  + gate.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.1  
  + gate.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.121  
  + gate.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.10  
  + gate.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.251  
  + gate.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.1  
  + gate.sr4don	3600	IN	mx	0 jestok.com.  
  + gate.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.250  
  + gate2.sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.250  
  + gateway.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + gitea.sp	3600	IN	cname	www.sr6dwb  
  + gw-vpn.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.33  
  + gw.hf8n	3600	IN	a	44.165.128.254  
  + gw.m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.1  
  + gw.sp2gdz	3600	IN	a	44.132.5.65  
  + gw.sp2pwm	3600	IN	a	44.132.5.1  
  + gw.sp2topa	3600	IN	a	44.132.4.65  
  + gw.sp2zie	3600	IN	a	44.132.4.193  
  + gw.sp6hack	3600	IN	a	44.132.21.193  
  + gw.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.225  
  + gw.sp8gon	3600	IN	a	44.132.28.65  
  + gw.sp8gpb	3600	IN	a	44.132.28.1  
  + gw.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.129  
  + gw.sp9ted	3600	IN	a	44.165.1.9  
  + gw.sq2kl	3600	IN	a	44.132.4.129  
  + gw.sq3c	3600	IN	a	44.132.8.65  
  + gw.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.1  
  + gw.sq6emm	3600	IN	a	44.165.111.1  
  + gw.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.194  
  + gw.sq9gin	3600	IN	a	44.132.32.30  
  + gw.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.9  
  + gw.sr1geo	3600	IN	a	91.241.24.251  
  + gw.sr6box	3600	IN	a	44.132.22.1  
  + gw.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.1  
  + gw.sr6s	3600	IN	a	44.132.21.65  
  + gw.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.193  
  + gw.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.65  
  + gw1.sr1k	3600	IN	a	44.165.16.129  
  + gw2.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.254  
  + gw2.sr1k	3600	IN	a	44.165.16.130  
  + hambook	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + hambook.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + hamcloud	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + hamcloud.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + hamnet.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  + hblink.sp	3600	IN	cname	ovh.sp9ch  
  + hf1l	3600	IN	a	44.165.25.33  
  + hf4all	3600	IN	a	44.132.98.18  
  + hm1.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.11  
  + hm2.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.12  
  + hm3.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.13  
  + hm4.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.14  
  + home.hf2l	3600	IN	a	44.165.2.14  
  + home.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.4  
  + home.sp2l	3600	IN	mx	0 home.sp2l  
  + host-34.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.34  
  + host-35.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.35  
  + host-36.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.36  
  + host-37.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.37  
  + host-38.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.38  
  + host-39.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.39  
  + host-40.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.40  
  + host-41.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.41  
  + host-42.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.42  
  + host-43.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.43  
  + host-44.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.44  
  + host-45.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.45  
  + host-46.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.46  
  + hpt610.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.9  
  + hptlxc.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.11  
  + hub.sr4don	3600	IN	a	44.165.67.1  
  + jabber.sp2l	3600	IN	cname	linux.sp2l  
  + jnos.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.3  
  + jnos.sp7ydd	3600	IN	a	44.165.69.250  
  + jnos.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.250  
  + jnos.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.254  
  + jnos.sr8bbs	3600	IN	a	44.165.129.250  
  + jnsp.hf2l	3600	IN	a	44.165.2.13  
  + jnsp.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.6  
  + klub.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  + link-nodew.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.177  
  + link-sp2gps.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.2  
  + link-sp2jp.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.13  
  + link-sp2sj.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.18  
  + link-sq2frb.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.6  
  + link.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.3  
  + link.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.7  
  + link.sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.11  
  + linux-sp2ong	3600	IN	mx	50 geofizyka.torun.pl.  
  + linux.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.2  
  + linux.sp2l	3600	IN	aaaa	2001:470:7dac::2  
  + linux.sp7ydd	3600	IN	a	44.165.69.254  
  + linux.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.130  
  + linux.sq6ell	3600	IN	a	44.165.104.7  
  + linux.sq6ell	3600	IN	mx	10 mail.provider.pl.  
  + linux.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.254  
  + linux.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.254  
  + linux.sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.254  
  + linux.sr8bbs	3600	IN	a	44.165.129.254  
  + linux.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.195  
  + linux.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.67  
  + local.n1.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.2  
  + m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.2  
  + mail.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.2  
  + mail.sp2l	3600	IN	mx	0 mail.sp2l  
  + mail.sp7ydd	3600	IN	a	89.228.59.72  
  + mail.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  + mail.sr5bbs	3600	IN	a	44.165.80.3  
  + mail.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + mapa.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + mk.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.253  
  + mmdvm.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  + moni.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.17  
  + n1.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.129  
  + n2.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.130  
  + node.sp2gch	3600	IN	a	44.165.35.10  
  + node.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.4  
  + node.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.8  
  + node.sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.15  
  + nodek.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.160  
  + nodem.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.171  
  + nodes.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.173  
  + nodeu.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.176  
  + nodew.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.174  
  + ok.sq9dhs	3600	IN	a	44.177.74.21  
  + ovh.sp9ch	3600	IN	a	44.132.96.22  
  + pa.sp2l	3600	IN	a	44.137.40.185  
  + pi-star.sq9gin	3600	IN	a	44.132.32.26  
  + pi.rx2.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.229  
  + pi.tx.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.231  
  + ping.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + pl	3600	IN	cname	sp2put  
  + proxy	3600	IN	cname	proxy.sp2put  
  + proxy.sp	3600	IN	cname	proxy.sp2put  
  + proxy.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.170  
  + proxy.sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  + putham.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.168  
  + remote.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.180  
  + remote.sq8l	3600	IN	cname	host-34.sq8l.ampr.org  
  + router.sq7psu	3600	IN	a	44.132.24.129  
  + rx-w.sr6s	3600	IN	a	44.132.21.66  
  + sdr.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.11  
  + search	3600	IN	cname	search.sp2put  
  + search.sp	3600	IN	cname	search.sp2put  
  + search.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.175  
  + senga86.dyndns.tv	3600	IN	cname	www.sp7ewl.ampr.org  
  + silesia.hblink	3600	IN	cname	sr9dbn  
  + sip.m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.4  
  + sip.sp2put	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + so8oo	3600	IN	a	44.132.98.28  
  + sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + sp.pe1chl	3600	IN	a	44.165.2.25  
  + sp0dz	3600	IN	a	44.132.96.27  
  + sp1are	3600	IN	a	44.132.98.17  
  + sp1imj	3600	IN	a	44.165.16.138  
  + sp1wsc	3600	IN	a	44.165.25.29  
  + sp2erd	3600	IN	a	44.165.33.138  
  + sp2fwf	3600	IN	a	44.165.33.130  
  + sp2gch	3600	IN	cname	aprs-pomorze  
  + sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.5  
  + sp2gps	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sp2gps	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  + sp2gps	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sp2iaz	3600	IN	a	44.165.33.129  
  + sp2jp	3600	IN	a	44.165.44.14  
  + sp2kfq	3600	IN	a	44.165.46.20  
  + sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  + sp2l	3600	IN	loc	54 32 28.244 N 18 28 9.464 E 26.0  
  + sp2msf	3600	IN	a	44.165.33.136  
  + sp2ong	3600	IN	a	44.165.32.1  
  + sp2ong	3600	IN	mx	0 sp2ong  
  + sp2ong-qrl.sp2ong	3600	IN	a	44.165.33.250  
  + sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.1  
  + sp2pmk	3600	IN	mx	0 sp2pmk  
  + sp2pmk	3600	IN	mx	10 sp2pmk.tvk.torun.pl.  
  + sp2pmk-2l1.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.253  
  + sp2pmk-5l1.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.252  
  + sp2pmk-club.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.254  
  + sp2pr	3600	IN	a	44.165.33.139  
  + sp2put	3600	IN	a	44.165.44.165  
  + sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 75.00  
  + sp2put	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sp2put	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  + sp2put	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sp2put	3600	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  + sp2pwm.sp2zie	3600	IN	a	44.132.66.2  
  + sp2rta	3600	IN	a	44.165.46.10  
  + sp2sj	3600	IN	a	44.165.44.19  
  + sp2st	3600	IN	a	44.165.44.122  
  + sp2swr	3600	IN	a	44.165.33.132  
  + sp2zie.sp2pwm	3600	IN	a	44.132.66.1  
  + sp3vsc	3600	IN	a	44.132.98.11  
  + sp4cmy	3600	IN	a	44.165.68.31  
  + sp4inh	3600	IN	a	44.165.69.1  
  + sp4tko	3600	IN	a	44.165.68.32  
  + sp5dlx	3600	IN	a	44.165.81.1  
  + sp6asb	3600	IN	a	44.165.104.10  
  + sp6fig	3600	IN	a	44.132.20.235  
  + sp6gpj	3600	IN	mx	50 go2.pl.  
  + sp6hack	3600	IN	a	44.132.96.28  
  + sp6hqt	3600	IN	a	44.132.98.3  
  + sp6ina	3600	IN	a	44.132.98.6  
  + sp6kcn	3600	IN	a	44.165.104.251  
  + sp6mks	3600	IN	a	44.132.96.24  
  + sp6ml	3600	IN	a	44.165.104.14  
  + sp6mmm	3600	IN	a	44.132.98.2  
  + sp6mr	3600	IN	a	44.132.98.9  
  + sp6pfl	3600	IN	a	44.132.98.23  
  + sp6qko	3600	IN	a	44.165.104.11  
  + sp6vxp	3600	IN	a	44.165.104.12  
  + sp7omq	3600	IN	a	44.165.112.10  
  + sp7team	3600	IN	a	44.165.113.113  
  + sp7tq	3600	IN	a	44.165.113.24  
  + sp7tsa	3600	IN	a	44.165.112.14  
  + sp7udi	3600	IN	a	44.165.112.26  
  + sp8nth	3600	IN	a	155.133.14.66  
  + sp8nth	3600	IN	mx	0 sp8nth  
  + sp8ok	3600	IN	a	44.132.98.14  
  + sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.131  
  + sp9krj-5l1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.133  
  + sp9krj-l1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.132  
  + sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.1  
  + sp9oyb-5l1.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.252  
  + sp9oyb-l1.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.254  
  + sp9oyb-l2.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.253  
  + sp9pw	3600	IN	a	44.132.98.5  
  + sp9rtk	3600	IN	a	44.132.98.8  
  + sp9rtt	3600	IN	a	44.177.74.54  
  + sp9sgl	3600	IN	a	44.132.98.24  
  + sp9soi	3600	IN	a	44.132.98.7  
  + sp9t	3600	IN	cname	sq9tck  
  + sp9ted	3600	IN	a	44.132.98.16  
  + speedtest.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + sq1fyb	3600	IN	a	44.165.16.146  
  + sq2cfv	3600	IN	a	44.165.33.131  
  + sq2cfv-2nd.sp2cfv	3600	IN	a	44.165.33.134  
  + sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.9  
  + sq2frb	3600	IN	loc	53 09 01.4 N 18 10 40.7 E 0.00  
  + sq2frb	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sq2frb	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  + sq2frb	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sq2frb	3600	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  + sq2lxn	3600	IN	a	44.165.33.137  
  + sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.16  
  + sq2rby	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sq2rby	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  + sq2rby	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sq2yc	3600	IN	a	44.165.33.133  
  + sq2yc-wx.sq2yc	3600	IN	a	44.165.33.135  
  + sq3c	3600	IN	a	44.132.96.29  
  + sq4bja	3600	IN	a	44.165.67.201  
  + sq4cuc	3600	IN	a	44.165.68.20  
  + sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.2  
  + sq6dz	3600	IN	a	44.132.98.25  
  + sq6elq	3600	IN	a	44.165.104.9  
  + sq6elq.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.18  
  + sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.200  
  + sq6rr.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.17  
  + sq7br	3600	IN	a	44.165.113.21  
  + sq7eho	3600	IN	a	44.165.67.205  
  + sq7fjb	3600	IN	a	44.165.113.23  
  + sq7khz	3600	IN	a	44.165.113.22  
  + sq7os	3600	IN	a	44.132.98.19  
  + sq7owv	3600	IN	a	44.165.112.18  
  + sq7psu	3600	IN	a	44.132.24.130  
  + sq7pte	3600	IN	a	44.165.112.22  
  + sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.20  
  + sq8gkt	3600	IN	a	44.165.129.5  
  + sq8jmd	3600	IN	a	44.165.80.10  
  + sq8l	3600	IN	a	44.165.130.1  
  + sq8oqc	3600	IN	a	44.132.98.21  
  + sq9jdz	3600	IN	a	44.132.98.15  
  + sq9lfq	3600	IN	a	44.165.145.129  
  + sq9lm	3600	IN	a	44.132.98.22  
  + sq9nfn	3600	IN	a	44.132.98.10  
  + sq9rzi	3600	IN	a	44.132.98.12  
  + sq9tck	3600	IN	a	44.132.33.221  
  + sq9zaq	3600	IN	a	44.132.98.13  
  + sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.10  
  + sr1k	3600	IN	a	44.165.16.34  
  + sr1uvx	3600	IN	a	44.165.16.35  
  + sr1wx	3600	IN	a	44.165.16.36  
  + sr2c	3600	IN	a	44.165.67.6  
  + sr2dbm	3600	IN	a	44.165.44.172  
  + sr2dbm	3600	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  + sr2fm	3600	IN	a	44.165.67.7  
  + sr2gt	3600	IN	a	44.165.67.5  
  + sr2put	3600	IN	a	44.165.44.162  
  + sr2put	3600	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80.00  
  + sr2uvf	3600	IN	a	44.165.44.163  
  + sr2uvf	3600	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 80.00  
  + sr2wx	3600	IN	a	44.165.44.166  
  + sr2wx	3600	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80  
  + sr2wxc	3600	IN	a	44.165.44.250  
  + sr2wxcz	3600	IN	a	44.165.35.9  
  + sr3xxx	3600	IN	a	44.165.67.9  
  + sr4dgt	3600	IN	a	44.165.67.13  
  + sr4don	3600	IN	a	44.165.68.254  
  + sr4don	3600	IN	mx	10 sr4don.ampr.org.  
  + sr4don	3600	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  + sr4don	3600	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  + sr4dxc	3600	IN	cname	gate.sr4don  
  + sr4mi	3600	IN	a	44.165.67.17  
  + sr4su	3600	IN	a	44.165.67.21  
  + sr4su15	3600	IN	a	44.165.67.22  
  + sr5bbs	3600	IN	a	44.165.80.250  
  + sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.1  
  + sr5ddd	3600	IN	mx	10 sr5ddd.ampr.org.  
  + sr5ddd	3600	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  + sr5ddd	3600	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  + sr5wp	3600	IN	a	44.165.67.25  
  + sr6box	3600	IN	a	44.132.22.2  
  + sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.132  
  + sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.1  
  + sr6lws	3600	IN	a	44.165.67.33  
  + sr6lzm	3600	IN	a	44.165.67.29  
  + sr6w	3600	IN	a	44.132.21.4  
  + sr7ki	3600	IN	a	44.165.67.37  
  + sr7ldz	3600	IN	a	44.165.67.41  
  + sr7sc	3600	IN	a	44.165.67.65  
  + sr7st	3600	IN	a	44.165.67.45  
  + sr7vv	3600	IN	a	44.165.67.49  
  + sr8kr	3600	IN	a	44.165.67.54  
  + sr8mbx	3600	IN	mx	0 gvj74.internetdsl.tpnet.pl.  
