[HamNET SP Logo]

SP.log - sp.ampr.org


Zmiany wpisów w ampr.org dotyczące SP (wszystkie aktualne wpisy - TU):
  -----------------------------  
  Tue Feb 26 07:07:05 CET 2019:  
  - sp8nth          	3600	in	a  
  - www.sp8nth        	3600	in	a  
  + sp8nth          	3600	in	a		155.133.14.66	  
  + www.sp8nth        	3600	in	a		155.133.14.66	  
  -----------------------------  
  Fri Mar 1 07:07:02 CET 2019:  
  - sp2put          	3600	in	mx	0		sq2frb  
  - sp2put          	3600	in	mx	10		klub.sp2put.pl.  
  + sp2put          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  + sp2put          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  -----------------------------  
  Sat Mar 2 08:04:44 CET 2019:  
  + 17.44.165  	3600	in	ptr	moni.sp2gps.ampr.org.  
  + 176.44.165 	3600	in	ptr	nodeu.sp2put.ampr.org.  
  + 177.44.165 	3600	in	ptr	link-nodew.sp2put.ampr.org.  
  + 18.44.165  	3600	in	ptr	link-sp2sj.sp2put.ampr.org.  
  + 19.44.165  	3600	in	ptr	sp2sj.ampr.org.  
  + link-nodew.sp2put    	3600	in	a		44.165.44.177	  
  + link-sp2sj.sp2put    	3600	in	a		44.165.44.18	  
  + moni.sp2gps       	3600	in	a		44.165.44.17	  
  + nodeu.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.176	  
  + sp2sj          	3600	in	a		44.165.44.19	  
  -----------------------------  
  Tue Mar 5 07:07:02 CET 2019:  
  + 131.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 132.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 133.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 135.145.165 	3600	in	ptr	emcom1.sp9krj.ampr.org.  
  + 136.145.165 	3600	in	ptr	emcom2.sp9krj.ampr.org.  
  + 137.145.165 	3600	in	ptr	emcom3.sp9krj.ampr.org.  
  + 138.145.165 	3600	in	ptr	emcom4.sp9krj.ampr.org.  
  + 139.145.165 	3600	in	ptr	emcom5.sp9krj.ampr.org.  
  + 140.145.165 	3600	in	ptr	emcom6.sp9krj.ampr.org.  
  + 252.145.165 	3600	in	ptr	sp9oyb-5l1.sp9oyb.ampr.org.  
  + emcom1.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.135	  
  + emcom2.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.136	  
  + emcom3.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.137	  
  + emcom4.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.138	  
  + emcom5.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.139	  
  + emcom6.sp9krj      	3600	in	a		44.165.145.140	  
  + sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.131	  
  + sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.132	  
  + sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.133	  
  + sp9oyb-5l1.sp9oyb    	3600	in	a		44.165.145.252	  
  -----------------------------  
  Wed Mar 6 07:07:02 CET 2019:  
  - 132.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 132.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj-l1.sp9krj.ampr.org.  
  - 133.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj.ampr.org.  
  + 133.145.165 	3600	in	ptr	sp9krj-5l1.sp9krj.ampr.org.  
  - 168.44.165 	3600	in	ptr	balonmet.sp2put.ampr.org.  
  + 168.44.165 	3600	in	ptr	putham.sp2put.ampr.org.  
  - balonmet.sp2put     	3600	in	a		44.165.44.168	  
  + putham.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.168	  
  - sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.132	  
  - sp9krj          	3600	in	a		44.165.145.133	  
  + sp9krj-5l1.sp9krj    	3600	in	a		44.165.145.133	  
  + sp9krj-l1.sp9krj     	3600	in	a		44.165.145.132	  
  - speedtest.sp       	3600	in	cname			sp2put  
  + speedtest.sp       	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Thu Mar 21 07:07:02 CET 2019:  
  + forum.sp         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  + hamcloud         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Fri Mar 22 07:07:02 CET 2019:  
  - sp2gps          	3600	in	mx	0		sp2gps  
  - sp2gps          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  - sp2gps          	3600	in	mx	20		klub.sp2put.pl.  