  + sr8pl	3600	IN	a	44.165.67.53  
  + sr9ae	3600	IN	a	44.165.67.61  
  + sr9dbn	3600	IN	a	44.132.32.25  
  + sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.68  
  + sr9np	3600	IN	a	44.165.67.60  
  + sr9pc	3600	IN	a	44.165.67.58  
  + sr9ss	3600	IN	a	44.165.67.57  
  + sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.192  
  + stretch.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.10  
  + svxlink.sp	3600	IN	cname	ovh.sp9ch  
  + tnn.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.2  
  + tnos.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.5  
  + trace.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + traceroute.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + trx-db0spn.sp6wjm	3600	IN	a	44.148.76.29  
  + trx-sp6wjm.db0spn	3600	IN	a	44.148.76.26  
  + trx.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.164  
  + trx.sq6elq	3600	IN	a	44.165.104.242  
  + tx.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.199  
  + uron.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.7  
  + user17.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.17  
  + user18.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.18  
  + user19.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.19  
  + user20.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.20  
  + user21.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.21  
  + user22.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.22  
  + voip.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  + vpn-gate.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.193  
  + vpn.so8oo	3600	IN	a	44.132.98.31  
  + vpn.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.246  
  + vpn.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.254  
  + vpn.sq6elq	3600	IN	a	44.132.98.4  
  + vpn198.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.198  
  + vpn202.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.202  
  + vpn206.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.206  
  + vpn210.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.210  
  + vpn214.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.214  
  + vpn218.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.218  
  + vpn222.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.222  
  + vpn226.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.226  
  + vpn230.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.230  
  + vpn234.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.234  
  + vpn238.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.238  
  + vpn242.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.242  
  + vpnsr.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.17  
  + web.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  + web.sq8oqc	3600	IN	a	44.132.98.20  
  + webcam.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.227  
  + webcam.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.201  
  + websdr.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.169  
  + whatismyip.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + wifi.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.161  
  + ww2.sp1lop	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + www.bydgoszcz	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.bygra	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.gate.sp2gch	3600	IN	cname	gate.sp2gch  
  + www.node.sp2gch	3600	IN	cname	node.sp2gch  
  + www.pl	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.sp1imj	3600	IN	cname	sp1imj  
  + www.sp1jqj	3600	IN	cname	server.hf1l  
  + www.sp2gch	3600	IN	cname	aprs-pomorze  
  + www.sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  + www.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.sp5dlx	3600	IN	cname	sp5dlx  
  + www.sp7ydd	3600	IN	a	89.228.59.72  
  + www.sp8nth	3600	IN	a	155.133.14.66  
  + www.sp9oyb	3600	IN	cname	sp9oyb  
  + www.sq1fyb	3600	IN	cname	sq1fyb  
  + www.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  + www.sq6mno	3600	IN	cname	server.hf1l  
  + www.sq8gkt	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + www.sr1bsz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  + www.sr1dsz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  + www.sr1geo	3600	IN	cname	sr1geo  
  + www.sr1wxz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  + www.sr2wxcz	3600	IN	cname	sr2wxcz  
  + www.sr4don	3600	IN	cname	gate.sr4don  
  + www.sr5bbs	3600	IN	a	195.187.71.116  
  + www.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + wx.sr1wxz	3600	IN	a	44.165.25.252  
  + xnet.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.8  
  + xnet.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.131  
  + xnet.sr1dsz	3600	IN	a	44.165.25.253  
  + xnet.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.253  
  + xnet.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.253  
  + xnet.sr8dbs	3600	IN	a	44.165.129.253  
  + xnet.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.197  
  + xnet.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.69  
  + xnet.sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.194  
  -----------------------------  
  Wed Jul 26 07:07:03 CEST 2023:  
  + sp7unr	3600	IN	a	44.132.98.33  
  -----------------------------  
  Thu Aug 17 07:07:02 CEST 2023:  
  + sp1are	3600	IN	a	44.132.98.34  
  -----------------------------  
  Wed Sep 20 07:07:02 CEST 2023:  
  - ap-access.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.233  
  - ap-chelmiec.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.232  
  - ap-ne.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.3  
  - ap-piaskowa.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.226  
  - ap-se.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.2  
  - ap-west.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.252  
  - ap.rx2.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.228  
  - ap.sp6fig	3600	IN	a	44.132.20.230  
  - ap.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.5  
  - aprs-pomorze	3600	IN	a	44.165.35.2  
  - avpn1.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.18  
  - avpn2.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.19  
  - avpn3.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.20  
  - avpn4.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.21  
  - avpn5.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.22  
  - avpn6.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.23  
  - avpn7.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.24  
  - bb-db0spn.sp6wjm	3600	IN	a	44.148.76.30  
  - bb-sp6wjm.db0spn	3600	IN	a	44.148.76.25  
  - bbs.hf8n	3600	IN	a	44.165.128.1  
  - bbs.sr1bsz	3600	IN	cname	www.sr1bsz  
  - bbs.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - bbs.sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.193  
  - blog.sp2pmk	3600	IN	cname	sp2pmk  
  - bydgoszcz	3600	IN	cname	sp2put  
  - bygra	3600	IN	cname	sp2put  
  - cam-e.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.7  
  - cam-n.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.6  
  - cam-sw.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.8  
  - cam.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.12  
  - cam.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.10  
  - clock.sq6emm	3600	IN	a	44.165.111.2  
  - dhcp123.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.123  
  - dhcp124.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.124  
  - dhcp125.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.125  
  - dhcp126.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.126  
  - dhcp128.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.128  
  - dhcp129.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.129  
  - dhcp130.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.130  
  - dhcp131.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.131  
  - dhcp132.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.132  
  - dhcp133.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.133  
  - dhcp134.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.134  
  - dhcp135.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.135  
  - dhcp136.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.136  
  - dhcp137.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.137  
  - dhcp138.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.138  
  - dhcp139.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.139  
  - dhcp140.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.140  
  - dhcp141.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.141  
  - dhcp142.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.142  
  - dhcp143.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.143  
  - dhcp144.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.144  
  - dhcp145.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.145  
  - dhcp146.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.146  
  - dhcp147.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.147  
  - dhcp148.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.148  
  - dhcp149.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.149  
  - dhcp150.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.150  
  - dhcp151.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.151  
  - dhcp152.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.152  
  - dhcp153.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.153  
  - dhcp154.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.154  
  - dhcp155.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.155  
  - dhcp156.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.156  
  - dhcp157.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.157  
  - dhcp158.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.158  
  - dhcp159.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.159  
  - dig	3600	IN	cname	dig.so8oo  
  - dig.so8oo	3600	IN	a	44.132.98.30  
  - dns.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - dxc.sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  - dxc.sr1dxz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  - dxc.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - dyn30.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.30  
  - dyn31.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.31  
  - dyn32.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.32  
  - dyn33.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.33  
  - dyn34.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.34  
  - dyn35.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.35  
  - dyn36.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.36  
  - dyn37.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.37  
  - dyn38.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.38  
  - dyn39.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.39  
  - dyn40.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.40  
  - dyn41.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.41  
  - dyn42.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.42  
  - dyn43.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.43  
  - dyn44.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.44  
  - dyn45.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.45  
  - edge-a.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.2  
  - edge-z.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.3  
  - edge.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.1  
  - emcom1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.135  
  - emcom2.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.136  
  - emcom3.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.137  
  - emcom4.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.138  
  - emcom5.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.139  
  - emcom6.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.140  
  - esp32rx1.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.8  
  - esp32rx2.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.9  
  - extsrv.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.179  
  - forum	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - forum.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - forum.sr6dwb	3600	IN	cname	sr6dwb  
  - fradar.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.167  
  - ftp.sr3bbs	3600	IN	cname	linux.sr3bbs  
  - gate.sp2gch	3600	IN	a	44.165.35.1  
  - gate.sp2kfq	3600	IN	a	44.165.46.1  
  - gate.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.1  
  - gate.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.121  
  - gate.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.10  
  - gate.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.251  
  - gate.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.1  
  - gate.sr4don	3600	IN	mx	0 jestok.com.  
  - gate.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.250  
  - gate2.sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.250  
  - gateway.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - gitea.sp	3600	IN	cname	www.sr6dwb  
  - gw-vpn.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.33  
  - gw.hf8n	3600	IN	a	44.165.128.254  
  - gw.m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.1  
  - gw.sp2gdz	3600	IN	a	44.132.5.65  
  - gw.sp2pwm	3600	IN	a	44.132.5.1  
  - gw.sp2topa	3600	IN	a	44.132.4.65  
  - gw.sp2zie	3600	IN	a	44.132.4.193  
  - gw.sp6hack	3600	IN	a	44.132.21.193  
  - gw.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.225  
  - gw.sp8gon	3600	IN	a	44.132.28.65  
  - gw.sp8gpb	3600	IN	a	44.132.28.1  
  - gw.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.129  
  - gw.sp9ted	3600	IN	a	44.165.1.9  
  - gw.sq2kl	3600	IN	a	44.132.4.129  
  - gw.sq3c	3600	IN	a	44.132.8.65  
  - gw.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.1  
  - gw.sq6emm	3600	IN	a	44.165.111.1  
  - gw.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.194  
  - gw.sq9gin	3600	IN	a	44.132.32.30  
  - gw.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.9  
  - gw.sr1geo	3600	IN	a	91.241.24.251  
  - gw.sr6box	3600	IN	a	44.132.22.1  
  - gw.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.1  
  - gw.sr6s	3600	IN	a	44.132.21.65  
  - gw.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.193  
  - gw.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.65  
  - gw1.sr1k	3600	IN	a	44.165.16.129  
  - gw2.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.254  
  - gw2.sr1k	3600	IN	a	44.165.16.130  
  - hambook	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - hambook.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - hamcloud	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - hamcloud.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - hamnet.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  - hblink.sp	3600	IN	cname	ovh.sp9ch  
  - hf1l	3600	IN	a	44.165.25.33  
  - hf4all	3600	IN	a	44.132.98.18  
  - hm1.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.11  
  - hm2.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.12  
  - hm3.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.13  
  - hm4.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.14  
  - home.hf2l	3600	IN	a	44.165.2.14  
  - home.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.4  
  - home.sp2l	3600	IN	mx	0 home.sp2l  
  - host-34.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.34  
  - host-35.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.35  
  - host-36.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.36  
  - host-37.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.37  
  - host-38.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.38  
  - host-39.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.39  
  - host-40.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.40  
  - host-41.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.41  
  - host-42.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.42  
  - host-43.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.43  
  - host-44.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.44  
  - host-45.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.45  
  - host-46.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.46  
  - hpt610.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.9  
  - hptlxc.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.11  
  - hub.sr4don	3600	IN	a	44.165.67.1  
  - jabber.sp2l	3600	IN	cname	linux.sp2l  
  - jnos.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.3  
  - jnos.sp7ydd	3600	IN	a	44.165.69.250  
  - jnos.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.250  
  - jnos.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.254  
  - jnos.sr8bbs	3600	IN	a	44.165.129.250  
  - jnsp.hf2l	3600	IN	a	44.165.2.13  
  - jnsp.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.6  
  - klub.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  - link-nodew.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.177  
  - link-sp2gps.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.2  
  - link-sp2jp.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.13  
  - link-sp2sj.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.18  
  - link-sq2frb.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.6  
  - link.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.3  
  - link.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.7  
  - link.sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.11  
  - linux-sp2ong	3600	IN	mx	50 geofizyka.torun.pl.  
  - linux.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.2  
  - linux.sp2l	3600	IN	aaaa	2001:470:7dac::2  
  - linux.sp7ydd	3600	IN	a	44.165.69.254  
  - linux.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.130  
  - linux.sq6ell	3600	IN	a	44.165.104.7  
  - linux.sq6ell	3600	IN	mx	10 mail.provider.pl.  
  - linux.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.254  
  - linux.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.254  
  - linux.sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.254  
  - linux.sr8bbs	3600	IN	a	44.165.129.254  
  - linux.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.195  
  - linux.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.67  
  - local.n1.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.2  
  - m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.2  
  - mail.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.2  
  - mail.sp2l	3600	IN	mx	0 mail.sp2l  
  - mail.sp7ydd	3600	IN	a	89.228.59.72  
  - mail.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  - mail.sr5bbs	3600	IN	a	44.165.80.3  
  - mail.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - mapa.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - mk.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.253  
  - mmdvm.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  - moni.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.17  
  - n1.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.129  
  - n2.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.130  
  - node.sp2gch	3600	IN	a	44.165.35.10  
  - node.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.4  
  - node.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.8  
  - node.sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.15  
  - nodek.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.160  
  - nodem.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.171  
  - nodes.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.173  
  - nodeu.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.176  
  - nodew.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.174  
  - ok.sq9dhs	3600	IN	a	44.177.74.21  
  - ovh.sp9ch	3600	IN	a	44.132.96.22  
  - pa.sp2l	3600	IN	a	44.137.40.185  
  - pi-star.sq9gin	3600	IN	a	44.132.32.26  
  - pi.rx2.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.229  
  - pi.tx.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.231  
  - ping.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - pl	3600	IN	cname	sp2put  
  - proxy	3600	IN	cname	proxy.sp2put  
  - proxy.sp	3600	IN	cname	proxy.sp2put  
  - proxy.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.170  
  - proxy.sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  - putham.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.168  
  - remote.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.180  
  - remote.sq8l	3600	IN	cname	host-34.sq8l.ampr.org  
  - router.sq7psu	3600	IN	a	44.132.24.129  
  - rx-w.sr6s	3600	IN	a	44.132.21.66  
  - sdr.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.11  
  - search	3600	IN	cname	search.sp2put  
  - search.sp	3600	IN	cname	search.sp2put  
  - search.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.175  
  - senga86.dyndns.tv	3600	IN	cname	www.sp7ewl.ampr.org  
  - silesia.hblink	3600	IN	cname	sr9dbn  
  - sip.m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.4  
  - sip.sp2put	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - so8oo	3600	IN	a	44.132.98.28  
  - sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - sp.pe1chl	3600	IN	a	44.165.2.25  
  - sp0dz	3600	IN	a	44.132.96.27  
  - sp1are	3600	IN	a	44.132.98.17  
  - sp1are	3600	IN	a	44.132.98.34  
  - sp1imj	3600	IN	a	44.165.16.138  
  - sp1wsc	3600	IN	a	44.165.25.29  
  - sp2erd	3600	IN	a	44.165.33.138  
  - sp2fwf	3600	IN	a	44.165.33.130  
  - sp2gch	3600	IN	cname	aprs-pomorze  
  - sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.5  
  - sp2gps	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  - sp2gps	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  - sp2gps	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  - sp2iaz	3600	IN	a	44.165.33.129  
  - sp2jp	3600	IN	a	44.165.44.14  
  - sp2kfq	3600	IN	a	44.165.46.20  
  - sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  - sp2l	3600	IN	loc	54 32 28.244 N 18 28 9.464 E 26.0  
  - sp2msf	3600	IN	a	44.165.33.136  
  - sp2ong	3600	IN	a	44.165.32.1  
  - sp2ong	3600	IN	mx	0 sp2ong  
  - sp2ong-qrl.sp2ong	3600	IN	a	44.165.33.250  
  - sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.1  
  - sp2pmk	3600	IN	mx	0 sp2pmk  
  - sp2pmk	3600	IN	mx	10 sp2pmk.tvk.torun.pl.  
  - sp2pmk-2l1.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.253  
  - sp2pmk-5l1.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.252  
  - sp2pmk-club.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.254  
  - sp2pr	3600	IN	a	44.165.33.139  
  - sp2put	3600	IN	a	44.165.44.165  
  - sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 75.00  
  - sp2put	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  - sp2put	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  - sp2put	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  - sp2put	3600	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  - sp2pwm.sp2zie	3600	IN	a	44.132.66.2  
  - sp2rta	3600	IN	a	44.165.46.10  
  - sp2sj	3600	IN	a	44.165.44.19  
  - sp2st	3600	IN	a	44.165.44.122  
  - sp2swr	3600	IN	a	44.165.33.132  
  - sp2zie.sp2pwm	3600	IN	a	44.132.66.1  
  - sp3vsc	3600	IN	a	44.132.98.11  
  - sp4cmy	3600	IN	a	44.165.68.31  
  - sp4inh	3600	IN	a	44.165.69.1  
  - sp4tko	3600	IN	a	44.165.68.32  
  - sp5dlx	3600	IN	a	44.165.81.1  
  - sp6asb	3600	IN	a	44.165.104.10  
  - sp6fig	3600	IN	a	44.132.20.235  
  - sp6gpj	3600	IN	mx	50 go2.pl.  
  - sp6hack	3600	IN	a	44.132.96.28  
  - sp6hqt	3600	IN	a	44.132.98.3  
  - sp6ina	3600	IN	a	44.132.98.6  
  - sp6kcn	3600	IN	a	44.165.104.251  
  - sp6mks	3600	IN	a	44.132.96.24  
  - sp6ml	3600	IN	a	44.165.104.14  
  - sp6mmm	3600	IN	a	44.132.98.2  
  - sp6mr	3600	IN	a	44.132.98.9  
  - sp6pfl	3600	IN	a	44.132.98.23  
  - sp6qko	3600	IN	a	44.165.104.11  
  - sp6vxp	3600	IN	a	44.165.104.12  
  - sp7omq	3600	IN	a	44.165.112.10  
  - sp7team	3600	IN	a	44.165.113.113  
  - sp7tq	3600	IN	a	44.165.113.24  
  - sp7tsa	3600	IN	a	44.165.112.14  
  - sp7udi	3600	IN	a	44.165.112.26  
  - sp7unr	3600	IN	a	44.132.98.33  
  - sp8nth	3600	IN	a	155.133.14.66  
  - sp8nth	3600	IN	mx	0 sp8nth  
  - sp8ok	3600	IN	a	44.132.98.14  
  - sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.131  
  - sp9krj-5l1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.133  
  - sp9krj-l1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.132  
  - sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.1  
  - sp9oyb-5l1.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.252  
  - sp9oyb-l1.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.254  
  - sp9oyb-l2.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.253  
  - sp9pw	3600	IN	a	44.132.98.5  
  - sp9rtk	3600	IN	a	44.132.98.8  
  - sp9rtt	3600	IN	a	44.177.74.54  
  - sp9sgl	3600	IN	a	44.132.98.24  
  - sp9soi	3600	IN	a	44.132.98.7  
  - sp9t	3600	IN	cname	sq9tck  
  - sp9ted	3600	IN	a	44.132.98.16  
  - speedtest.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - sq1fyb	3600	IN	a	44.165.16.146  
  - sq2cfv	3600	IN	a	44.165.33.131  
  - sq2cfv-2nd.sp2cfv	3600	IN	a	44.165.33.134  
  - sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.9  
  - sq2frb	3600	IN	loc	53 09 01.4 N 18 10 40.7 E 0.00  
  - sq2frb	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  - sq2frb	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  - sq2frb	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  - sq2frb	3600	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  - sq2lxn	3600	IN	a	44.165.33.137  
  - sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.16  
  - sq2rby	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  - sq2rby	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  - sq2rby	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  - sq2yc	3600	IN	a	44.165.33.133  
  - sq2yc-wx.sq2yc	3600	IN	a	44.165.33.135  
  - sq3c	3600	IN	a	44.132.96.29  
  - sq4bja	3600	IN	a	44.165.67.201  
  - sq4cuc	3600	IN	a	44.165.68.20  
  - sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.2  
  - sq6dz	3600	IN	a	44.132.98.25  
  - sq6elq	3600	IN	a	44.165.104.9  
  - sq6elq.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.18  
  - sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.200  
  - sq6rr.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.17  
  - sq7br	3600	IN	a	44.165.113.21  
  - sq7eho	3600	IN	a	44.165.67.205  
  - sq7fjb	3600	IN	a	44.165.113.23  
  - sq7khz	3600	IN	a	44.165.113.22  
  - sq7os	3600	IN	a	44.132.98.19  
  - sq7owv	3600	IN	a	44.165.112.18  
  - sq7psu	3600	IN	a	44.132.24.130  
  - sq7pte	3600	IN	a	44.165.112.22  
  - sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.20  
  - sq8gkt	3600	IN	a	44.165.129.5  
  - sq8jmd	3600	IN	a	44.165.80.10  
  - sq8l	3600	IN	a	44.165.130.1  
  - sq8oqc	3600	IN	a	44.132.98.21  
  - sq9jdz	3600	IN	a	44.132.98.15  
  - sq9lfq	3600	IN	a	44.165.145.129  
  - sq9lm	3600	IN	a	44.132.98.22  
  - sq9nfn	3600	IN	a	44.132.98.10  
  - sq9rzi	3600	IN	a	44.132.98.12  
  - sq9tck	3600	IN	a	44.132.33.221  
  - sq9zaq	3600	IN	a	44.132.98.13  
  - sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.10  
  - sr1k	3600	IN	a	44.165.16.34  
  - sr1uvx	3600	IN	a	44.165.16.35  
  - sr1wx	3600	IN	a	44.165.16.36  
  - sr2c	3600	IN	a	44.165.67.6  
  - sr2dbm	3600	IN	a	44.165.44.172  
  - sr2dbm	3600	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  - sr2fm	3600	IN	a	44.165.67.7  
  - sr2gt	3600	IN	a	44.165.67.5  
  - sr2put	3600	IN	a	44.165.44.162  
  - sr2put	3600	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80.00  
  - sr2uvf	3600	IN	a	44.165.44.163  
  - sr2uvf	3600	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 80.00  
  - sr2wx	3600	IN	a	44.165.44.166  
  - sr2wx	3600	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80  
  - sr2wxc	3600	IN	a	44.165.44.250  
  - sr2wxcz	3600	IN	a	44.165.35.9  
  - sr3xxx	3600	IN	a	44.165.67.9  
  - sr4dgt	3600	IN	a	44.165.67.13  
  - sr4don	3600	IN	a	44.165.68.254  
  - sr4don	3600	IN	mx	10 sr4don.ampr.org.  
  - sr4don	3600	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  - sr4don	3600	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  - sr4dxc	3600	IN	cname	gate.sr4don  
  - sr4mi	3600	IN	a	44.165.67.17  
  - sr4su	3600	IN	a	44.165.67.21  
  - sr4su15	3600	IN	a	44.165.67.22  
  - sr5bbs	3600	IN	a	44.165.80.250  
  - sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.1  
  - sr5ddd	3600	IN	mx	10 sr5ddd.ampr.org.  
  - sr5ddd	3600	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  - sr5ddd	3600	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  - sr5wp	3600	IN	a	44.165.67.25  
  - sr6box	3600	IN	a	44.132.22.2  
  - sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.132  
  - sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.1  
  - sr6lws	3600	IN	a	44.165.67.33  
  - sr6lzm	3600	IN	a	44.165.67.29  
  - sr6w	3600	IN	a	44.132.21.4  
  - sr7ki	3600	IN	a	44.165.67.37  
  - sr7ldz	3600	IN	a	44.165.67.41  
  - sr7sc	3600	IN	a	44.165.67.65  
  - sr7st	3600	IN	a	44.165.67.45  
  - sr7vv	3600	IN	a	44.165.67.49  
  - sr8kr	3600	IN	a	44.165.67.54  
  - sr8mbx	3600	IN	mx	0 gvj74.internetdsl.tpnet.pl.  
  - sr8pl	3600	IN	a	44.165.67.53  
  - sr9ae	3600	IN	a	44.165.67.61  
  - sr9dbn	3600	IN	a	44.132.32.25  
  - sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.68  
  - sr9np	3600	IN	a	44.165.67.60  
  - sr9pc	3600	IN	a	44.165.67.58  
  - sr9ss	3600	IN	a	44.165.67.57  
  - sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.192  
  - stretch.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.10  
  - svxlink.sp	3600	IN	cname	ovh.sp9ch  
  - tnn.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.2  
  - tnos.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.5  
  - trace.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - traceroute.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - trx-db0spn.sp6wjm	3600	IN	a	44.148.76.29  
  - trx-sp6wjm.db0spn	3600	IN	a	44.148.76.26  
  - trx.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.164  
  - trx.sq6elq	3600	IN	a	44.165.104.242  
  - tx.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.199  
  - uron.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.7  
  - user17.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.17  
  - user18.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.18  
  - user19.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.19  
  - user20.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.20  
  - user21.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.21  
  - user22.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.22  
  - voip.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  - vpn-gate.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.193  
  - vpn.so8oo	3600	IN	a	44.132.98.31  
  - vpn.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.246  
  - vpn.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.254  
  - vpn.sq6elq	3600	IN	a	44.132.98.4  
  - vpn198.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.198  
  - vpn202.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.202  
  - vpn206.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.206  
  - vpn210.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.210  
  - vpn214.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.214  
  - vpn218.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.218  
  - vpn222.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.222  
  - vpn226.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.226  
  - vpn230.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.230  
  - vpn234.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.234  
  - vpn238.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.238  
  - vpn242.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.242  
  - vpnsr.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.17  
  - web.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  - web.sq8oqc	3600	IN	a	44.132.98.20  
  - webcam.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.227  
  - webcam.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.201  
  - websdr.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.169  
  - whatismyip.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - wifi.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.161  
  - ww2.sp1lop	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - www.bydgoszcz	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.bygra	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.gate.sp2gch	3600	IN	cname	gate.sp2gch  
  - www.node.sp2gch	3600	IN	cname	node.sp2gch  
  - www.pl	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.sp1imj	3600	IN	cname	sp1imj  
  - www.sp1jqj	3600	IN	cname	server.hf1l  
  - www.sp2gch	3600	IN	cname	aprs-pomorze  
  - www.sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  - www.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.sp5dlx	3600	IN	cname	sp5dlx  
  - www.sp7ydd	3600	IN	a	89.228.59.72  
  - www.sp8nth	3600	IN	a	155.133.14.66  
  - www.sp9oyb	3600	IN	cname	sp9oyb  
  - www.sq1fyb	3600	IN	cname	sq1fyb  
  - www.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  - www.sq6mno	3600	IN	cname	server.hf1l  
  - www.sq8gkt	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - www.sr1bsz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  - www.sr1dsz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  - www.sr1geo	3600	IN	cname	sr1geo  
  - www.sr1wxz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  - www.sr2wxcz	3600	IN	cname	sr2wxcz  
  - www.sr4don	3600	IN	cname	gate.sr4don  
  - www.sr5bbs	3600	IN	a	195.187.71.116  
  - www.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - wx.sr1wxz	3600	IN	a	44.165.25.252  
  - xnet.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.8  
  - xnet.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.131  
  - xnet.sr1dsz	3600	IN	a	44.165.25.253  
  - xnet.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.253  
  - xnet.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.253  
  - xnet.sr8dbs	3600	IN	a	44.165.129.253  
  - xnet.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.197  
  - xnet.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.69  
  - xnet.sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.194  
  -----------------------------  
  Thu Sep 21 07:07:04 CEST 2023:  
  + ap-access.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.233  
  + ap-chelmiec.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.232  
  + ap-ne.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.3  
  + ap-piaskowa.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.226  
  + ap-se.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.2  
  + ap-west.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.252  
  + ap.rx2.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.228  
  + ap.sp6fig	3600	IN	a	44.132.20.230  
  + ap.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.5  
  + aprs-pomorze	3600	IN	a	44.165.35.2  
  + avpn1.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.18  
  + avpn2.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.19  
  + avpn3.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.20  
  + avpn4.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.21  
  + avpn5.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.22  
  + avpn6.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.23  
  + avpn7.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.24  
  + bb-db0spn.sp6wjm	3600	IN	a	44.148.76.30  
  + bb-sp6wjm.db0spn	3600	IN	a	44.148.76.25  
  + bbs.hf8n	3600	IN	a	44.165.128.1  
  + bbs.sr1bsz	3600	IN	cname	www.sr1bsz  
  + bbs.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + bbs.sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.193  
  + blog.sp2pmk	3600	IN	cname	sp2pmk  
  + bydgoszcz	3600	IN	cname	sp2put  
  + bygra	3600	IN	cname	sp2put  
  + cam-e.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.7  
  + cam-n.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.6  
  + cam-sw.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.8  
  + cam.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.12  
  + cam.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.10  
  + clock.sq6emm	3600	IN	a	44.165.111.2  
  + dhcp123.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.123  
  + dhcp124.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.124  
  + dhcp125.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.125  
  + dhcp126.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.126  
  + dhcp128.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.128  
  + dhcp129.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.129  
  + dhcp130.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.130  
  + dhcp131.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.131  
  + dhcp132.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.132  
  + dhcp133.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.133  
  + dhcp134.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.134  
  + dhcp135.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.135  
  + dhcp136.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.136  
  + dhcp137.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.137  
  + dhcp138.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.138  
  + dhcp139.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.139  
  + dhcp140.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.140  
  + dhcp141.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.141  
  + dhcp142.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.142  
  + dhcp143.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.143  
  + dhcp144.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.144  
  + dhcp145.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.145  
  + dhcp146.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.146  
  + dhcp147.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.147  
  + dhcp148.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.148  
  + dhcp149.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.149  
  + dhcp150.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.150  
  + dhcp151.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.151  
  + dhcp152.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.152  
  + dhcp153.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.153  
  + dhcp154.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.154  
  + dhcp155.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.155  
  + dhcp156.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.156  
  + dhcp157.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.157  
  + dhcp158.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.158  
  + dhcp159.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.159  
  + dig	3600	IN	cname	dig.so8oo  
  + dig.so8oo	3600	IN	a	44.132.98.30  
  + dns.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + dxc.sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  + dxc.sr1dxz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  + dxc.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + dyn30.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.30  
  + dyn31.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.31  
  + dyn32.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.32  
  + dyn33.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.33  
  + dyn34.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.34  
  + dyn35.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.35  
  + dyn36.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.36  
  + dyn37.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.37  
  + dyn38.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.38  
  + dyn39.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.39  
  + dyn40.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.40  
  + dyn41.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.41  
  + dyn42.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.42  
  + dyn43.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.43  
  + dyn44.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.44  
  + dyn45.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.45  
  + edge-a.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.2  
  + edge-z.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.3  
  + edge.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.1  
  + emcom1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.135  
  + emcom2.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.136  
  + emcom3.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.137  
  + emcom4.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.138  
  + emcom5.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.139  
  + emcom6.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.140  
  + esp32rx1.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.8  
  + esp32rx2.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.9  
  + extsrv.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.179  
  + forum	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + forum.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + forum.sr6dwb	3600	IN	cname	sr6dwb  
  + fradar.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.167  
  + ftp.sr3bbs	3600	IN	cname	linux.sr3bbs  
  + gate.sp2gch	3600	IN	a	44.165.35.1  
  + gate.sp2kfq	3600	IN	a	44.165.46.1  
  + gate.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.1  
  + gate.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.121  
  + gate.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.10  
  + gate.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.251  
  + gate.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.1  
  + gate.sr4don	3600	IN	mx	0 jestok.com.  