  + sp2gps          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  + sp2gps          	3600	in	mx	10		sp2gps  
  + sp2gps          	3600	in	mx	20		sq2frb  
  + sq2rby          	3600	in	mx	0		klub.sp2put.pl.  
  + sq2rby          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  + sq2rby          	3600	in	mx	20		sq2frb3.ddns.net.  
  -----------------------------  
  Thu Mar 28 07:07:02 CET 2019:  
  + hamcloud.sp2put     	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - sp2gps          	3600	in	mx	10		sp2gps  
  - sp2gps          	3600	in	mx	20		sq2frb  
  - sp2gps          	3600	in	mx	30		sq2frb3.ddns.net.  
  + sp2gps          	3600	in	mx	10		sq2frb  
  + sp2gps          	3600	in	mx	20		sq2frb3.ddns.net.  
  -----------------------------  
  Mon Apr 1 07:07:02 CEST 2019:  
  + mapa.sp         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Wed Apr 3 07:07:02 CEST 2019:  
  + hambook.sp        	3600	in	cname			putham.sp2put  
  - hamcloud.sp2put     	3600	in	cname			putham.sp2put  
  + hamcloud.sp       	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Thu Apr 4 07:07:02 CEST 2019:  
  + forum          	3600	in	cname			putham.sp2put  
  + hambook         	3600	in	cname			putham.sp2put  
  + proxy          	3600	in	cname			proxy.sp2put  
  + proxy.sp         	3600	in	cname			proxy.sp2put  
  + search          	3600	in	cname			search.sp2put  
  + search.sp        	3600	in	cname			search.sp2put  
  -----------------------------  
  Sun Apr 21 07:07:02 CEST 2019:  
  - 176.44.165 	3600	in	ptr	maps.sp2put.ampr.org.  
  + dns.sp          	3600	in	cname			sp2put  
  - maps.sp2put       	3600	in	a		44.165.44.176	  
  -----------------------------  
  Mon May 20 07:07:03 CEST 2019:  
  + sip.sp2put        	3600	in	cname			putham.sp2put  
  -----------------------------  
  Thu May 30 07:07:02 CEST 2019:  
  + 179.44.165 	3600	in	ptr	extsrv.sp2put.ampr.org.  
  + extsrv.sp2put      	3600	in	a		44.165.44.179	  
  -----------------------------  
  Sun Jun 2 07:07:02 CEST 2019:  
  - dxc.sr1dxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  + dxc.sr1dxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  -----------------------------  
  Tue Jun 25 07:07:02 CEST 2019:  
  - www.sr1wxz        	3600	in	a		62.69.192.233	  
  + www.sr1wxz        	3600	in	a		81.190.248.217	  
  -----------------------------  
  Wed Aug 7 07:07:02 CEST 2019:  
  - 1.45.165  	3600	in	ptr	sp2gch.ampr.org.  
  - 3.45.165  	3600	in	ptr	www.sp2gch.ampr.org.  
  + 65.2.165  	3600	in	ptr	gate.sp2gch.ampr.org.  
  + 66.2.165  	3600	in	ptr	node.sp2gch.ampr.org.  
  + 67.2.165  	3600	in	ptr	aprs-pomorze.ampr.org.  
  + 68.2.165  	3600	in	ptr	sr2wxcz.ampr.org.  
  + 69.2.165  	3600	in	ptr	sp2gch.ampr.org.  
  + aprs-pomorze       	3600	in	a		44.165.2.67	  
  + gate.sp2gch       	3600	in	a		44.165.2.65	  
  + node.sp2gch       	3600	in	a		44.165.2.66	  
  - sp2gch          	3600	in	a		44.165.45.1	  
  + sp2gch          	3600	in	a		44.165.2.69	  
  + sr2wxcz         	3600	in	a		44.165.2.68	  
  + www.gate.sp2gch     	3600	in	cname			gate.sp2gch  
  + www.node.sp2gch     	3600	in	cname			node.sp2gch  
  - www.sp2gch        	3600	in	a		44.165.45.3	  
  + www.sp2gch        	3600	in	cname			sp2gch  
  + www.sr2wxcz       	3600	in	cname			sr2wxcz  
  -----------------------------  
  Sun Aug 18 07:07:02 CEST 2019:  
  - 1.101.165  	3600	in	ptr	sq6ncc.ampr.org.  