  + gate.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.250  
  + gate2.sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.250  
  + gateway.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + gitea.sp	3600	IN	cname	www.sr6dwb  
  + gw-vpn.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.33  
  + gw.hf8n	3600	IN	a	44.165.128.254  
  + gw.m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.1  
  + gw.sp2gdz	3600	IN	a	44.132.5.65  
  + gw.sp2pwm	3600	IN	a	44.132.5.1  
  + gw.sp2topa	3600	IN	a	44.132.4.65  
  + gw.sp2zie	3600	IN	a	44.132.4.193  
  + gw.sp6hack	3600	IN	a	44.132.21.193  
  + gw.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.225  
  + gw.sp8gon	3600	IN	a	44.132.28.65  
  + gw.sp8gpb	3600	IN	a	44.132.28.1  
  + gw.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.129  
  + gw.sp9ted	3600	IN	a	44.165.1.9  
  + gw.sq2kl	3600	IN	a	44.132.4.129  
  + gw.sq3c	3600	IN	a	44.132.8.65  
  + gw.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.1  
  + gw.sq6emm	3600	IN	a	44.165.111.1  
  + gw.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.194  
  + gw.sq9gin	3600	IN	a	44.132.32.30  
  + gw.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.9  
  + gw.sr1geo	3600	IN	a	91.241.24.251  
  + gw.sr6box	3600	IN	a	44.132.22.1  
  + gw.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.1  
  + gw.sr6s	3600	IN	a	44.132.21.65  
  + gw.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.193  
  + gw.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.65  
  + gw1.sr1k	3600	IN	a	44.165.16.129  
  + gw2.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.254  
  + gw2.sr1k	3600	IN	a	44.165.16.130  
  + hambook	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + hambook.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + hamcloud	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + hamcloud.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + hamnet.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  + hblink.sp	3600	IN	cname	ovh.sp9ch  
  + hf1l	3600	IN	a	44.165.25.33  
  + hf4all	3600	IN	a	44.132.98.18  
  + hm1.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.11  
  + hm2.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.12  
  + hm3.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.13  
  + hm4.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.14  
  + home.hf2l	3600	IN	a	44.165.2.14  
  + home.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.4  
  + home.sp2l	3600	IN	mx	0 home.sp2l  
  + host-34.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.34  
  + host-35.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.35  
  + host-36.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.36  
  + host-37.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.37  
  + host-38.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.38  
  + host-39.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.39  
  + host-40.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.40  
  + host-41.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.41  
  + host-42.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.42  
  + host-43.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.43  
  + host-44.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.44  
  + host-45.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.45  
  + host-46.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.46  
  + hpt610.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.9  
  + hptlxc.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.11  
  + hub.sr4don	3600	IN	a	44.165.67.1  
  + jabber.sp2l	3600	IN	cname	linux.sp2l  
  + jnos.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.3  
  + jnos.sp7ydd	3600	IN	a	44.165.69.250  
  + jnos.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.250  
  + jnos.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.254  
  + jnos.sr8bbs	3600	IN	a	44.165.129.250  
  + jnsp.hf2l	3600	IN	a	44.165.2.13  
  + jnsp.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.6  
  + klub.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  + link-nodew.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.177  
  + link-sp2gps.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.2  
  + link-sp2jp.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.13  
  + link-sp2sj.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.18  
  + link-sq2frb.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.6  
  + link.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.3  
  + link.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.7  
  + link.sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.11  
  + linux-sp2ong	3600	IN	mx	50 geofizyka.torun.pl.  
  + linux.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.2  
  + linux.sp2l	3600	IN	aaaa	2001:470:7dac::2  
  + linux.sp7ydd	3600	IN	a	44.165.69.254  
  + linux.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.130  
  + linux.sq6ell	3600	IN	a	44.165.104.7  
  + linux.sq6ell	3600	IN	mx	10 mail.provider.pl.  
  + linux.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.254  
  + linux.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.254  
  + linux.sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.254  
  + linux.sr8bbs	3600	IN	a	44.165.129.254  
  + linux.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.195  
  + linux.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.67  
  + local.n1.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.2  
  + m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.2  
  + mail.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.2  
  + mail.sp2l	3600	IN	mx	0 mail.sp2l  
  + mail.sp7ydd	3600	IN	a	89.228.59.72  
  + mail.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  + mail.sr5bbs	3600	IN	a	44.165.80.3  
  + mail.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + mapa.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + mk.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.253  
  + mmdvm.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  + moni.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.17  
  + n1.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.129  
  + n2.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.130  
  + node.sp2gch	3600	IN	a	44.165.35.10  
  + node.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.4  
  + node.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.8  
  + node.sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.15  
  + nodek.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.160  
  + nodem.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.171  
  + nodes.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.173  
  + nodeu.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.176  
  + nodew.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.174  
  + ok.sq9dhs	3600	IN	a	44.177.74.21  
  + ovh.sp9ch	3600	IN	a	44.132.96.22  
  + pa.sp2l	3600	IN	a	44.137.40.185  
  + pi-star.sq9gin	3600	IN	a	44.132.32.26  
  + pi.rx2.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.229  
  + pi.tx.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.231  
  + ping.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + pl	3600	IN	cname	sp2put  
  + proxy	3600	IN	cname	proxy.sp2put  
  + proxy.sp	3600	IN	cname	proxy.sp2put  
  + proxy.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.170  
  + proxy.sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  + putham.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.168  
  + remote.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.180  
  + remote.sq8l	3600	IN	cname	host-34.sq8l.ampr.org  
  + router.sq7psu	3600	IN	a	44.132.24.129  
  + rx-w.sr6s	3600	IN	a	44.132.21.66  
  + sdr.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.11  
  + search	3600	IN	cname	search.sp2put  
  + search.sp	3600	IN	cname	search.sp2put  
  + search.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.175  
  + senga86.dyndns.tv	3600	IN	cname	www.sp7ewl.ampr.org  
  + silesia.hblink	3600	IN	cname	sr9dbn  
  + sip.m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.4  
  + sip.sp2put	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + so8oo	3600	IN	a	44.132.98.28  
  + sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + sp.pe1chl	3600	IN	a	44.165.2.25  
  + sp0dz	3600	IN	a	44.132.96.27  
  + sp1are	3600	IN	a	44.132.98.17  
  + sp1are	3600	IN	a	44.132.98.34  
  + sp1imj	3600	IN	a	44.165.16.138  
  + sp1wsc	3600	IN	a	44.165.25.29  
  + sp2erd	3600	IN	a	44.165.33.138  
  + sp2fwf	3600	IN	a	44.165.33.130  
  + sp2gch	3600	IN	cname	aprs-pomorze  
  + sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.5  
  + sp2gps	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sp2gps	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  + sp2gps	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sp2iaz	3600	IN	a	44.165.33.129  
  + sp2jp	3600	IN	a	44.165.44.14  
  + sp2kfq	3600	IN	a	44.165.46.20  
  + sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  + sp2l	3600	IN	loc	54 32 28.244 N 18 28 9.464 E 26.0  
  + sp2msf	3600	IN	a	44.165.33.136  
  + sp2ong	3600	IN	a	44.165.32.1  
  + sp2ong	3600	IN	mx	0 sp2ong  
  + sp2ong-qrl.sp2ong	3600	IN	a	44.165.33.250  
  + sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.1  
  + sp2pmk	3600	IN	mx	0 sp2pmk  
  + sp2pmk	3600	IN	mx	10 sp2pmk.tvk.torun.pl.  
  + sp2pmk-2l1.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.253  
  + sp2pmk-5l1.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.252  
  + sp2pmk-club.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.254  
  + sp2pr	3600	IN	a	44.165.33.139  
  + sp2put	3600	IN	a	44.165.44.165  
  + sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 75.00  
  + sp2put	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sp2put	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  + sp2put	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sp2put	3600	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  + sp2pwm.sp2zie	3600	IN	a	44.132.66.2  
  + sp2rta	3600	IN	a	44.165.46.10  
  + sp2sj	3600	IN	a	44.165.44.19  
  + sp2st	3600	IN	a	44.165.44.122  
  + sp2swr	3600	IN	a	44.165.33.132  
  + sp2zie.sp2pwm	3600	IN	a	44.132.66.1  
  + sp3vsc	3600	IN	a	44.132.98.11  
  + sp4cmy	3600	IN	a	44.165.68.31  
  + sp4inh	3600	IN	a	44.165.69.1  
  + sp4tko	3600	IN	a	44.165.68.32  
  + sp5dlx	3600	IN	a	44.165.81.1  
  + sp6asb	3600	IN	a	44.165.104.10  
  + sp6fig	3600	IN	a	44.132.20.235  
  + sp6gpj	3600	IN	mx	50 go2.pl.  
  + sp6hack	3600	IN	a	44.132.96.28  
  + sp6hqt	3600	IN	a	44.132.98.3  
  + sp6ina	3600	IN	a	44.132.98.6  
  + sp6kcn	3600	IN	a	44.165.104.251  
  + sp6mks	3600	IN	a	44.132.96.24  
  + sp6ml	3600	IN	a	44.165.104.14  
  + sp6mmm	3600	IN	a	44.132.98.2  
  + sp6mr	3600	IN	a	44.132.98.9  
  + sp6pfl	3600	IN	a	44.132.98.23  
  + sp6qko	3600	IN	a	44.165.104.11  
  + sp6vxp	3600	IN	a	44.165.104.12  
  + sp7omq	3600	IN	a	44.165.112.10  
  + sp7team	3600	IN	a	44.165.113.113  
  + sp7tq	3600	IN	a	44.165.113.24  
  + sp7tsa	3600	IN	a	44.165.112.14  
  + sp7udi	3600	IN	a	44.165.112.26  
  + sp7unr	3600	IN	a	44.132.98.33  
  + sp8nth	3600	IN	a	155.133.14.66  
  + sp8nth	3600	IN	mx	0 sp8nth  
  + sp8ok	3600	IN	a	44.132.98.14  
  + sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.131  
  + sp9krj-5l1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.133  
  + sp9krj-l1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.132  
  + sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.1  
  + sp9oyb-5l1.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.252  
  + sp9oyb-l1.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.254  
  + sp9oyb-l2.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.253  
  + sp9pw	3600	IN	a	44.132.98.5  
  + sp9rtk	3600	IN	a	44.132.98.8  
  + sp9rtt	3600	IN	a	44.177.74.54  
  + sp9sgl	3600	IN	a	44.132.98.24  
  + sp9soi	3600	IN	a	44.132.98.7  
  + sp9t	3600	IN	cname	sq9tck  
  + sp9ted	3600	IN	a	44.132.98.16  
  + speedtest.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  + sq1fyb	3600	IN	a	44.165.16.146  
  + sq2cfv	3600	IN	a	44.165.33.131  
  + sq2cfv-2nd.sp2cfv	3600	IN	a	44.165.33.134  
  + sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.9  
  + sq2frb	3600	IN	loc	53 09 01.4 N 18 10 40.7 E 0.00  
  + sq2frb	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sq2frb	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  + sq2frb	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sq2frb	3600	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  + sq2lxn	3600	IN	a	44.165.33.137  
  + sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.16  
  + sq2rby	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sq2rby	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  + sq2rby	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sq2yc	3600	IN	a	44.165.33.133  
  + sq2yc-wx.sq2yc	3600	IN	a	44.165.33.135  
  + sq3c	3600	IN	a	44.132.96.29  
  + sq4bja	3600	IN	a	44.165.67.201  
  + sq4cuc	3600	IN	a	44.165.68.20  
  + sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.2  
  + sq6dz	3600	IN	a	44.132.98.25  
  + sq6elq	3600	IN	a	44.165.104.9  
  + sq6elq.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.18  
  + sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.200  
  + sq6rr.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.17  
  + sq7br	3600	IN	a	44.165.113.21  
  + sq7eho	3600	IN	a	44.165.67.205  
  + sq7fjb	3600	IN	a	44.165.113.23  
  + sq7khz	3600	IN	a	44.165.113.22  
  + sq7os	3600	IN	a	44.132.98.19  
  + sq7owv	3600	IN	a	44.165.112.18  
  + sq7psu	3600	IN	a	44.132.24.130  
  + sq7pte	3600	IN	a	44.165.112.22  
  + sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.20  
  + sq8gkt	3600	IN	a	44.165.129.5  
  + sq8jmd	3600	IN	a	44.165.80.10  
  + sq8l	3600	IN	a	44.165.130.1  
  + sq8oqc	3600	IN	a	44.132.98.21  
  + sq9jdz	3600	IN	a	44.132.98.15  
  + sq9lfq	3600	IN	a	44.165.145.129  
  + sq9lm	3600	IN	a	44.132.98.22  
  + sq9nfn	3600	IN	a	44.132.98.10  
  + sq9rzi	3600	IN	a	44.132.98.12  
  + sq9tck	3600	IN	a	44.132.33.221  
  + sq9zaq	3600	IN	a	44.132.98.13  
  + sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.10  
  + sr1k	3600	IN	a	44.165.16.34  
  + sr1uvx	3600	IN	a	44.165.16.35  
  + sr1wx	3600	IN	a	44.165.16.36  
  + sr2c	3600	IN	a	44.165.67.6  
  + sr2dbm	3600	IN	a	44.165.44.172  
  + sr2dbm	3600	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  + sr2fm	3600	IN	a	44.165.67.7  
  + sr2gt	3600	IN	a	44.165.67.5  
  + sr2put	3600	IN	a	44.165.44.162  
  + sr2put	3600	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80.00  
  + sr2uvf	3600	IN	a	44.165.44.163  
  + sr2uvf	3600	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 80.00  
  + sr2wx	3600	IN	a	44.165.44.166  
  + sr2wx	3600	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80  
  + sr2wxc	3600	IN	a	44.165.44.250  
  + sr2wxcz	3600	IN	a	44.165.35.9  
  + sr3xxx	3600	IN	a	44.165.67.9  
  + sr4dgt	3600	IN	a	44.165.67.13  
  + sr4don	3600	IN	a	44.165.68.254  
  + sr4don	3600	IN	mx	10 sr4don.ampr.org.  
  + sr4don	3600	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  + sr4don	3600	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  + sr4dxc	3600	IN	cname	gate.sr4don  
  + sr4mi	3600	IN	a	44.165.67.17  
  + sr4su	3600	IN	a	44.165.67.21  
  + sr4su15	3600	IN	a	44.165.67.22  
  + sr5bbs	3600	IN	a	44.165.80.250  
  + sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.1  
  + sr5ddd	3600	IN	mx	10 sr5ddd.ampr.org.  
  + sr5ddd	3600	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  + sr5ddd	3600	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  + sr5wp	3600	IN	a	44.165.67.25  
  + sr6box	3600	IN	a	44.132.22.2  
  + sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.132  
  + sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.1  
  + sr6lws	3600	IN	a	44.165.67.33  
  + sr6lzm	3600	IN	a	44.165.67.29  
  + sr6w	3600	IN	a	44.132.21.4  
  + sr7ki	3600	IN	a	44.165.67.37  
  + sr7ldz	3600	IN	a	44.165.67.41  
  + sr7sc	3600	IN	a	44.165.67.65  
  + sr7st	3600	IN	a	44.165.67.45  
  + sr7vv	3600	IN	a	44.165.67.49  
  + sr8kr	3600	IN	a	44.165.67.54  
  + sr8mbx	3600	IN	mx	0 gvj74.internetdsl.tpnet.pl.  
  + sr8pl	3600	IN	a	44.165.67.53  
  + sr9ae	3600	IN	a	44.165.67.61  
  + sr9dbn	3600	IN	a	44.132.32.25  
  + sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.68  
  + sr9np	3600	IN	a	44.165.67.60  
  + sr9pc	3600	IN	a	44.165.67.58  
  + sr9ss	3600	IN	a	44.165.67.57  
  + sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.192  
  + stretch.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.10  
  + svxlink.sp	3600	IN	cname	ovh.sp9ch  
  + tnn.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.2  
  + tnos.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.5  
  + trace.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + traceroute.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + trx-db0spn.sp6wjm	3600	IN	a	44.148.76.29  
  + trx-sp6wjm.db0spn	3600	IN	a	44.148.76.26  
  + trx.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.164  
  + trx.sq6elq	3600	IN	a	44.165.104.242  
  + tx.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.199  
  + uron.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.7  
  + user17.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.17  
  + user18.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.18  
  + user19.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.19  
  + user20.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.20  
  + user21.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.21  
  + user22.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.22  
  + voip.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  + vpn-gate.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.193  
  + vpn.so8oo	3600	IN	a	44.132.98.31  
  + vpn.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.246  
  + vpn.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.254  
  + vpn.sq6elq	3600	IN	a	44.132.98.4  
  + vpn198.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.198  
  + vpn202.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.202  
  + vpn206.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.206  
  + vpn210.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.210  
  + vpn214.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.214  
  + vpn218.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.218  
  + vpn222.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.222  
  + vpn226.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.226  
  + vpn230.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.230  
  + vpn234.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.234  
  + vpn238.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.238  
  + vpn242.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.242  
  + vpnsr.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.17  
  + web.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  + web.sq8oqc	3600	IN	a	44.132.98.20  
  + webcam.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.227  
  + webcam.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.201  
  + websdr.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.169  
  + whatismyip.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + wifi.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.161  
  + ww2.sp1lop	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + www.bydgoszcz	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.bygra	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.gate.sp2gch	3600	IN	cname	gate.sp2gch  
  + www.node.sp2gch	3600	IN	cname	node.sp2gch  
  + www.pl	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.sp1imj	3600	IN	cname	sp1imj  
  + www.sp1jqj	3600	IN	cname	server.hf1l  
  + www.sp2gch	3600	IN	cname	aprs-pomorze  
  + www.sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  + www.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  + www.sp5dlx	3600	IN	cname	sp5dlx  
  + www.sp7ydd	3600	IN	a	89.228.59.72  
  + www.sp8nth	3600	IN	a	155.133.14.66  
  + www.sp9oyb	3600	IN	cname	sp9oyb  
  + www.sq1fyb	3600	IN	cname	sq1fyb  
  + www.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  + www.sq6mno	3600	IN	cname	server.hf1l  
  + www.sq8gkt	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + www.sr1bsz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  + www.sr1dsz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  + www.sr1geo	3600	IN	cname	sr1geo  
  + www.sr1wxz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  + www.sr2wxcz	3600	IN	cname	sr2wxcz  
  + www.sr4don	3600	IN	cname	gate.sr4don  
  + www.sr5bbs	3600	IN	a	195.187.71.116  
  + www.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + wx.sr1wxz	3600	IN	a	44.165.25.252  
  + xnet.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.8  
  + xnet.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.131  
  + xnet.sr1dsz	3600	IN	a	44.165.25.253  
  + xnet.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.253  
  + xnet.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.253  
  + xnet.sr8dbs	3600	IN	a	44.165.129.253  
  + xnet.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.197  
  + xnet.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.69  
  + xnet.sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.194  
  -----------------------------  
  Thu Oct 5 07:07:03 CEST 2023:  
  - esp32rx1.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.8  
  - esp32rx2.db0sc	3600	IN	a	44.149.101.9  
  -----------------------------  
  Mon Nov 13 07:07:04 CET 2023:  
  - www.sq8gkt	3600	IN	a	89.186.30.23  
  + www.sq8gkt	3600	IN	a	109.207.104.90  
  -----------------------------  
  Tue Nov 14 07:07:04 CET 2023:  
  + mail.sq8gkt	3600	IN	a	109.207.104.90  
  -----------------------------  
  Tue Feb 13 07:07:03 CET 2024:  
  - ap.sp6fig	3600	IN	a	44.132.20.230  
  + ap.sp6fig	3600	IN	a	44.132.21.19  
  + iu0cix	3600	IN	a	44.132.98.29  
  - sp6fig	3600	IN	a	44.132.20.235  
  + sp6fig	3600	IN	a	44.132.21.20  
  + sp7jw	3600	IN	a	44.132.98.26  
  + sp9dlm	3600	IN	a	44.132.98.27  
  + sr6wb	3600	IN	a	44.132.21.24  
  + webcams.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.10  
  + xnet.sr6db	3600	IN	a	44.165.104.243  
  -----------------------------  
  Wed Feb 28 07:07:03 CET 2024:  
  - clock.sq6emm	3600	IN	a	44.165.111.2  
  + gw.sp6plh	3600	IN	a	44.132.22.65  
  - gw.sq6emm	3600	IN	a	44.165.111.1  
  + gw.sq9kph	3600	IN	a	44.132.28.129  
  + sp2zie	3600	IN	a	44.132.96.35  
  + sq6emm	3600	IN	a	44.132.98.36  
  + sq9kph	3600	IN	a	44.132.96.38  
  -----------------------------  
  Thu Feb 29 07:07:04 CET 2024:  
  + ap-client.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.235  
  + pc.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.241  
  - sp6vxp	3600	IN	a	44.165.104.12  
  + sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.237  
  -----------------------------  
  Sat Mar 16 07:07:04 CET 2024:  
  - ap-access.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.233  
  - ap-chelmiec.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.232  
  - ap-client.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.235  
  - ap-ne.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.3  
  - ap-piaskowa.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.226  
  - ap-se.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.2  
  - ap-west.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.252  
  - ap.rx2.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.228  
  - ap.sp6fig	3600	IN	a	44.132.21.19  
  - ap.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.5  
  - aprs-pomorze	3600	IN	a	44.165.35.2  
  - avpn1.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.18  
  - avpn2.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.19  
  - avpn3.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.20  
  - avpn4.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.21  
  - avpn5.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.22  
  - avpn6.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.23  
  - avpn7.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.24  
  - bb-db0spn.sp6wjm	3600	IN	a	44.148.76.30  
  - bb-sp6wjm.db0spn	3600	IN	a	44.148.76.25  
  - bbs.hf8n	3600	IN	a	44.165.128.1  
  - bbs.sr1bsz	3600	IN	cname	www.sr1bsz  
  - bbs.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - bbs.sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.193  
  - blog.sp2pmk	3600	IN	cname	sp2pmk  
  - bydgoszcz	3600	IN	cname	sp2put  
  - bygra	3600	IN	cname	sp2put  
  - cam-e.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.7  
  - cam-n.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.6  
  - cam-sw.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.8  
  - cam.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.12  
  - cam.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.10  
  - dhcp123.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.123  
  - dhcp124.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.124  
  - dhcp125.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.125  
  - dhcp126.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.126  
  - dhcp128.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.128  
  - dhcp129.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.129  
  - dhcp130.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.130  
  - dhcp131.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.131  
  - dhcp132.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.132  
  - dhcp133.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.133  
  - dhcp134.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.134  
  - dhcp135.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.135  
  - dhcp136.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.136  
  - dhcp137.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.137  
  - dhcp138.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.138  
  - dhcp139.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.139  
  - dhcp140.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.140  
  - dhcp141.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.141  
  - dhcp142.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.142  
  - dhcp143.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.143  
  - dhcp144.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.144  
  - dhcp145.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.145  
  - dhcp146.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.146  
  - dhcp147.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.147  
  - dhcp148.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.148  
  - dhcp149.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.149  
  - dhcp150.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.150  
  - dhcp151.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.151  
  - dhcp152.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.152  
  - dhcp153.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.153  
  - dhcp154.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.154  
  - dhcp155.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.155  
  - dhcp156.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.156  
  - dhcp157.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.157  
  - dhcp158.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.158  
  - dhcp159.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.159  
  - dig	3600	IN	cname	dig.so8oo  
  - dig.so8oo	3600	IN	a	44.132.98.30  
  - dns.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - dxc.sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  - dxc.sr1dxz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  - dxc.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - dyn30.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.30  
  - dyn31.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.31  
  - dyn32.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.32  
  - dyn33.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.33  
  - dyn34.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.34  
  - dyn35.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.35  
  - dyn36.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.36  
  - dyn37.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.37  
  - dyn38.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.38  
  - dyn39.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.39  
  - dyn40.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.40  
  - dyn41.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.41  
  - dyn42.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.42  
  - dyn43.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.43  
  - dyn44.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.44  
  - dyn45.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.45  
  - edge-a.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.2  
  - edge-z.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.3  
  - edge.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.1  
  - emcom1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.135  
  - emcom2.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.136  
  - emcom3.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.137  
  - emcom4.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.138  
  - emcom5.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.139  
  - emcom6.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.140  
  - extsrv.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.179  
  - forum	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - forum.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - forum.sr6dwb	3600	IN	cname	sr6dwb  
  - fradar.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.167  
  - ftp.sr3bbs	3600	IN	cname	linux.sr3bbs  
  - gate.sp2gch	3600	IN	a	44.165.35.1  
  - gate.sp2kfq	3600	IN	a	44.165.46.1  
  - gate.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.1  
  - gate.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.121  
  - gate.sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.10  
  - gate.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.251  
  - gate.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.1  
  - gate.sr4don	3600	IN	mx	0 jestok.com.  
  - gate.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.250  
  - gate2.sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.250  
  - gateway.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - gitea.sp	3600	IN	cname	www.sr6dwb  
  - gw-vpn.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.33  
  - gw.hf8n	3600	IN	a	44.165.128.254  
  - gw.m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.1  
  - gw.sp2gdz	3600	IN	a	44.132.5.65  
  - gw.sp2pwm	3600	IN	a	44.132.5.1  
  - gw.sp2topa	3600	IN	a	44.132.4.65  
  - gw.sp2zie	3600	IN	a	44.132.4.193  
  - gw.sp6hack	3600	IN	a	44.132.21.193  
  - gw.sp6plh	3600	IN	a	44.132.22.65  
  - gw.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.225  
  - gw.sp8gon	3600	IN	a	44.132.28.65  
  - gw.sp8gpb	3600	IN	a	44.132.28.1  
  - gw.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.129  
  - gw.sp9ted	3600	IN	a	44.165.1.9  
  - gw.sq2kl	3600	IN	a	44.132.4.129  
  - gw.sq3c	3600	IN	a	44.132.8.65  
  - gw.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.1  
  - gw.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.194  
  - gw.sq9gin	3600	IN	a	44.132.32.30  
  - gw.sq9kph	3600	IN	a	44.132.28.129  
  - gw.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.9  
  - gw.sr1geo	3600	IN	a	91.241.24.251  
  - gw.sr6box	3600	IN	a	44.132.22.1  
  - gw.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.1  
  - gw.sr6s	3600	IN	a	44.132.21.65  
  - gw.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.193  
  - gw.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.65  
  - gw1.sr1k	3600	IN	a	44.165.16.129  
  - gw2.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.254  
  - gw2.sr1k	3600	IN	a	44.165.16.130  
  - hambook	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - hambook.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - hamcloud	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - hamcloud.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - hamnet.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  - hblink.sp	3600	IN	cname	ovh.sp9ch  
  - hf1l	3600	IN	a	44.165.25.33  
  - hf4all	3600	IN	a	44.132.98.18  
  - hm1.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.11  
  - hm2.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.12  
  - hm3.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.13  
  - hm4.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.14  
  - home.hf2l	3600	IN	a	44.165.2.14  
  - home.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.4  
  - home.sp2l	3600	IN	mx	0 home.sp2l  
  - host-34.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.34  
  - host-35.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.35  
  - host-36.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.36  
  - host-37.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.37  
  - host-38.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.38  
  - host-39.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.39  
  - host-40.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.40  
  - host-41.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.41  
  - host-42.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.42  
  - host-43.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.43  
  - host-44.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.44  
  - host-45.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.45  
  - host-46.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.46  
  - hpt610.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.9  
  - hptlxc.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.11  
  - hub.sr4don	3600	IN	a	44.165.67.1  
  - iu0cix	3600	IN	a	44.132.98.29  
  - jabber.sp2l	3600	IN	cname	linux.sp2l  
  - jnos.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.3  
  - jnos.sp7ydd	3600	IN	a	44.165.69.250  
  - jnos.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.250  
  - jnos.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.254  
  - jnos.sr8bbs	3600	IN	a	44.165.129.250  
  - jnsp.hf2l	3600	IN	a	44.165.2.13  
  - jnsp.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.6  
  - klub.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  - link-nodew.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.177  
  - link-sp2gps.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.2  
  - link-sp2jp.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.13  
  - link-sp2sj.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.18  
  - link-sq2frb.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.6  
  - link.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.3  
  - link.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.7  
  - link.sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.11  
  - linux-sp2ong	3600	IN	mx	50 geofizyka.torun.pl.  
  - linux.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.2  
  - linux.sp2l	3600	IN	aaaa	2001:470:7dac::2  
  - linux.sp7ydd	3600	IN	a	44.165.69.254  
  - linux.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.130  
  - linux.sq6ell	3600	IN	a	44.165.104.7  
  - linux.sq6ell	3600	IN	mx	10 mail.provider.pl.  
  - linux.sr1bsz	3600	IN	a	44.165.25.254  
  - linux.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.254  
  - linux.sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.254  
  - linux.sr8bbs	3600	IN	a	44.165.129.254  
  - linux.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.195  
  - linux.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.67  
  - local.n1.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.2  
  - m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.2  
  - mail.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.2  
  - mail.sp2l	3600	IN	mx	0 mail.sp2l  
  - mail.sp7ydd	3600	IN	a	89.228.59.72  
  - mail.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  - mail.sq8gkt	3600	IN	a	109.207.104.90  
  - mail.sr5bbs	3600	IN	a	44.165.80.3  
  - mail.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - mapa.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - mk.sr6dwc	3600	IN	a	44.165.104.253  
  - mmdvm.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  - moni.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.17  
  - n1.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.129  
  - n2.sq8l	3600	IN	a	44.165.130.130  
  - node.sp2gch	3600	IN	a	44.165.35.10  
  - node.sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.4  
  - node.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.8  
  - node.sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.15  
  - nodek.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.160  
  - nodem.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.171  
  - nodes.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.173  
  - nodeu.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.176  
  - nodew.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.174  
  - ok.sq9dhs	3600	IN	a	44.177.74.21  
  - ovh.sp9ch	3600	IN	a	44.132.96.22  
  - pa.sp2l	3600	IN	a	44.137.40.185  
  - pc.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.241  
  - pi-star.sq9gin	3600	IN	a	44.132.32.26  
  - pi.rx2.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.229  
  - pi.tx.sr6w	3600	IN	a	44.132.20.231  
  - ping.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - pl	3600	IN	cname	sp2put  
  - proxy	3600	IN	cname	proxy.sp2put  
  - proxy.sp	3600	IN	cname	proxy.sp2put  
  - proxy.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.170  
  - proxy.sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  - putham.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.168  
  - remote.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.180  
  - remote.sq8l	3600	IN	cname	host-34.sq8l.ampr.org  
  - router.sq7psu	3600	IN	a	44.132.24.129  
  - rx-w.sr6s	3600	IN	a	44.132.21.66  
  - sdr.sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.11  
  - search	3600	IN	cname	search.sp2put  
  - search.sp	3600	IN	cname	search.sp2put  
  - search.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.175  
  - senga86.dyndns.tv	3600	IN	cname	www.sp7ewl.ampr.org  
  - silesia.hblink	3600	IN	cname	sr9dbn  
  - sip.m0hzq	3600	IN	a	44.132.20.4  
  - sip.sp2put	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - so8oo	3600	IN	a	44.132.98.28  
  - sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - sp.pe1chl	3600	IN	a	44.165.2.25  
  - sp0dz	3600	IN	a	44.132.96.27  
  - sp1are	3600	IN	a	44.132.98.17  
  - sp1are	3600	IN	a	44.132.98.34  
  - sp1imj	3600	IN	a	44.165.16.138  
  - sp1wsc	3600	IN	a	44.165.25.29  
  - sp2erd	3600	IN	a	44.165.33.138  
  - sp2fwf	3600	IN	a	44.165.33.130  
  - sp2gch	3600	IN	cname	aprs-pomorze  
  - sp2gps	3600	IN	a	44.165.44.5  
  - sp2gps	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  - sp2gps	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  - sp2gps	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  - sp2iaz	3600	IN	a	44.165.33.129  
  - sp2jp	3600	IN	a	44.165.44.14  
  - sp2kfq	3600	IN	a	44.165.46.20  
  - sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  - sp2l	3600	IN	loc	54 32 28.244 N 18 28 9.464 E 26.0  
  - sp2msf	3600	IN	a	44.165.33.136  
  - sp2ong	3600	IN	a	44.165.32.1  
  - sp2ong	3600	IN	mx	0 sp2ong  
  - sp2ong-qrl.sp2ong	3600	IN	a	44.165.33.250  
  - sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.1  
  - sp2pmk	3600	IN	mx	0 sp2pmk  
  - sp2pmk	3600	IN	mx	10 sp2pmk.tvk.torun.pl.  