  + 10.100.165 	3600	in	ptr	sq6ncc.ampr.org.  
  + 11.100.165 	3600	in	ptr	2.sq6ncc.ampr.org.  
  + 12.100.165 	3600	in	ptr	3.sq6ncc.ampr.org.  
  + 13.100.165 	3600	in	ptr	4.sq6ncc.ampr.org.  
  + 14.100.165 	3600	in	ptr	5.sq6ncc.ampr.org.  
  + 2.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.11	  
  + 3.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.12	  
  + 4.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.13	  
  + 5.sq6ncc         	3600	in	a		44.165.100.14	  
  - sq6ncc          	3600	in	a		44.165.101.1	  
  + sq6ncc          	3600	in	a		44.165.100.10	  
  -----------------------------  
  Thu Aug 22 07:07:02 CEST 2019:  
  + 2.21.132  	3600	in	ptr	sr6dwb.ampr.org.  
  - 252.104.165 	3600	in	ptr	sr6dwb.ampr.org.  
  - sr6dwb          	3600	in	a		44.165.104.252	  
  + sr6dwb          	3600	in	a		44.132.21.2	  
  -----------------------------  
  Mon Sep 2 07:07:02 CEST 2019:  
  + 1.20.132  	3600	in	ptr	gw.m0hzq.ampr.org.  
  + 2.20.132  	3600	in	ptr	m0hzq.ampr.org.  
  - 6.104.165  	3600	in	ptr	sq6rr.ampr.org.  
  + gw.m0hzq         	3600	in	a		44.132.20.1	  
  + gw.sp6vxp        	3600	in	a		44.132.20.225	  
  + gw.sq6rr         	3600	in	a		44.132.20.194	  
  + gw.sr6s         	3600	in	a		44.132.21.65	  
  + m0hzq          	3600	in	a		44.132.20.2	  
  + rx-w.sr6s        	3600	in	a		44.132.21.66	  
  - sq6rr          	3600	in	a		44.165.104.6	  
  + sq6rr          	3600	in	a		44.132.20.200	  
  + webcam.sq6rr       	3600	in	a		44.132.20.201	  
  -----------------------------  
  Fri Sep 6 07:07:02 CEST 2019:  
  + ap-piaskowa.sp6vxp    	3600	in	a		44.132.20.226	  
  + ap.rx2.sr6w       	3600	in	a		44.132.20.228	  
  + pi.rx2.sr6w       	3600	in	a		44.132.20.229	  
  + webcam.sp6vxp      	3600	in	a		44.132.20.227	  
  -----------------------------  
  Tue Sep 10 07:07:03 CEST 2019:  
  - 4.104.165  	3600	in	ptr	sp6fig.ampr.org.  
  + ap.sp6fig        	3600	in	a		44.132.20.230	  
  - sp6fig          	3600	in	a		44.165.104.4	  
  + sp6fig          	3600	in	a		44.132.20.235	  
  -----------------------------  
  Sat Sep 14 07:07:02 CEST 2019:  
  + 22.67.165  	3600	in	ptr	sr4su15.ampr.org.  
  + sr4su15         	3600	in	a		44.165.67.22	  
  -----------------------------  
  Thu Sep 19 07:07:02 CEST 2019:  
  + 49.1.165  	3600	in	ptr	gw.hf8n.ampr.org.  
  + 50.1.165  	3600	in	ptr	bbs.hf8n.ampr.org.  
  + bbs.hf8n         	3600	in	a		44.165.1.50	  
  + gw.hf8n         	3600	in	a		44.165.1.49	  
  -----------------------------  
  Sat Sep 28 07:07:02 CEST 2019:  
  + pi.tx.sr6w        	3600	in	a		44.132.20.231	  
  -----------------------------  
  Tue Oct 1 07:07:02 CEST 2019:  
  + ap-access.sp6vxp     	3600	in	a		44.132.20.233	  
  + ap-chelmiec.sp6vxp    	3600	in	a		44.132.20.232	  

VY & 73 de SP2PUT (SQ2FRB).