  - sp2pmk-2l1.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.253  
  - sp2pmk-5l1.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.252  
  - sp2pmk-club.sp2pmk	3600	IN	a	44.165.33.254  
  - sp2pr	3600	IN	a	44.165.33.139  
  - sp2put	3600	IN	a	44.165.44.165  
  - sp2put	3600	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 75.00  
  - sp2put	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  - sp2put	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  - sp2put	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  - sp2put	3600	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  - sp2pwm.sp2zie	3600	IN	a	44.132.66.2  
  - sp2rta	3600	IN	a	44.165.46.10  
  - sp2sj	3600	IN	a	44.165.44.19  
  - sp2st	3600	IN	a	44.165.44.122  
  - sp2swr	3600	IN	a	44.165.33.132  
  - sp2zie	3600	IN	a	44.132.96.35  
  - sp2zie.sp2pwm	3600	IN	a	44.132.66.1  
  - sp3vsc	3600	IN	a	44.132.98.11  
  - sp4cmy	3600	IN	a	44.165.68.31  
  - sp4inh	3600	IN	a	44.165.69.1  
  - sp4tko	3600	IN	a	44.165.68.32  
  - sp5dlx	3600	IN	a	44.165.81.1  
  - sp6asb	3600	IN	a	44.165.104.10  
  - sp6fig	3600	IN	a	44.132.21.20  
  - sp6gpj	3600	IN	mx	50 go2.pl.  
  - sp6hack	3600	IN	a	44.132.96.28  
  - sp6hqt	3600	IN	a	44.132.98.3  
  - sp6ina	3600	IN	a	44.132.98.6  
  - sp6kcn	3600	IN	a	44.165.104.251  
  - sp6mks	3600	IN	a	44.132.96.24  
  - sp6ml	3600	IN	a	44.165.104.14  
  - sp6mmm	3600	IN	a	44.132.98.2  
  - sp6mr	3600	IN	a	44.132.98.9  
  - sp6pfl	3600	IN	a	44.132.98.23  
  - sp6qko	3600	IN	a	44.165.104.11  
  - sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.237  
  - sp7jw	3600	IN	a	44.132.98.26  
  - sp7omq	3600	IN	a	44.165.112.10  
  - sp7team	3600	IN	a	44.165.113.113  
  - sp7tq	3600	IN	a	44.165.113.24  
  - sp7tsa	3600	IN	a	44.165.112.14  
  - sp7udi	3600	IN	a	44.165.112.26  
  - sp7unr	3600	IN	a	44.132.98.33  
  - sp8nth	3600	IN	a	155.133.14.66  
  - sp8nth	3600	IN	mx	0 sp8nth  
  - sp8ok	3600	IN	a	44.132.98.14  
  - sp9dlm	3600	IN	a	44.132.98.27  
  - sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.131  
  - sp9krj-5l1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.133  
  - sp9krj-l1.sp9krj	3600	IN	a	44.165.145.132  
  - sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.1  
  - sp9oyb-5l1.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.252  
  - sp9oyb-l1.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.254  
  - sp9oyb-l2.sp9oyb	3600	IN	a	44.165.145.253  
  - sp9pw	3600	IN	a	44.132.98.5  
  - sp9rtk	3600	IN	a	44.132.98.8  
  - sp9rtt	3600	IN	a	44.177.74.54  
  - sp9sgl	3600	IN	a	44.132.98.24  
  - sp9soi	3600	IN	a	44.132.98.7  
  - sp9t	3600	IN	cname	sq9tck  
  - sp9ted	3600	IN	a	44.132.98.16  
  - speedtest.sp	3600	IN	cname	putham.sp2put  
  - sq1fyb	3600	IN	a	44.165.16.146  
  - sq2cfv	3600	IN	a	44.165.33.131  
  - sq2cfv-2nd.sp2cfv	3600	IN	a	44.165.33.134  
  - sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.9  
  - sq2frb	3600	IN	loc	53 09 01.4 N 18 10 40.7 E 0.00  
  - sq2frb	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  - sq2frb	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  - sq2frb	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  - sq2frb	3600	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  - sq2lxn	3600	IN	a	44.165.33.137  
  - sq2rby	3600	IN	a	44.165.44.16  
  - sq2rby	3600	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  - sq2rby	3600	IN	mx	10 sq2frb  
  - sq2rby	3600	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  - sq2yc	3600	IN	a	44.165.33.133  
  - sq2yc-wx.sq2yc	3600	IN	a	44.165.33.135  
  - sq3c	3600	IN	a	44.132.96.29  
  - sq4bja	3600	IN	a	44.165.67.201  
  - sq4cuc	3600	IN	a	44.165.68.20  
  - sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.2  
  - sq6dz	3600	IN	a	44.132.98.25  
  - sq6elq	3600	IN	a	44.165.104.9  
  - sq6elq.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.18  
  - sq6emm	3600	IN	a	44.132.98.36  
  - sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.200  
  - sq6rr.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.17  
  - sq7br	3600	IN	a	44.165.113.21  
  - sq7eho	3600	IN	a	44.165.67.205  
  - sq7fjb	3600	IN	a	44.165.113.23  
  - sq7khz	3600	IN	a	44.165.113.22  
  - sq7os	3600	IN	a	44.132.98.19  
  - sq7owv	3600	IN	a	44.165.112.18  
  - sq7psu	3600	IN	a	44.132.24.130  
  - sq7pte	3600	IN	a	44.165.112.22  
  - sq7rai	3600	IN	a	44.165.113.20  
  - sq8gkt	3600	IN	a	44.165.129.5  
  - sq8jmd	3600	IN	a	44.165.80.10  
  - sq8l	3600	IN	a	44.165.130.1  
  - sq8oqc	3600	IN	a	44.132.98.21  
  - sq9jdz	3600	IN	a	44.132.98.15  
  - sq9kph	3600	IN	a	44.132.96.38  
  - sq9lfq	3600	IN	a	44.165.145.129  
  - sq9lm	3600	IN	a	44.132.98.22  
  - sq9nfn	3600	IN	a	44.132.98.10  
  - sq9rzi	3600	IN	a	44.132.98.12  
  - sq9tck	3600	IN	a	44.132.33.221  
  - sq9zaq	3600	IN	a	44.132.98.13  
  - sr1geo	3600	IN	a	44.165.16.10  
  - sr1k	3600	IN	a	44.165.16.34  
  - sr1uvx	3600	IN	a	44.165.16.35  
  - sr1wx	3600	IN	a	44.165.16.36  
  - sr2c	3600	IN	a	44.165.67.6  
  - sr2dbm	3600	IN	a	44.165.44.172  
  - sr2dbm	3600	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  - sr2fm	3600	IN	a	44.165.67.7  
  - sr2gt	3600	IN	a	44.165.67.5  
  - sr2put	3600	IN	a	44.165.44.162  
  - sr2put	3600	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80.00  
  - sr2uvf	3600	IN	a	44.165.44.163  
  - sr2uvf	3600	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 80.00  
  - sr2wx	3600	IN	a	44.165.44.166  
  - sr2wx	3600	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80  
  - sr2wxc	3600	IN	a	44.165.44.250  
  - sr2wxcz	3600	IN	a	44.165.35.9  
  - sr3xxx	3600	IN	a	44.165.67.9  
  - sr4dgt	3600	IN	a	44.165.67.13  
  - sr4don	3600	IN	a	44.165.68.254  
  - sr4don	3600	IN	mx	10 sr4don.ampr.org.  
  - sr4don	3600	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  - sr4don	3600	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  - sr4dxc	3600	IN	cname	gate.sr4don  
  - sr4mi	3600	IN	a	44.165.67.17  
  - sr4su	3600	IN	a	44.165.67.21  
  - sr4su15	3600	IN	a	44.165.67.22  
  - sr5bbs	3600	IN	a	44.165.80.250  
  - sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.1  
  - sr5ddd	3600	IN	mx	10 sr5ddd.ampr.org.  
  - sr5ddd	3600	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  - sr5ddd	3600	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  - sr5wp	3600	IN	a	44.165.67.25  
  - sr6box	3600	IN	a	44.132.22.2  
  - sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.132  
  - sr6dwh	3600	IN	a	44.165.108.1  
  - sr6lws	3600	IN	a	44.165.67.33  
  - sr6lzm	3600	IN	a	44.165.67.29  
  - sr6w	3600	IN	a	44.132.21.4  
  - sr6wb	3600	IN	a	44.132.21.24  
  - sr7ki	3600	IN	a	44.165.67.37  
  - sr7ldz	3600	IN	a	44.165.67.41  
  - sr7sc	3600	IN	a	44.165.67.65  
  - sr7st	3600	IN	a	44.165.67.45  
  - sr7vv	3600	IN	a	44.165.67.49  
  - sr8kr	3600	IN	a	44.165.67.54  
  - sr8mbx	3600	IN	mx	0 gvj74.internetdsl.tpnet.pl.  
  - sr8pl	3600	IN	a	44.165.67.53  
  - sr9ae	3600	IN	a	44.165.67.61  
  - sr9dbn	3600	IN	a	44.132.32.25  
  - sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.68  
  - sr9np	3600	IN	a	44.165.67.60  
  - sr9pc	3600	IN	a	44.165.67.58  
  - sr9ss	3600	IN	a	44.165.67.57  
  - sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.192  
  - stretch.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.10  
  - svxlink.sp	3600	IN	cname	ovh.sp9ch  
  - tnn.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.2  
  - tnos.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.5  
  - trace.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - traceroute.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - trx-db0spn.sp6wjm	3600	IN	a	44.148.76.29  
  - trx-sp6wjm.db0spn	3600	IN	a	44.148.76.26  
  - trx.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.164  
  - trx.sq6elq	3600	IN	a	44.165.104.242  
  - tx.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.199  
  - uron.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.7  
  - user17.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.17  
  - user18.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.18  
  - user19.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.19  
  - user20.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.20  
  - user21.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.21  
  - user22.sq5tb	3600	IN	a	44.165.83.22  
  - voip.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  - vpn-gate.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.193  
  - vpn.so8oo	3600	IN	a	44.132.98.31  
  - vpn.sp2st	3600	IN	a	44.165.44.246  
  - vpn.sq2frb	3600	IN	a	44.165.44.254  
  - vpn.sq6elq	3600	IN	a	44.132.98.4  
  - vpn198.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.198  
  - vpn202.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.202  
  - vpn206.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.206  
  - vpn210.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.210  
  - vpn214.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.214  
  - vpn218.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.218  
  - vpn222.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.222  
  - vpn226.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.226  
  - vpn230.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.230  
  - vpn234.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.234  
  - vpn238.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.238  
  - vpn242.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.242  
  - vpnsr.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.17  
  - web.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  - web.sq8oqc	3600	IN	a	44.132.98.20  
  - webcam.sp6vxp	3600	IN	a	44.132.20.227  
  - webcam.sq6rr	3600	IN	a	44.132.20.201  
  - webcams.sr6dwb	3600	IN	a	44.132.21.10  
  - websdr.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.169  
  - whatismyip.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - wifi.sp2put	3600	IN	a	44.165.44.161  
  - ww2.sp1lop	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - www.bydgoszcz	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.bygra	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.gate.sp2gch	3600	IN	cname	gate.sp2gch  
  - www.node.sp2gch	3600	IN	cname	node.sp2gch  
  - www.pl	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.sp	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.sp1imj	3600	IN	cname	sp1imj  
  - www.sp1jqj	3600	IN	cname	server.hf1l  
  - www.sp2gch	3600	IN	cname	aprs-pomorze  
  - www.sp2l	3600	IN	a	87.251.250.110  
  - www.sp2put	3600	IN	cname	sp2put  
  - www.sp5dlx	3600	IN	cname	sp5dlx  
  - www.sp7ydd	3600	IN	a	89.228.59.72  
  - www.sp8nth	3600	IN	a	155.133.14.66  
  - www.sp9oyb	3600	IN	cname	sp9oyb  
  - www.sq1fyb	3600	IN	cname	sq1fyb  
  - www.sq5tb	3600	IN	cname	sq5tb  
  - www.sq6mno	3600	IN	cname	server.hf1l  
  - www.sq8gkt	3600	IN	a	109.207.104.90  
  - www.sr1bsz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  - www.sr1dsz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  - www.sr1geo	3600	IN	cname	sr1geo  
  - www.sr1wxz	3600	IN	a	62.69.192.233  
  - www.sr2wxcz	3600	IN	cname	sr2wxcz  
  - www.sr4don	3600	IN	cname	gate.sr4don  
  - www.sr5bbs	3600	IN	a	195.187.71.116  
  - www.sr8bbs	3600	IN	a	89.186.30.23  
  - wx.sr1wxz	3600	IN	a	44.165.25.252  
  - xnet.sp2l	3600	IN	a	44.165.2.8  
  - xnet.sp9pjs	3600	IN	a	44.132.32.131  
  - xnet.sr1dsz	3600	IN	a	44.165.25.253  
  - xnet.sr4don	3600	IN	a	44.165.68.253  
  - xnet.sr5ddd	3600	IN	a	44.165.80.253  
  - xnet.sr6db	3600	IN	a	44.165.104.243  
  - xnet.sr8dbs	3600	IN	a	44.165.129.253  
  - xnet.sr9dhs	3600	IN	a	44.132.32.197  
  - xnet.sr9jsr	3600	IN	a	44.132.32.69  
  - xnet.sr9zaa	3600	IN	a	44.165.152.194  
  + ap-access.sp6vxp	300	IN	a	44.132.20.233  
  + ap-chelmiec.sp6vxp	300	IN	a	44.132.20.232  
  + ap-client.sp6vxp	300	IN	a	44.132.20.235  
  + ap-ne.sr6dwb	300	IN	a	44.132.21.3  
  + ap-piaskowa.sp6vxp	300	IN	a	44.132.20.226  
  + ap-se.sr6dwb	300	IN	a	44.132.21.2  
  + ap-west.sr6dwc	300	IN	a	44.165.104.252  
  + ap.rx2.sr6w	300	IN	a	44.132.20.228  
  + ap.sp6fig	300	IN	a	44.132.21.19  
  + ap.sr6dwb	300	IN	a	44.132.21.5  
  + aprs-pomorze	300	IN	a	44.165.35.2  
  + avpn1.sp2l	300	IN	a	44.165.2.18  
  + avpn2.sp2l	300	IN	a	44.165.2.19  
  + avpn3.sp2l	300	IN	a	44.165.2.20  
  + avpn4.sp2l	300	IN	a	44.165.2.21  
  + avpn5.sp2l	300	IN	a	44.165.2.22  
  + avpn6.sp2l	300	IN	a	44.165.2.23  
  + avpn7.sp2l	300	IN	a	44.165.2.24  
  + bb-db0spn.sp6wjm	300	IN	a	44.148.76.30  
  + bb-sp6wjm.db0spn	300	IN	a	44.148.76.25  
  + bbs.hf8n	300	IN	a	44.165.128.1  
  + bbs.sr1bsz	300	IN	cname	www.sr1bsz  
  + bbs.sr8bbs	300	IN	a	89.186.30.23  
  + bbs.sr9zaa	300	IN	a	44.165.152.193  
  + blog.sp2pmk	300	IN	cname	sp2pmk  
  + bydgoszcz	300	IN	cname	sp2put  
  + bygra	300	IN	cname	sp2put  
  + cam-e.sr6dwb	300	IN	a	44.132.21.7  
  + cam-n.sr6dwb	300	IN	a	44.132.21.6  
  + cam-sw.sr6dwb	300	IN	a	44.132.21.8  
  + cam.sp2gps	300	IN	a	44.165.44.12  
  + cam.sq2frb	300	IN	a	44.165.44.10  
  + dhcp123.sp2st	300	IN	a	44.165.44.123  
  + dhcp124.sp2st	300	IN	a	44.165.44.124  
  + dhcp125.sp2st	300	IN	a	44.165.44.125  
  + dhcp126.sp2st	300	IN	a	44.165.44.126  
  + dhcp128.sp2put	300	IN	a	44.165.44.128  
  + dhcp129.sp2put	300	IN	a	44.165.44.129  
  + dhcp130.sp2put	300	IN	a	44.165.44.130  
  + dhcp131.sp2put	300	IN	a	44.165.44.131  
  + dhcp132.sp2put	300	IN	a	44.165.44.132  
  + dhcp133.sp2put	300	IN	a	44.165.44.133  
  + dhcp134.sp2put	300	IN	a	44.165.44.134  
  + dhcp135.sp2put	300	IN	a	44.165.44.135  
  + dhcp136.sp2put	300	IN	a	44.165.44.136  
  + dhcp137.sp2put	300	IN	a	44.165.44.137  
  + dhcp138.sp2put	300	IN	a	44.165.44.138  
  + dhcp139.sp2put	300	IN	a	44.165.44.139  
  + dhcp140.sp2put	300	IN	a	44.165.44.140  
  + dhcp141.sp2put	300	IN	a	44.165.44.141  
  + dhcp142.sp2put	300	IN	a	44.165.44.142  
  + dhcp143.sp2put	300	IN	a	44.165.44.143  
  + dhcp144.sp2put	300	IN	a	44.165.44.144  
  + dhcp145.sp2put	300	IN	a	44.165.44.145  
  + dhcp146.sp2put	300	IN	a	44.165.44.146  
  + dhcp147.sp2put	300	IN	a	44.165.44.147  
  + dhcp148.sp2put	300	IN	a	44.165.44.148  
  + dhcp149.sp2put	300	IN	a	44.165.44.149  
  + dhcp150.sp2put	300	IN	a	44.165.44.150  
  + dhcp151.sp2put	300	IN	a	44.165.44.151  
  + dhcp152.sp2put	300	IN	a	44.165.44.152  
  + dhcp153.sp2put	300	IN	a	44.165.44.153  
  + dhcp154.sp2put	300	IN	a	44.165.44.154  
  + dhcp155.sp2put	300	IN	a	44.165.44.155  
  + dhcp156.sp2put	300	IN	a	44.165.44.156  
  + dhcp157.sp2put	300	IN	a	44.165.44.157  
  + dhcp158.sp2put	300	IN	a	44.165.44.158  
  + dhcp159.sp2put	300	IN	a	44.165.44.159  
  + dig	300	IN	cname	dig.so8oo  
  + dig.so8oo	300	IN	a	44.132.98.30  
  + dns.sp	300	IN	cname	sp2put  
  + dxc.sp2l	300	IN	a	87.251.250.110  
  + dxc.sr1dxz	300	IN	a	62.69.192.233  
  + dxc.sr8bbs	300	IN	a	89.186.30.23  
  + dyn30.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.30  
  + dyn31.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.31  
  + dyn32.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.32  
  + dyn33.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.33  
  + dyn34.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.34  
  + dyn35.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.35  
  + dyn36.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.36  
  + dyn37.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.37  
  + dyn38.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.38  
  + dyn39.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.39  
  + dyn40.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.40  
  + dyn41.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.41  
  + dyn42.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.42  
  + dyn43.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.43  
  + dyn44.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.44  
  + dyn45.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.45  
  + edge-a.sr1geo	300	IN	a	44.165.16.2  
  + edge-z.sr1geo	300	IN	a	44.165.16.3  
  + edge.sr1geo	300	IN	a	44.165.16.1  
  + emcom1.sp9krj	300	IN	a	44.165.145.135  
  + emcom2.sp9krj	300	IN	a	44.165.145.136  
  + emcom3.sp9krj	300	IN	a	44.165.145.137  
  + emcom4.sp9krj	300	IN	a	44.165.145.138  
  + emcom5.sp9krj	300	IN	a	44.165.145.139  
  + emcom6.sp9krj	300	IN	a	44.165.145.140  
  + extsrv.sp2put	300	IN	a	44.165.44.179  
  + forum	300	IN	cname	putham.sp2put  
  + forum.sp	300	IN	cname	putham.sp2put  
  + forum.sr6dwb	300	IN	cname	sr6dwb  
  + fradar.sp2put	300	IN	a	44.165.44.167  
  + ftp.sr3bbs	300	IN	cname	linux.sr3bbs  
  + gate.sp2gch	300	IN	a	44.165.35.1  
  + gate.sp2kfq	300	IN	a	44.165.46.1  
  + gate.sp2put	300	IN	a	44.165.44.1  
  + gate.sp2st	300	IN	a	44.165.44.121  
  + gate.sq7rai	300	IN	a	44.165.113.10  
  + gate.sr1bsz	300	IN	a	44.165.25.251  
  + gate.sr4don	300	IN	a	44.165.68.1  
  + gate.sr4don	300	IN	mx	0 jestok.com.  
  + gate.sr6dwc	300	IN	a	44.165.104.250  
  + gate2.sr6dwh	300	IN	a	44.165.108.250  
  + gateway.sr8bbs	300	IN	a	89.186.30.23  
  + gitea.sp	300	IN	cname	www.sr6dwb  
  + gw-vpn.sq8l	300	IN	a	44.165.130.33  
  + gw.hf8n	300	IN	a	44.165.128.254  
  + gw.m0hzq	300	IN	a	44.132.20.1  
  + gw.sp2gdz	300	IN	a	44.132.5.65  
  + gw.sp2pwm	300	IN	a	44.132.5.1  
  + gw.sp2topa	300	IN	a	44.132.4.65  
  + gw.sp2zie	300	IN	a	44.132.4.193  
  + gw.sp6hack	300	IN	a	44.132.21.193  
  + gw.sp6plh	300	IN	a	44.132.22.65  
  + gw.sp6vxp	300	IN	a	44.132.20.225  
  + gw.sp8gon	300	IN	a	44.132.28.65  
  + gw.sp8gpb	300	IN	a	44.132.28.1  
  + gw.sp9pjs	300	IN	a	44.132.32.129  
  + gw.sp9ted	300	IN	a	44.165.1.9  
  + gw.sq2kl	300	IN	a	44.132.4.129  
  + gw.sq3c	300	IN	a	44.132.8.65  
  + gw.sq5tb	300	IN	a	44.165.83.1  
  + gw.sq6rr	300	IN	a	44.132.20.194  
  + gw.sq9gin	300	IN	a	44.132.32.30  
  + gw.sq9kph	300	IN	a	44.132.28.129  
  + gw.sr1geo	300	IN	a	44.165.16.9  
  + gw.sr1geo	300	IN	a	91.241.24.251  
  + gw.sr6box	300	IN	a	44.132.22.1  
  + gw.sr6dwb	300	IN	a	44.132.21.1  
  + gw.sr6s	300	IN	a	44.132.21.65  
  + gw.sr9dhs	300	IN	a	44.132.32.193  
  + gw.sr9jsr	300	IN	a	44.132.32.65  
  + gw1.sr1k	300	IN	a	44.165.16.129  
  + gw2.sq5tb	300	IN	a	44.165.83.254  
  + gw2.sr1k	300	IN	a	44.165.16.130  
  + hambook	300	IN	cname	putham.sp2put  
  + hambook.sp	300	IN	cname	putham.sp2put  
  + hamcloud	300	IN	cname	putham.sp2put  
  + hamcloud.sp	300	IN	cname	putham.sp2put  
  + hamnet.sp2put	300	IN	cname	sp2put  
  + hblink.sp	300	IN	cname	ovh.sp9ch  
  + hf1l	300	IN	a	44.165.25.33  
  + hf4all	300	IN	a	44.132.98.18  
  + hm1.sr5ddd	300	IN	a	44.165.80.11  
  + hm2.sr5ddd	300	IN	a	44.165.80.12  
  + hm3.sr5ddd	300	IN	a	44.165.80.13  
  + hm4.sr5ddd	300	IN	a	44.165.80.14  
  + home.hf2l	300	IN	a	44.165.2.14  
  + home.sp2l	300	IN	a	44.165.2.4  
  + home.sp2l	300	IN	mx	0 home.sp2l  
  + host-34.sq8l	300	IN	a	44.165.130.34  
  + host-35.sq8l	300	IN	a	44.165.130.35  
  + host-36.sq8l	300	IN	a	44.165.130.36  
  + host-37.sq8l	300	IN	a	44.165.130.37  
  + host-38.sq8l	300	IN	a	44.165.130.38  
  + host-39.sq8l	300	IN	a	44.165.130.39  
  + host-40.sq8l	300	IN	a	44.165.130.40  
  + host-41.sq8l	300	IN	a	44.165.130.41  
  + host-42.sq8l	300	IN	a	44.165.130.42  
  + host-43.sq8l	300	IN	a	44.165.130.43  
  + host-44.sq8l	300	IN	a	44.165.130.44  
  + host-45.sq8l	300	IN	a	44.165.130.45  
  + host-46.sq8l	300	IN	a	44.165.130.46  
  + hpt610.sp2l	300	IN	a	44.165.2.9  
  + hptlxc.sp2l	300	IN	a	44.165.2.11  
  + hub.sr4don	300	IN	a	44.165.67.1  
  + iu0cix	300	IN	a	44.132.98.29  
  + jabber.sp2l	300	IN	cname	linux.sp2l  
  + jnos.sp2l	300	IN	a	44.165.2.3  
  + jnos.sp7ydd	300	IN	a	44.165.69.250  
  + jnos.sr1bsz	300	IN	a	44.165.25.250  
  + jnos.sr5ddd	300	IN	a	44.165.80.254  
  + jnos.sr8bbs	300	IN	a	44.165.129.250  
  + jnsp.hf2l	300	IN	a	44.165.2.13  
  + jnsp.sp2l	300	IN	a	44.165.2.6  
  + klub.sp2put	300	IN	cname	sp2put  
  + link-nodew.sp2put	300	IN	a	44.165.44.177  
  + link-sp2gps.sp2put	300	IN	a	44.165.44.2  
  + link-sp2jp.sp2put	300	IN	a	44.165.44.13  
  + link-sp2sj.sp2put	300	IN	a	44.165.44.18  
  + link-sq2frb.sp2put	300	IN	a	44.165.44.6  
  + link.sp2gps	300	IN	a	44.165.44.3  
  + link.sq2frb	300	IN	a	44.165.44.7  
  + link.sq2rby	300	IN	a	44.165.44.11  
  + linux-sp2ong	300	IN	mx	50 geofizyka.torun.pl.  
  + linux.sp2l	300	IN	a	44.165.2.2  
  + linux.sp2l	300	IN	aaaa	2001:470:7dac::2  
  + linux.sp7ydd	300	IN	a	44.165.69.254  
  + linux.sp9pjs	300	IN	a	44.132.32.130  
  + linux.sq6ell	300	IN	a	44.165.104.7  
  + linux.sq6ell	300	IN	mx	10 mail.provider.pl.  
  + linux.sr1bsz	300	IN	a	44.165.25.254  
  + linux.sr6dwc	300	IN	a	44.165.104.254  
  + linux.sr6dwh	300	IN	a	44.165.108.254  
  + linux.sr8bbs	300	IN	a	44.165.129.254  
  + linux.sr9dhs	300	IN	a	44.132.32.195  
  + linux.sr9jsr	300	IN	a	44.132.32.67  
  + local.n1.sq8l	300	IN	a	44.165.130.2  
  + m0hzq	300	IN	a	44.132.20.2  
  + mail.sp2l	300	IN	a	44.165.2.2  
  + mail.sp2l	300	IN	mx	0 mail.sp2l  
  + mail.sp7ydd	300	IN	a	89.228.59.72  
  + mail.sq5tb	300	IN	cname	sq5tb  
  + mail.sq8gkt	300	IN	a	109.207.104.90  
  + mail.sr5bbs	300	IN	a	44.165.80.3  
  + mail.sr8bbs	300	IN	a	89.186.30.23  
  + mapa.sp	300	IN	cname	putham.sp2put  
  + mk.sr6dwc	300	IN	a	44.165.104.253  
  + mmdvm.sq5tb	300	IN	cname	sq5tb  
  + moni.sp2gps	300	IN	a	44.165.44.17  
  + n1.sq8l	300	IN	a	44.165.130.129  
  + n2.sq8l	300	IN	a	44.165.130.130  
  + node.sp2gch	300	IN	a	44.165.35.10  
  + node.sp2gps	300	IN	a	44.165.44.4  
  + node.sq2frb	300	IN	a	44.165.44.8  
  + node.sq2rby	300	IN	a	44.165.44.15  
  + nodek.sp2put	300	IN	a	44.165.44.160  
  + nodem.sp2put	300	IN	a	44.165.44.171  
  + nodes.sp2put	300	IN	a	44.165.44.173  
  + nodeu.sp2put	300	IN	a	44.165.44.176  
  + nodew.sp2put	300	IN	a	44.165.44.174  
  + ok.sq9dhs	300	IN	a	44.177.74.21  
  + ovh.sp9ch	300	IN	a	44.132.96.22  
  + pa.sp2l	300	IN	a	44.137.40.185  
  + pc.sp6vxp	300	IN	a	44.132.20.241  
  + pi-star.sq9gin	300	IN	a	44.132.32.26  
  + pi.rx2.sr6w	300	IN	a	44.132.20.229  
  + pi.tx.sr6w	300	IN	a	44.132.20.231  
  + ping.sp	300	IN	cname	sp2put  
  + pl	300	IN	cname	sp2put  
  + proxy	300	IN	cname	proxy.sp2put  
  + proxy.sp	300	IN	cname	proxy.sp2put  
  + proxy.sp2put	300	IN	a	44.165.44.170  
  + proxy.sp2put	300	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  + putham.sp2put	300	IN	a	44.165.44.168  
  + remote.sp2put	300	IN	a	44.165.44.180  
  + remote.sq8l	300	IN	cname	host-34.sq8l.ampr.org  
  + router.sq7psu	300	IN	a	44.132.24.129  
  + rx-w.sr6s	300	IN	a	44.132.21.66  
  + sdr.sr1geo	300	IN	a	44.165.16.11  
  + search	300	IN	cname	search.sp2put  
  + search.sp	300	IN	cname	search.sp2put  
  + search.sp2put	300	IN	a	44.165.44.175  
  + senga86.dyndns.tv	300	IN	cname	www.sp7ewl.ampr.org  
  + silesia.hblink	300	IN	cname	sr9dbn  
  + sip.m0hzq	300	IN	a	44.132.20.4  
  + sip.sp2put	300	IN	cname	putham.sp2put  
  + so8oo	300	IN	a	44.132.98.28  
  + sp	300	IN	cname	sp2put  
  + sp.pe1chl	300	IN	a	44.165.2.25  
  + sp0dz	300	IN	a	44.132.96.27  
  + sp1are	300	IN	a	44.132.98.17  
  + sp1are	300	IN	a	44.132.98.34  
  + sp1imj	300	IN	a	44.165.16.138  
  + sp1wsc	300	IN	a	44.165.25.29  
  + sp2erd	300	IN	a	44.165.33.138  
  + sp2fwf	300	IN	a	44.165.33.130  
  + sp2gch	300	IN	cname	aprs-pomorze  
  + sp2gps	300	IN	a	44.165.44.5  
  + sp2gps	300	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sp2gps	300	IN	mx	10 sq2frb  
  + sp2gps	300	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sp2iaz	300	IN	a	44.165.33.129  
  + sp2jp	300	IN	a	44.165.44.14  
  + sp2kfq	300	IN	a	44.165.46.20  
  + sp2l	300	IN	a	87.251.250.110  
  + sp2l	300	IN	loc	54 32 28.244 N 18 28 9.464 E 26.0  
  + sp2msf	300	IN	a	44.165.33.136  
  + sp2ong	300	IN	a	44.165.32.1  
  + sp2ong	300	IN	mx	0 sp2ong  
  + sp2ong-qrl.sp2ong	300	IN	a	44.165.33.250  
  + sp2pmk	300	IN	a	44.165.33.1  
  + sp2pmk	300	IN	mx	0 sp2pmk  
  + sp2pmk	300	IN	mx	10 sp2pmk.tvk.torun.pl.  
  + sp2pmk-2l1.sp2pmk	300	IN	a	44.165.33.253  
  + sp2pmk-5l1.sp2pmk	300	IN	a	44.165.33.252  
  + sp2pmk-club.sp2pmk	300	IN	a	44.165.33.254  
  + sp2pr	300	IN	a	44.165.33.139  
  + sp2put	300	IN	a	44.165.44.165  
  + sp2put	300	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 75.00  
  + sp2put	300	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sp2put	300	IN	mx	10 sq2frb  
  + sp2put	300	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sp2put	300	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  + sp2pwm.sp2zie	300	IN	a	44.132.66.2  
  + sp2rta	300	IN	a	44.165.46.10  
  + sp2sj	300	IN	a	44.165.44.19  
  + sp2st	300	IN	a	44.165.44.122  
  + sp2swr	300	IN	a	44.165.33.132  
  + sp2zie	300	IN	a	44.132.96.35  
  + sp2zie.sp2pwm	300	IN	a	44.132.66.1  
  + sp3vsc	300	IN	a	44.132.98.11  
  + sp4cmy	300	IN	a	44.165.68.31  
  + sp4inh	300	IN	a	44.165.69.1  
  + sp4tko	300	IN	a	44.165.68.32  
  + sp5dlx	300	IN	a	44.165.81.1  
  + sp6asb	300	IN	a	44.165.104.10  
  + sp6fig	300	IN	a	44.132.21.20  
  + sp6gpj	300	IN	mx	50 go2.pl.  
  + sp6hack	300	IN	a	44.132.96.28  
  + sp6hqt	300	IN	a	44.132.98.3  
  + sp6ina	300	IN	a	44.132.98.6  
  + sp6kcn	300	IN	a	44.165.104.251  
  + sp6mks	300	IN	a	44.132.96.24  
  + sp6ml	300	IN	a	44.165.104.14  
  + sp6mmm	300	IN	a	44.132.98.2  
  + sp6mr	300	IN	a	44.132.98.9  
  + sp6pfl	300	IN	a	44.132.98.23  
  + sp6qko	300	IN	a	44.165.104.11  
  + sp6vxp	300	IN	a	44.132.20.237  
  + sp7jw	300	IN	a	44.132.98.26  
  + sp7omq	300	IN	a	44.165.112.10  
  + sp7team	300	IN	a	44.165.113.113  
  + sp7tq	300	IN	a	44.165.113.24  
  + sp7tsa	300	IN	a	44.165.112.14  
  + sp7udi	300	IN	a	44.165.112.26  
  + sp7unr	300	IN	a	44.132.98.33  
  + sp8nth	300	IN	a	155.133.14.66  
  + sp8nth	300	IN	mx	0 sp8nth  
  + sp8ok	300	IN	a	44.132.98.14  
  + sp9dlm	300	IN	a	44.132.98.27  
  + sp9krj	300	IN	a	44.165.145.131  
  + sp9krj-5l1.sp9krj	300	IN	a	44.165.145.133  
  + sp9krj-l1.sp9krj	300	IN	a	44.165.145.132  
  + sp9oyb	300	IN	a	44.165.145.1  
  + sp9oyb-5l1.sp9oyb	300	IN	a	44.165.145.252  
  + sp9oyb-l1.sp9oyb	300	IN	a	44.165.145.254  
  + sp9oyb-l2.sp9oyb	300	IN	a	44.165.145.253  
  + sp9pw	300	IN	a	44.132.98.5  
  + sp9rtk	300	IN	a	44.132.98.8  
  + sp9rtt	300	IN	a	44.177.74.54  
  + sp9sgl	300	IN	a	44.132.98.24  
  + sp9soi	300	IN	a	44.132.98.7  
  + sp9t	300	IN	cname	sq9tck  
  + sp9ted	300	IN	a	44.132.98.16  
  + speedtest.sp	300	IN	cname	putham.sp2put  
  + sq1fyb	300	IN	a	44.165.16.146  
  + sq2cfv	300	IN	a	44.165.33.131  
  + sq2cfv-2nd.sp2cfv	300	IN	a	44.165.33.134  
  + sq2frb	300	IN	a	44.165.44.9  
  + sq2frb	300	IN	loc	53 09 01.4 N 18 10 40.7 E 0.00  
  + sq2frb	300	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sq2frb	300	IN	mx	10 sq2frb  
  + sq2frb	300	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sq2frb	300	IN	txt	"v=spf1 mx -all"  
  + sq2lxn	300	IN	a	44.165.33.137  
  + sq2rby	300	IN	a	44.165.44.16  
  + sq2rby	300	IN	mx	0 klub.sp2put.pl.  
  + sq2rby	300	IN	mx	10 sq2frb  
  + sq2rby	300	IN	mx	20 sq2frb3.ddns.net.  
  + sq2yc	300	IN	a	44.165.33.133  
  + sq2yc-wx.sq2yc	300	IN	a	44.165.33.135  
  + sq3c	300	IN	a	44.132.96.29  
  + sq4bja	300	IN	a	44.165.67.201  
  + sq4cuc	300	IN	a	44.165.68.20  
  + sq5tb	300	IN	a	44.165.83.2  
  + sq6dz	300	IN	a	44.132.98.25  
  + sq6elq	300	IN	a	44.165.104.9  
  + sq6elq.sr6dwb	300	IN	a	44.132.21.18  
  + sq6emm	300	IN	a	44.132.98.36  
  + sq6rr	300	IN	a	44.132.20.200  
  + sq6rr.sr6dwb	300	IN	a	44.132.21.17  
  + sq7br	300	IN	a	44.165.113.21  
  + sq7eho	300	IN	a	44.165.67.205  
  + sq7fjb	300	IN	a	44.165.113.23  
  + sq7khz	300	IN	a	44.165.113.22  
  + sq7os	300	IN	a	44.132.98.19  
  + sq7owv	300	IN	a	44.165.112.18  
  + sq7psu	300	IN	a	44.132.24.130  
  + sq7pte	300	IN	a	44.165.112.22  
  + sq7rai	300	IN	a	44.165.113.20  
  + sq8gkt	300	IN	a	44.165.129.5  
  + sq8jmd	300	IN	a	44.165.80.10  
  + sq8l	300	IN	a	44.165.130.1  
  + sq8oqc	300	IN	a	44.132.98.21  
  + sq9jdz	300	IN	a	44.132.98.15  
  + sq9kph	300	IN	a	44.132.96.38  
  + sq9lfq	300	IN	a	44.165.145.129  
  + sq9lm	300	IN	a	44.132.98.22  
  + sq9nfn	300	IN	a	44.132.98.10  
  + sq9rzi	300	IN	a	44.132.98.12  
  + sq9tck	300	IN	a	44.132.33.221  
  + sq9zaq	300	IN	a	44.132.98.13  
  + sr1geo	300	IN	a	44.165.16.10  
  + sr1k	300	IN	a	44.165.16.34  
  + sr1uvx	300	IN	a	44.165.16.35  
  + sr1wx	300	IN	a	44.165.16.36  
  + sr2c	300	IN	a	44.165.67.6  
  + sr2dbm	300	IN	a	44.165.44.172  
  + sr2dbm	300	IN	loc	53 8 33.300 N 18 8 4.200 E 75.00  
  + sr2fm	300	IN	a	44.165.67.7  
  + sr2gt	300	IN	a	44.165.67.5  
  + sr2put	300	IN	a	44.165.44.162  
  + sr2put	300	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80.00  
  + sr2uvf	300	IN	a	44.165.44.163  
  + sr2uvf	300	IN	loc	53 8 33.3 N 18 8 4.2 E 80.00  
  + sr2wx	300	IN	a	44.165.44.166  
  + sr2wx	300	IN	loc	53 7 19.33 N 17 58 56.92 E 80  
  + sr2wxc	300	IN	a	44.165.44.250  
  + sr2wxcz	300	IN	a	44.165.35.9  
  + sr3xxx	300	IN	a	44.165.67.9  
  + sr4dgt	300	IN	a	44.165.67.13  
  + sr4don	300	IN	a	44.165.68.254  
  + sr4don	300	IN	mx	10 sr4don.ampr.org.  
  + sr4don	300	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  + sr4don	300	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  + sr4dxc	300	IN	cname	gate.sr4don  
  + sr4mi	300	IN	a	44.165.67.17  
  + sr4su	300	IN	a	44.165.67.21  
  + sr4su15	300	IN	a	44.165.67.22  
  + sr5bbs	300	IN	a	44.165.80.250  
  + sr5ddd	300	IN	a	44.165.80.1  
  + sr5ddd	300	IN	mx	10 sr5ddd.ampr.org.  
  + sr5ddd	300	IN	mx	20 gaja.jestok.com.  
  + sr5ddd	300	IN	mx	30 gate.sr4don.ampr.org.  
  + sr5wp	300	IN	a	44.165.67.25  
  + sr6box	300	IN	a	44.132.22.2  
  + sr6dwb	300	IN	a	44.132.21.132  
  + sr6dwh	300	IN	a	44.165.108.1  
  + sr6lws	300	IN	a	44.165.67.33  
  + sr6lzm	300	IN	a	44.165.67.29  
  + sr6w	300	IN	a	44.132.21.4  
  + sr6wb	300	IN	a	44.132.21.24  
  + sr7ki	300	IN	a	44.165.67.37  
  + sr7ldz	300	IN	a	44.165.67.41  
  + sr7sc	300	IN	a	44.165.67.65  
  + sr7st	300	IN	a	44.165.67.45  
  + sr7vv	300	IN	a	44.165.67.49  
  + sr8kr	300	IN	a	44.165.67.54  
  + sr8mbx	300	IN	mx	0 gvj74.internetdsl.tpnet.pl.  
  + sr8pl	300	IN	a	44.165.67.53  
  + sr9ae	300	IN	a	44.165.67.61  
  + sr9dbn	300	IN	a	44.132.32.25  
  + sr9jsr	300	IN	a	44.132.32.68  
  + sr9np	300	IN	a	44.165.67.60  
  + sr9pc	300	IN	a	44.165.67.58  
  + sr9ss	300	IN	a	44.165.67.57  
  + sr9zaa	300	IN	a	44.165.152.192  
  + stretch.sp2l	300	IN	a	44.165.2.10  
  + svxlink.sp	300	IN	cname	ovh.sp9ch  
  + tnn.sr4don	300	IN	a	44.165.68.2  
  + tnos.sp2l	300	IN	a	44.165.2.5  
  + trace.sp	300	IN	cname	sp2put  
  + traceroute.sp	300	IN	cname	sp2put  
  + trx-db0spn.sp6wjm	300	IN	a	44.148.76.29  
  + trx-sp6wjm.db0spn	300	IN	a	44.148.76.26  
  + trx.sp2put	300	IN	a	44.165.44.164  
  + trx.sq6elq	300	IN	a	44.165.104.242  
  + tx.sq6rr	300	IN	a	44.132.20.199  
  + uron.sp2l	300	IN	a	44.165.2.7  
  + user17.sq5tb	300	IN	a	44.165.83.17  
  + user18.sq5tb	300	IN	a	44.165.83.18  
  + user19.sq5tb	300	IN	a	44.165.83.19  
  + user20.sq5tb	300	IN	a	44.165.83.20  
  + user21.sq5tb	300	IN	a	44.165.83.21  
  + user22.sq5tb	300	IN	a	44.165.83.22  
  + voip.sq5tb	300	IN	cname	sq5tb  
  + vpn-gate.sp2put	300	IN	a	44.165.44.193  
  + vpn.so8oo	300	IN	a	44.132.98.31  
  + vpn.sp2st	300	IN	a	44.165.44.246  
  + vpn.sq2frb	300	IN	a	44.165.44.254  
  + vpn.sq6elq	300	IN	a	44.132.98.4  
  + vpn198.sp2put	300	IN	a	44.165.44.198  
  + vpn202.sp2put	300	IN	a	44.165.44.202  
  + vpn206.sp2put	300	IN	a	44.165.44.206  
  + vpn210.sp2put	300	IN	a	44.165.44.210  
  + vpn214.sp2put	300	IN	a	44.165.44.214  
  + vpn218.sp2put	300	IN	a	44.165.44.218  
  + vpn222.sp2put	300	IN	a	44.165.44.222  
  + vpn226.sp2put	300	IN	a	44.165.44.226  
  + vpn230.sp2put	300	IN	a	44.165.44.230  
  + vpn234.sp2put	300	IN	a	44.165.44.234  
  + vpn238.sp2put	300	IN	a	44.165.44.238  
  + vpn242.sp2put	300	IN	a	44.165.44.242  
  + vpnsr.sp2l	300	IN	a	44.165.2.17  
  + web.sp2put	300	IN	cname	sp2put  
  + web.sq8oqc	300	IN	a	44.132.98.20  
  + webcam.sp6vxp	300	IN	a	44.132.20.227  
  + webcam.sq6rr	300	IN	a	44.132.20.201  
  + webcams.sr6dwb	300	IN	a	44.132.21.10  
  + websdr.sp2put	300	IN	a	44.165.44.169  
  + whatismyip.sp	300	IN	cname	sp2put  
  + wifi.sp2put	300	IN	a	44.165.44.161  
  + ww2.sp1lop	300	IN	a	89.186.30.23  
  + www.bydgoszcz	300	IN	cname	sp2put  
  + www.bygra	300	IN	cname	sp2put  
  + www.gate.sp2gch	300	IN	cname	gate.sp2gch  
  + www.node.sp2gch	300	IN	cname	node.sp2gch  
  + www.pl	300	IN	cname	sp2put  
  + www.sp	300	IN	cname	sp2put  
  + www.sp1imj	300	IN	cname	sp1imj  
  + www.sp1jqj	300	IN	cname	server.hf1l  
  + www.sp2gch	300	IN	cname	aprs-pomorze  
  + www.sp2l	300	IN	a	87.251.250.110  
  + www.sp2put	300	IN	cname	sp2put  
  + www.sp5dlx	300	IN	cname	sp5dlx  
  + www.sp7ydd	300	IN	a	89.228.59.72  
  + www.sp8nth	300	IN	a	155.133.14.66  
  + www.sp9oyb	300	IN	cname	sp9oyb  
  + www.sq1fyb	300	IN	cname	sq1fyb  
  + www.sq5tb	300	IN	cname	sq5tb  
  + www.sq6mno	300	IN	cname	server.hf1l  
  + www.sq8gkt	300	IN	a	109.207.104.90  
  + www.sr1bsz	300	IN	a	62.69.192.233  
  + www.sr1dsz	300	IN	a	62.69.192.233  
  + www.sr1geo	300	IN	cname	sr1geo  
  + www.sr1wxz	300	IN	a	62.69.192.233  
  + www.sr2wxcz	300	IN	cname	sr2wxcz  
  + www.sr4don	300	IN	cname	gate.sr4don  
  + www.sr5bbs	300	IN	a	195.187.71.116  
  + www.sr8bbs	300	IN	a	89.186.30.23  
  + wx.sr1wxz	300	IN	a	44.165.25.252  
  + xnet.sp2l	300	IN	a	44.165.2.8  
  + xnet.sp9pjs	300	IN	a	44.132.32.131  
  + xnet.sr1dsz	300	IN	a	44.165.25.253  
  + xnet.sr4don	300	IN	a	44.165.68.253  
  + xnet.sr5ddd	300	IN	a	44.165.80.253  
  + xnet.sr6db	300	IN	a	44.165.104.243  
  + xnet.sr8dbs	300	IN	a	44.165.129.253  
  + xnet.sr9dhs	300	IN	a	44.132.32.197  
  + xnet.sr9jsr	300	IN	a	44.132.32.69  
  + xnet.sr9zaa	300	IN	a	44.165.152.194  

VY & 73 de SP2PUT (SQ2FRB).